Het koppelen van de "knowledge-value-chain"

Auteur(s): 
drs. J. Konstapel, Afdelingsdirecteur / searcher, lSD Corp IT Strategy & Architecture, ABN AMRO Bank NV
Samenvatting: 

Vanaf de fusie ABN AMRO is gewerkt aan een visie op het gebruik van IT binnen de bank en bijbehorend implementatieplan. Een belangrijke component van dit implementatieplan is "management of change". In dit kader is voortdurend gebruik gemaakt van de nieuwste inzichten op het gebied van opleiden. Er is hierbij een overduidelijke beweging gaande naar het "leren op de werkplek". Deze beweging wordt gestuurd vanuit het oogpunt van efficiency, maar ook door de toenemende onvoorspelbaarheid van de toekomst. Er wordt op dit ogenblik hard gewerkt aan het implementeren van Kennismanagement op basis van de denkbeelden van Nonaka. Hierbij komt de gedachte op dat het mogelijk moet zijn om meerdere "knowledge-spirals" te koppelen. Er ontstaat dan een integratie van "knowledge-value-chains". Dit concept geeft aanleiding tot de gedachte dat het onderwijs op het gebied van IT op een andere wijze kan worden georganiseerd, waarbij een diepe integratie tussen bedrijfsprocessen en scholing mogelijk wordt.
In de presentatie wordt de tijd (de historische ontwikkeling "state-of-the-art" plannen) als leidraad gebruikt.