Infocus-2000: (h)erkenbaarheid van de strekking van Informatica-opleidingen in de markt

Auteur(s): 
ing. Th. Veltman RI MC, BIZZO, adviesbureau op gebied van organisatie & informatie
Samenvatting: 

NGI en VRI hebben enige tijd geleden opdracht gegeven aan de taakgroep INFOCUS-2000 om een herkenbaar profiel te ontwikkelen voor de informaticus. Dat profiel dient bruikbaar te zijn als een herkenbaar referentiekader voor 'het vak' waarmee de deskundigheid van een individu kan worden getypeerd enerzijds en waarmee het opleidingsaanbod kan worden getypeerd anderzijds. De taakgroep heeft enige tijd geleden gerapporteerd. NGI (COMBO) en VRI zijn inmiddels bezig om op basis daarvan instrumenten te ontwikkelen voor het stimuleren van beroepsontwikkeling aan de individuen in de vereniging.
Het model is niet bedoeld als het laatste woord over deze materie. Het model van de taakgroep verdeelt 'het vak' in enkele kristallisatiekernen of: deskundigheidsgebieden. Voor alle kristallisatiekernen gelden enkele basis-eisen. Elke kern stelt eigen eisen aan vaardigheden, kennis en aan de persoon. Indien opleidingen dat zouden willen, zouden zij in hun curriculum kunnen aangeven voor welke kernen zij met name opleiden. In dat geval positioneren zij de opleiding herkenbaar enerzijds en is het voor het individu beter mogelijk om de groep van opleidingen te identificeren die past bij de gewenste beroepsontwikkeling anderzijds.
Het model, ontwikkeld door de taakgroep, zal toegelicht worden waarna een discussie. Tijdens de discussie kan nader ingegaan worden op het mogelijk nut voor opleidingen. In het blad Informatiemanagement van december 1996 is de ontstaansgeschiedenis van en wordt het model kort toegelicht.

Doelgroep: