Demonstratie van het nieuwste toetsontwikkelsysteem 'Toets'sys'

Auteur(s): 
drs. M.H.M. Vlaskamp, Opleiding & Ontwikkeling, Teelen Kennismanagement
Samenvatting: 

Opleiden binnen een kennisgerichte organisatie
Opleiden is niet meer weg te denken uit het arbeidsproces. Maar opleiden alleen voldoet niet meer. Het management wil weten hoe medewerkers kennis tot zich nemen en deze toepassen op de werkplek. Er is sprake van een verschuiving van productgerichte naar kennisgerichte organisaties. Mede door deze verschuiving neemt de belangstelling voor het toetsen van de kennis van medewerkers toe. Het toetsen van kennis zal steeds meer voorafgaand aan een opleiding en tijdens het werk plaatsvinden.
Het multimediale toetsontwikkelsysteem 'Toets'sys'
Teelen speelt op deze ontwikkelingen in met het toetsontwikkelsysteem 'Toets'sys'. 'Toets'sys' is een systeem waarmee opleidingskundigen leerdoelen kunnen formuleren en vragen en toetsen kunnen construeren, afnemen en statistisch analyseren. 'Toets'sys, heeft een grafische user interface. De toegankelijkheid van het systeem voor de gebruiker staat hierbij centraal. Met behulp van 'Toets'sys' is het mogelijk om run-time toetsen samen te stellen, die na afname door het systeem worden verwerkt.
Specifieke mogelijkheden van 'Toets'sys'
De specifieke mogelijkheden van 'Toets'sys' zijn:
- 'Toets'sys' is beschikbaar voor Windows 3.x en Windows 95. In 'Toets'sys' is het mogelijk om audio, video, grafieken/tabellen en afbeeldingen te integreren in een toets.
- U heeft bij het samenstellen van een toets de keuze uit negen verschillende soorten gesloten vragen. De vragen zijn verdeeld over de volgende categorieën: 'Multiple choice-vragen', 'Rangschikvragen', 'Match-vragen' , 'Juist/onjuist-vragen' en 'Invulvragen'.
- Bij het construeren van de vragen biedt 'Toets'sys' de mogelijkheid om feedback bij de vragen te formuleren en de vragen te ordenen naar moeilijkheidsgraad.
- Voor het toekennen van beoordelingsregels aan een toets zijn bestaande regels voor het vaststellen van scoring en cesuur opgenomen.
- Een toets wordt samengesteld aan de hand van de door u geconstrueerde vragen. De vragen worden toegewezen aan één of meer leereenheden, waardoor het overzicht bewaard blijft. De leereenheden kunnen bijvoorbeeld de leerdoelen zijn die bij een opleiding zijn geformuleerd.
De demonstratie laat u de mogelijkheden van 'Toets'sys' zien.

Doelgroep: