LOl Campus op internet: een case history

Auteur(s): 
H. de Vries, Coördinator nieuwe media, Marketing Services, Leidse Onderwijs Instellingen
Samenvatting: 

Op 27 maart 1996 startte de LOI met twee nieuwe initiatieven voor het afstandsonderwijs, de LOI Hogeschool en LOI Campus; de LOI Hogeschool op het internet. Beide vormen een nieuwe variant van een serie HBO-opleidingen in het kader van de Wet Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek. Naast elkaar bestaan nu een traditionele (postale) versie en een digitale (internet) versie van negen HBO-studies: HEAO-BE, HEAO-CE, Marketing, Management, Informatica, Bedrijfsadministratie, Laborant Klinische Neurofysiologie, Accountancy en Vertaler Engels. Inmiddels kunnen all informatica-opleidingen, enkele tientallen op HBO- en MBO-niveau, via LOI Campus gevolgd worden. Voor studenten is er een vrije keuze. Beschikken ze over een PC, een modem en een abonnement bij een access provider op het internet, dan kunnen ze zonder extra kosten hun opleiding digitaal laten verlopen.
De studie via het internet biedt een meerwaarde. Het contact student-docent verloopt sneller dan in de traditionele situatie, er is student-studentcontact mogelijk, en op het internet is zeer veel informatie beschikbaar die voor een gerichte vakstudie interessant is. Bovendien kunnen studenten te allen tijde actuele informatie ophalen over mondelinge lessen en examens, zijn er literatuuradviezen beschikbaar, kunnen ze boeken bestellen en in een geautomatiseerde administratie op het net hun studievorderingen naslaan. Alles onafhankelijk van plaats en tijd. LOI Campus is altijd open, 24 uur per dag, 7 dagen per week, en van over de gehele wereld bereikbaar.
Het lesmateriaal wordt niet via het internet verzonden. Simpelweg omdat we niet geloven dat grote hoeveelheden leerstof gemakkelijk via het beeldscherm kunnen worden overgedragen. Ook zijn er nog teveel vragen over copyrights en veilige betaalsystemen bij het op deze wijze toegankelijk maken van de leerstof.
Is LOI Campus een succes? Wij vinden van wel. De verwachtingen die wij hadden rond het aantal deelnemers aan deze opleidingen zijn verre overtroffen. De omzetprognoses, gebaseerd op een periode van drie jaar, zijn al na een jaar gehaald. Dat succes geldt ook voor de digitale versie. 35 % kiest voor een studie via LOI Campus. Veel hoger dan verwacht.
Over de studieresultaten kan op dit moment nog niets worden gezegd, daarvoor is de introductie nog te vers. De eerstejaars zijn zo langzamerhand aan hun eerste examens toe. De satisfactie onder de clientèle is groot. Een kleine enquête onder gebruikers leverde als reactie op dat 97 % een volgende studie liefst ook langs deze digitale weg zou volgen.
De toekomst ziet er wat LOI Campus betreft positief uit. Op het initiële succes zal worden voortgebouwd. Het aantal functionaliteiten zal geleidelijk aan verder worden uitgebouwd. Te denken valt aan de toevoeging van elektronische spreekuren, elektronische seminars, het gebruiken van gedigitaliseerde audio en video, het bieden van een mogelijkheid om via Campus tentamens en proefexamens af te leggen, en het creëren van "discussiegroepen" waarin per cursus over relevante zaken door docenten en studenten kan worden gediscussieerd. Alles, met uitzondering van de spreekuren, onafhankelijk van tijd en plaats. De snelheid waarmee deze functionaliteiten zullen worden geïntroduceerd wordt gedicteerd door de beschikbaarheid van gebruiksvriendelijke software en het ontstaan van voldoende bandbreedte.