Het profiel Exploitatie en Beheer aan de Hanzehogeschool te Groningen

Auteur(s): 
Henk Hindriks, docent, coördinator internationalisering, Hanzehogeschool
Victor Schmidt, teammanager Bedrijfskundige Informatica en opleidingsprofiel Exploitatie en Beheer, Hanzehogeschool
Samenvatting: 

De voordracht heeft het opleidingsprofiel Exploitatie en Beheer aan de Hanzehogeschool Groningen als onderwerp. Dit profiel is met ingang van afgelopen studiejaar aan de hogeschool geïntroduceerd. Aan de orde komende de feitelijke invulling van het profiel alsmede de ontwerpkeuzes die tot deze invulling hebben geleid.

Trefwoorden: 
Exploitatie, Beheer, Service Level Agreements, ITIL, Opleidingsprofielen, Projectonderwijs, Activerende werkvormen, Probleem georiënteerd onderwijs, Practicum

Doelgroep: