Scenario's voor de nascholing op het gebied van informatisering

Auteur(s): 
P.C. van der Sijde, Toegepaste Onderwijskunde, Universiteit Twente, Enschede
J.A. Thijsen, Toegepaste Onderwijskunde, Universiteit Twente, Enschede
Tj. Plomp, Toegepaste Onderwijskunde, Universiteit Twente, Enschede
B.A. Collis, Toegepaste Onderwijskunde, Universiteit Twente, Enschede
Samenvatting: 

In deze bijdrage wordt verslag gedaan van de ontwikkeling van scenario's voor nascholing op het gebied van informatisering. Deze scenario's zijn tijdens de NIOC-conferentie andermaal gevalideerd en in eerste aanleg uitgewerkt naar de implicaties voor het management en nascholingsinstellingen.