Informatica in het VO: hoe verder?

Auteur(s): 
René Franquinet, Vereniging i&i, r.franquinet@ieni.org
Bert Zwaneveld, Ruud de Moor Centrum, Open Universiteit, bert.zwaneveld@ou.nl
Samenvatting: 

Kort samenvat gaat het bij informatica in de bovenbouw van havo en vwo om de volgende twee zaken:
– de concepten achter de computer, in brede zin, dus ook internet, mobiele telefonie, enzovoorts
– het ontwerpen, bouwen en implementeren van (eenvoudige) systemen, meestal met ict aangeduid, speelt een rol.

Doelgroep: