Planningsprogramma ten behoeve van nascholing docenten in het beroepsonderwijs (poster)

Auteur(s): 
G. Aalders, CIBB, Den Bosch
C. de Gram, CIBB, Den Bosch
E. Verwayen, CIBB, Den Bosch
J. Uiling, NaBoNT, Den Haag
Samenvatting: 

Het verschaffen van informatie over de Na-NaBoNT-planner.
De Na-NaBoNT-planner is een computerprogramma dat scholen voor beroepsonderwijs kunnen gebruiken bij het plannen van de nascholing voor hun personeel.
Met name wordt informatie gegeven over:
- de plaats van de Na-NaBoNT-planner binnen het personeelsbeleid en het nascholingsbeleid
- de mogelijkheden van de planner bij het opstellen van een nascholingsplan.

Doelgroep: