Planningsprogramma ten behoeve van nascholing docenten in het beroepsonderwijs (demonstratie)

Auteur(s): 
G. Aalders, CIBB, Den Bosch
C. de Gram, CIBB, Den Bosch
E. Verwayen, CIBB, Den Bosch
J. Uiling, NaBoNT, Den Haag
Samenvatting: 

Opleidingsinstituten, instituten voor beroepsonderwijs, krijgen voor de nascholing van hun personeel de beschikking over een geoormerkt budget. Dat betekent ondermeer een grotere autonomie in het vormgeven van nascholingsbeleid als onderdeel van het personeelsbeleid.
De overheid stelt voorwaarden bij de lumpsumfinanciering van de nascholing: het management dient een nascholingsplan te maken, waarin het aangeeft om welke reden men kiest voor een bepaalde vorm van nascholing, welke categorie├źn personeelsleden welke nascholing gaan volgen, wat de begrote kosten zijn.
Een nascholingsplan is echter niet alleen een opdracht van de overheid. Het is ook een plan voor het vormgeven van het eigen instituutsbeleid voor de nascholing.
Het management moet bijvoorbeeld afwegingen maken om de schaarse middelen - tijd en geld - te verdelen. Daarnaast is het nascholingsplan ook in het kader van het personeelsbeleid een bruikbaar instrument voor het bereiken van de ontwikkelingsdoelen die het instituut voorstaat.

Doelgroep: