NIOC 1997 Den Haag

Post-HBO drs-opleiding MIT: innovatie door samenwerking WO-HBO

Auteur(s): 
K. Lemmen Dipl.-Math., Faculteit Technische Wetenschappen, Open Universiteit
prof.dr.ir. F. Mulder, Faculteit Technische Wetenschappen, Open Universiteit
Samenvatting: 

Inleiding
Medio '94 groeide het idee om in een samenwerking van universiteiten en hogescholen een kostendekkende post-HBO-opleiding aan te bieden onder de naam Management, Informatie en Technologie (MIT). Deze opleiding zou tegemoet moeten komen aan de groeiende marktvraag naar beheersing van een mix van informatica en bedrijfskunde.
Kern

Opleidingsprofielen HBO-Informatica

Auteur(s): 
drs. H. van Leeuwen, Docent, Instituut ICT, Hogeschool Enschede
Samenvatting: 

Het landelijk platform van informatica-opleidingen in het hbo, het HBO-I-platform, stelt zich tot taak een helder beeld te scheppen over inhoud en positionering van de informatica-opleidingen. Daartoe heeft het HBO-I in 1993/94 een project "Beroepsprofielen en afstudeerprofielen" uitgevoerd. AI eerder is in het verband van het project Kwaliteitsverbetering Informatica Onderwijs een onderzoek gedaan naar de vraag van de arbeidsmarkt naar informatici.

Workshop KISS-DOMINO - Spelenderwijs objecten specificeren en implementeren

Auteur(s): 
ir. G. Kristen, Kiss BV
Samenvatting: 

In de afgelopen jaren hebben een groot aantal universitaire en HBO opleidingen in het binnen- en buitenland positieve ervaringen opgedaan met de KISS-methode. Zo heeft de Staffordshire University, Europa's grootste informatica instituut, een volledig KISS laboratorium ingericht waarin studenten met verschillende specialisaties kennis maken met het traject van het specificeren tot en met het implementeren van informatiesystemen. Het communicatieproces en KISS-DOMINO staan hierin centraal.

Het koppelen van de "knowledge-value-chain"

Auteur(s): 
drs. J. Konstapel, Afdelingsdirecteur / searcher, lSD Corp IT Strategy & Architecture, ABN AMRO Bank NV
Samenvatting: 

Vanaf de fusie ABN AMRO is gewerkt aan een visie op het gebruik van IT binnen de bank en bijbehorend implementatieplan. Een belangrijke component van dit implementatieplan is "management of change". In dit kader is voortdurend gebruik gemaakt van de nieuwste inzichten op het gebied van opleiden. Er is hierbij een overduidelijke beweging gaande naar het "leren op de werkplek". Deze beweging wordt gestuurd vanuit het oogpunt van efficiency, maar ook door de toenemende onvoorspelbaarheid van de toekomst.

Uitgever en informatie technologie tot elkaar veroordeeld

Auteur(s): 
drs. R. Kluivers, Manager Publishing Technology, Afdeling Uitgeeftechnologie, VNU Business Publications
Samenvatting: 

Vele jaren is er sprake geweest van een luilekkerland van nieuwe mogelijkheden voor de uitgeversbranche. Onder de vlag van Nieuwe Media zou de uitgeverij voor het eerst sinds Gutenberg aan vernieuwing toekomen. De Nieuwe Media leverden echter niets dan teleurstelling en verliezen op. Geen mens zat te wachten op nieuwe media, tot verdriet van Nieuwe Media Guru's. De uitgever is jarenlang door deze onheilsprofeten (papier verdwijnt) op het verkeerde been gezet. Multimedia zouden de krant, het boek en het tijdschrift van de markt vagen.

Visueel programmeren in Java

Auteur(s): 
dr. P.G. Kluit, Technische Informatica, Technische Universiteit Delft
drs. H.J. Sint, studiebegeleider, Faculteit Technische Wetenschappen, Open Universiteit
ir. F.J. Wester, disciplineleider, Faculteit Technische Wetenschappen, Open Universiteit
Samenvatting: 

De Open Universiteit en de TU Delft zijn samen begonnen aan een herziening van het inleidende programmeeronderwijs. Twee factoren hebben een rol gespeeld bij het besluit tot die herziening. Ten eerste is in beide instituten besloten om het procedurele paradigma in te ruilen voor het objectgeoriënteerde, met Java als programmeertaal. Omdat dit besluit nauwelijks revolutionair genoemd kan worden, zullen wij hier niet ingaan op de afwegingen die daarbij een rol hebben gespeeld.

Kennismanagement, het werk van de (virtuele) bibliotheek

Auteur(s): 
ir. E.K. Kips, Docent, opleiding lDM, Sector E&M, Haagse Hogeschool
Samenvatting: 

De informatica heeft zich binnen bedrijven tot op heden met name gericht op de automatisering van de operationele processen werkend met gestructureerde informatie. Het zwaartepunt van informatiemanagement. Recentelijk zijn de kenniswerkers ontdekt. Hun werkzaamheden, hun informatiegedrag, hun kennisbronnen. Documenten zijn daar vaak eindproduct en grondstof. De menselijke netwerken worden hoogstens ondersteund door ICT. Daar ligt het zwaartepunt van kennismanagement.

Schoolmediatheek en informatica, een echt koningskoppel voor het slagen van het studiehuis

Auteur(s): 
ir. E.K. Kips, Docent, opleiding lDM, Sector E&M, Haagse Hogeschool
Samenvatting: 

In de bovenbouw van het voortgezet onderwijs zal per augustus 1998 het nodige gaan veranderen. Op inhoudelijk gebied zal de keuzevrijheid worden beperkt. De helft van de leerstof zal voor alle leerlingen gelijk zijn. Daarboven worden er 4 profielen aangeboden: techniek, gezondheidszorg, economie en cultuur. Nog belangrijker lijken de veranderingen op het pedagogisch-onderwijskundige vlak. Minder klassikaal les. Minder luisteren. Meer aandacht voor kennis toepassen en samenwerking. Actief en zelfstandig leren. Deze nieuwe leeromgeving wordt aangeduid met studiehuis.

Het IBBI-project: nieuw onderwijs voor een nieuw BI-profiel

Auteur(s): 
drs. G.J. Kerkdijk, Leerplanbeheerder BI, Instituut ICT, Hogeschool Enschede
Samenvatting: 

Tijdens het NIOC congres zal het Instituut voor Informatie en Communicatie Technologie (ICT) van de Hogeschool Enschede haar nieuwe opleiding BI presenteren. Aansluitend willen we de aanwezigen uitnodigen over enkele thema's te discussiëren. Hieronder een toelichting op de opleidingsvernieuwing van de Enschedese BI.

AI gaan de ontwikkelingen nog zo snel, de SvC achterhaalt ze wel! - "Instrumenten om het curriculum actueel te houden"

Auteur(s): 
R.Kapr, School voor Communicatiesystemen, Hogeschool van Utrecht
Samenvatting: 

De School voor Communicatiesystemen (SvC) leidt bruggenbouwers op die bedrijfsprocessen ondersteunen met elektronische communicatiesystemen. Uniek hierbij is dat de menselijke capaciteiten en behoeften centraal staan. Het werkterrein is innovatief en sterk multidisciplinair. Actuele onderwerpen zijn o.a.: Intemet, nieuwe media, het netwerk als computer, Call Centers. Het is van strategische belang dat de SvC voorop loopt in de ontwikkelingen. Een verwevenheid met het bedrijfsleven is de sleutel.

Pagina's

Subscribe to RSS - NIOC 1997 Den Haag