NIOC 1997 Den Haag

Het doceren van Object Georiënteerde analyse, ontwerp en implementatietechnieken in het HBO-systeem

Auteur(s): 
dr. D.J. Duffy, Directeur, Software Ontwikkeling, Datasim Education BV
Samenvatting: 

Deze lezing gaat over het belang van goed C++ onderwijs op het HBO. C++ begint steeds belangrijker te worden als programmeertaal. C++ is inmiddels een ANSI standaard waardoor compatibiliteit tussen verschillende compilers gewaarborgd is. C++ maakt het gebruik van nieuwe programmeer technieken mogelijk zoals objecten, generieke klassen en 'exception handling'. Hierdoor kunnen we zeer robuuste, begrijpelijke en goed te onderhouden software schrijven. Tevens maken de object georiënteerde technieken het grootschalig hergebruik van code mogelijk.

Wat verwacht het onderwijs van elektronische media?

Auteur(s): 
prof.ir. J.A. Dinklo, Directeur, ITEM - Bureau voor Informatietechnologie & Elektronische Media
Samenvatting: 

Technologische ontwikkelingen op het gebied van informatietechnologie en telecommunicatie maken het mogelijk om alle vormen van informatie eenvoudig te distribueren, beschikbaar te stellen en te presenteren. Daarbij is het mogelijk om met elkaar op ieder moment en op iedere plaats te communiceren. Nieuwe informatie-infrastructuren, aangeduid als elektronische of digitale snelweg spelen hierbij een belangrijke rol.

Informatici als deelnemers in organisationele leerprocessen

Auteur(s): 
drs. S. Dijkstra, Organisatie-adviseur, Consult & Change
Samenvatting: 

Leren leren is een 'hot topic' in onderwijsland. Leren van feiten verliest aan belang tegenover het verwerven van vaardigheden om in steeds weer nieuwe situaties te onderzoeken welke vragen er spelen en welke oplossingen daarop aansluiten. Daarnaast functioneren professionals, waaronder informatici, altijd in een omgeving waarin vragen nooit eenduidig zijn en waarin oplossingen altijd in samenwerking met anderen tot stand komen. Een onderzoekende houding en een open instelling tegenover anderen wordt dan ook steeds belangrijker.

Systematische ontwerpstrategieën en de databasevraagtaal SQL in infomatica-onderwijs

Auteur(s): 
dr. E.M.A.G. van Dijk, Universitair docent / vakdidacticus, Faculteit Informatica, Universiteit Twente
Samenvatting: 

Inleiding

Modelling business processes for the purpose of redesign and reengineering

Auteur(s): 
prof.dr.ir. J.L.G. Dietz, Vakgroep Informatiesystemen, Faculteit Technische Wiskunde en Informatica, Technische Universiteit Delft
Samenvatting: 

There exist two generic system views, that are both well-known and widely applied: the functional view and the constructional view. It is of paramount importance to recognize that they serve different purposes, and they are not interchangeable. The functional view is the prevailing view in the natural and social sciences. It consists of conceiving a system as a black-box with input and output variables. Understanding a system in this functional view comes down to knowing the relationship between the input and output variables.

Elektronisch mentoraat

Auteur(s): 
drs. P.M. Delea, Studiebegeleider, Faculteit Natuurwetenschappen, Open Universiteit
Samenvatting: 

Afstandsonderwijs in de vorm zoals dat door de Open Universiteit (OU) wordt aangeboden, heeft sinds de oprichting van de OU in 1984 geleid tot het ontwikkelen van een groot aantal leermiddelen op het gebied van computer ondersteund onderwijs (COO). Studenten gebruiken deze leermiddelen, evenals een aantal andere voorzieningen, voornamelijk in een van de achttien studiecentra. Steeds meer studenten beschikken tegenwoordig over apparatuur die hen in staat stellen COO-materiaal thuis te gebruiken.

Nieuwe docenten door nieuwe technologieën?

Auteur(s): 
G. Casimir, School voor Communicatiesystemen, Hogeschool van Utrecht
Samenvatting: 

Naar veranderingen in de samenleving kan vanuit vier verschillende - onderling samenhangende - invalshoeken gekeken worden:
- de structuur van de samenleving, de organisatie van de arbeidsmarkt verandert
- de cultuur verandert
- er zijn veranderingen op persoonlijk vlak
- de natuur wordt steeds meer beheerst met steeds veranderende hulpmiddelen.

Multimedia-onderwijs: grenzen verkennen

Auteur(s): 
E. Brok, Faculteit Natuur- en Technische Wetenschappen, Open Universiteit
Samenvatting: 

Multimediale computertoepassingen verleggen in snel tempo de grenzen van apparatuur, programmatuur en ontwikkelmethodieken. Het informatica-onderwijs staat voor de uitdagende opgave om een actueel onderwijsaanbod te ontwikkelen over dit razendsnel veranderend thema. Hoe gaan we daarmee om?
Onderwijsontwikkeling over multimedia confronteert ons bovendien met de vraag waar de grenzen liggen van wat we tot informatica-onderwijs rekenen. Hoe verhoudt het multimediaal ontwerpen zich tot de bestaande informaticavakken?

De praktijkcomponent onder de Wet Educatie en Beroepsonderwijs voor de informatica opleidingen van het ECABO

Auteur(s): 
K. Broek, , Afdeling GOA-ECABO, Computer Onderwijs BV
Samenvatting: 

Wet Educatie Beroepsonderwijs, WEB
Er komt een landelijke kwalificatiestructuur voor het beroepsonderwijs met vier duidelijke opleidingsniveaus en twee verschillende leerwegen. Ook de structuur van de opleidingen in de (volwassen) educatie gaat veranderen. Daardoor moet een betere aansluiting met het beroepsonderwijs ontstaan.

Interactieve dictaten door middel van Adaptieve Hypertekst

Auteur(s): 
prof.dr. P.M.E. de Bra, Vakgroep Informatica, Technische Universiteit Eindhoven
Samenvatting: 

Door middel van World Wide Web is het eenvoudig mogelijk geworden om dictaten en andere literatuur voor het onderwijs on-line en in hypertekstvorm aan te bieden. Voor het college "Hypermediastructuren en -systemen" aan de TUE wordt sinds begin 1994 van dit medium gebruik gemaakt.

Pagina's

Subscribe to RSS - NIOC 1997 Den Haag