HBO

Technische Informatica, tussen ICT en Engineering

Auteur(s): 
Christiaen Slot, Saxion
Ronald Tangelder, Saxion
Wim Harmsen, Saxion
Samenvatting: 

Van oudsher valt Technische Informatica binnen het HBO-ICT domein. Elektrotechniek, dat valt binnen het engineering domein, bevat de laatste tijd al lang niet meer alleen elektronica, de microprocessor (met bijbehorende programmering) heeft in dit veld een grote opmars gemaakt. Hierdoor is binnen de opleiding Technische Informatica het besef gegroeid dat we misschien wel meer binding met het Engineering domein hebben. Vorig jaar hebben we de grote stap gewaagd met als resultaat een grotendeels gemeenschappelijke propedeuse met de opleiding Elektrotechniek.

ICA Student Research Center

Auteur(s): 
Ben Cornelissen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Samenvatting: 

Het Student Research Center (SRC) is een organisatie waar momenteel 28 professionele en gemotiveerde studenten van ICA (HAN) in hun eigen tijd betaalde onderzoekswerkzaamheden verrichten t.b.v. uiteenlopende opdrachten voor externe organisaties in nauwe samenwerking met de lectoraten, verbonden aan ICA:
• Networked Applications, lector dr.ir. René Bakker;
• IT Organisatie Innovatie, dr. Stijn Hoppenbrouwers;
• Mens-Machine-Interactie, drs. Dick Lenior.

Applab 010, een schoolvoorbeeld voor ICT onderwijs in de 21ste eeuw

Auteur(s): 
Ingrid Mulder, Hogeschool Rotterdam
Samenvatting: 

AppLab010 is een open leeromgeving, een creatieve broedplaats, waar studenten, docenten en onderzoekers, samen met stakeholders in de stad Rotterdam innovatieve, digitale toepassingen ontwikkelen, die maatschappelijke uitdagingen in de Stad, Haven en Zorg aanpakken. Het doel van het AppLab is dus niet alleen betekenisvolle, baanbrekende toepassingen te ontwikkelen, maar vooral om studenten voor te bereiden op de 21ste eeuw.

Big Data: Hype of de toekomst?

Auteur(s): 
Tony Busker, Hogeschool Rotterdam
Mortaza Bargh, Hogeschool Rotterdam
Sunil Choenni, Hogeschool Rotterdam
Samenvatting: 

Door de ontwikkelingen op het gebied van informatietechnologie en de groeiende informatiebehoefte van organisaties is de verwachting dat er alleen maar nog meer data zal worden geproduceerd en opgeslagen. Big data discipline richt zich op het verwerken van grote hoeveelheden data van verschillende types in een snel tempo (real-time). We schenken aandacht aan de hoog gespannen verwachtingen (al dan niet terecht) rondom de toepassingsmogelijkheden van big data en de grote uitdagingen die big data met zich meebrengen. Derhalve hebben we aan de Hogeschool Rotterdam een minor big data opgezet.

Gezamenlijke ontwikkeling van, een deel van, het databasecurriculum

Auteur(s): 
Peter van der Wijden, Hogeschool Leiden
Samenvatting: 

Leden van het HBO-i hebben het idee opgevat om te kijken of en hoe het mogelijk is om met een aantal verschillende hogescholen gezamenlijk onderwijs te ontwikkelen. Delen van het informatica curriculum op alle hogescholen bevatten namelijk dezelfde inhoud. Denk hierbij aan het programmeer- of database-onderwijs. Op verschillende hogescholen wordt nagedacht over de invulling van het onderwijs, het maken van practica, het maken van toetsen etc. De rol van de docent is hierin erg bepalend en vaak ook richtinggevend.

MOOC’s in het hbo: wat vinden studenten daarvan?

Auteur(s): 
Gerard Schouten, Fontys Hogeschool
Hans van Stam, Fontys Hogeschool
Samenvatting: 

We horen af en toe over hergebruik van MOOC’s in het HBO-onderwijs, maar hebben nog geen ervaringen erover gelezen. En wat vinden studenten hier nu van? In deze presentatie willen we de ervaringen die we hebben met het hergebruiken van een MOOC delen, evenals de resultaten van een survey onder studenten van Fontys Hogeschool ICT om na te gaan hoe zij tegen deze ontwikkelingen aankijken. Omarmen ze die of willen ze het ver weg houden?

Praktijkonderzoek in de ICT beroepspraktijk. Een verkenning met behulp van de methodenkaart praktijkonderzoek

Auteur(s): 
Ralph Niels, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Marjolein Jacobs, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Koen van Turnhout, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Samenvatting: 

Hoe innoveren bedrijven in de beroepspraktijk? Welke vormen van onderzoek gebruiken bedrijven en hoe zetten ze die in? Zijn bedrijven daarin heel verschillend, of is diversiteit troef? Deze vragen waren uitgangspunt voor een onderzoek naar onderzoek in de beroepspraktijk.
Met behulp van de methodenkaart praktijkonderzoek hebben we een diverse set ict-bedrijven ondervraagd over de verschillende manieren waarop ze onderzoek doen.

Eerst aansteken, dan pas hout op het vuur. Onderzoek in de propedeuse van het ICT- en Media onderwijs

Auteur(s): 
Koen van Turnhout, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Anne Coppens, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Samenvatting: 

In de HAN propedeuse van de ICT- en Mediaopleidingen proberen we studenten kennis te laten maken met en enthousiast te maken voor praktijkonderzoek. We gebruiken de methodenkaart praktijkonderzoek als introductie. Studenten leren eigen vragen te stellen en ervaren hoe het is om die met eigen onderzoek te beantwoorden, waarbij ze verschillende aanpakken combineren. De focus ligt op het aanbrengen van een ervaringsbasis voor onderzoek eerder dan een kennisbasis. We vinden dat die eerste ervaringen met onderzoek persoonlijk, positief en niet al te veel extern gestuurd moeten zijn.

Concept & Creatie: Een succesvolle samenwerking tussen ICT en Communicatie

Auteur(s): 
Teun Lucassen, Hogeschool Windesheim
Valerie Reiter, Hogeschool Windesheim
Samenvatting: 

In de huidige trendontwikkeling wordt multidisciplinariteit steeds belangrijker.

Vergelijking van het afstudeerproces bij zeven HBO ICT-opleidingen in Nederland

Auteur(s): 
Cees van Tilborg, Fontys Hogeschool
Richard van den Ham, Fontys Hogeschool
Samenvatting: 

Borging van het eindniveau en externe validering van examenkwaliteit zijn belangrijke thema’s voor HBO-opleidingen. De “expertgroep Protocol”, onder leiding van Daan Andriessen, heeft hiertoe in opdracht van de vereniging Hogescholen een aantal aanbevelingen gedaan (“Beoordelen is mensenwerk”). Binnen het HBO-I heeft dit aanleiding gegeven om een themagroep op te richten die de afstudeer(beoordelings)processen binnen zeven hogescholen vergelijkt en daaruit best practices afleidt, met als doel verdere borging van het eindniveau en zorg voor voldoende externe validatie.

Pagina's

Subscribe to RSS - HBO