HBO

Tools voor Fast Track Prototyping in onderwijs

Auteur(s): 
Arthur Bennis, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Samenvatting: 

De verbinding tussen de digitale en de fysieke wereld blijkt vaak lastig. Hoe maak en test je effectief een andere manier van gebruikersinteractie dan via beeldscherm, muis en toetsenbord? Enter Arduino, MakeyMakey, Phidgets, LittleBits en consorten. Met behulp van deze tools is het mogelijk om snel prototypes te ontwikkelen die (onderdelen van) concepten direct tastbaar en testbaar maken. Het uitproberen van interactie in en met de echte wereld dus! In deze workshop is kort de manier van doceren, het lesmateriaal en de bijbehorende tools besproken.

Online expectations, offline experiences

Auteur(s): 
Wouter Teeuw, Saxion
Samenvatting: 

Fysieke winkels hebben het stevig voor hun kiezen gekregen door de opkomst van webretailers. Tegelijkertijd valt ook te zeggen dat ze ict-technologie kunnen gebruiken om dichter tegen klant aan te kruipen. Deze boodschap is de conclusie van het onderzoeksproject ‘Virtuele verwachting, Fysieke beleving’, waarin is gezocht naar een nieuwe beleving in de (mode-)retail.

Samenwerking tussen studenten in projectonderwijs bevorderen met een app?

Auteur(s): 
John van de Pas, Saxion
Samenvatting: 

Bij de academie ACT van Saxion is de inzet van een App getest tijdens projectonderwijs aan derdejaars HIDS-studenten. De App is gericht op het
ontwikkelen van samenwerkingsvaardigheden, door didactische interventies gebaseerd op het construct ‘Mental Toughness’.

Gedifferentieerde klasindeling en het effect op Self Efficacy van eerstejaars informatica studenten

Auteur(s): 
Annette van Rooij, Hogeschool Rotterdam
Anne Bartilla, Hogeschool Rotterdam
Samenvatting: 

De programmeervoorkennis van instromende studenten bij Nederlandse Informatica HBO opleidingen varieert van studenten met geen, enige en veel programmeervoorkennis. Bij de meeste Informatica opleidingen zitten de studenten in heterogene klassen. Om bij te dragen aan de specifieke leerbehoefte van de diverse instroomniveaus is de opleiding Informatica van de Hogeschool Rotterdam in 2013-2014 gestart met gedifferentieerde klasindeling op basis van programmeervoorkennis.

Geflipt leren programmeren op Saxion

Auteur(s): 
Ruud Greven, Saxion
Wilco Bonestroo, Saxion
Samenvatting: 

In deze sessie hebben we gedeeld waarom we zijn begonnen met Flipped Classroom bij het programmeeronderwijs, hoe we het toepassen en wat onze ervaringen zijn.

GAMIFICATION voor en door ICT talents

Auteur(s): 
Krijn Nagtzaam, Avans Hogeschool
Samenvatting: 

In de presentatie hebben wij wat meer verteld over de opzet, inhoud en ervaringen van een extra curriculair ICT Talent traject. Dit traject heeft
van november 2014 t/m april 2015 plaatsgevonden bij Avans Hogeschool.

Creativiteitsontwikkeling, een must in ICT-onderwijs!

Auteur(s): 
Bob Zadok Blok jr., Hogeschool Leiden / Universiteit Leiden
Samenvatting: 

ICT speelt een prominente rol bij innoveren. Daarnaast is innoveren cruciaal voor onze economie. Bovendien zijn creatieve ideeën de basis van iedere innovatie. Daardoor zou je denken dat creativiteit tot de “eindkwalificaties” behoort van Bachelor of ICT-studenten. Dat is echter niet het geval, waardoor het bevorderen van creativiteitsontwikkeling niet als vanzelfsprekend wordt opgenomen in de desbetreffende curricula.

Wearable devices veranderen onze samenleving!, “the mobile mind shift”

Auteur(s): 
Hans Appel, Hanzehogeschool Groningen
Samenvatting: 

De informatie technologie dringt steeds verder door in de haarvaten van onze maatschappij. De evolutie van mainframes computers naar personal computers, de ontwikkeling van internet, de smart phones en tablets hebben ons ICT-vak, danig op zijn kop gezet! En nu opnieuw met ”wearable devices”.
Het ”individu” wordt steeds belangrijker. Begrippen zoals business-to consumer en business-to-business veranderen in mens-to-mens. Sociale Media dragen eraan bij.

Feedback good practices

Auteur(s): 
Pim Haenen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Samenvatting: 

Eerstejaars HAN informaticastudenten leerden programmeren in twee “flipped” propedeusecursussen. Voor elke les kregen studenten uitleg en instructie door kennisclips en leverden ze uitwerkingen van opdrachten in bij de eigen lesgroep van de docent. Een docent keek voor de les welke onderdelen studenten al dan niet goed af gaan. In de les zelf zijn docenten ingegaan op de gemaakte opdrachten, verdiepten deze de uitleg en gaven zij studenten feedback op hun werk.

De invloed van het werkveld op het ICT-curriculum in het HBO

Auteur(s): 
Hans Frederik, Vrije Universiteit Amsterdam
Samenvatting: 

Opleidingen spannen zich in om het curriculum up-to-date te houden. Hoe doen ze dat? En is dat effectief? Op het NIOC 2011 verklaarden bezoekers dat zijn/haar opleiding:
• jaarlijks de drie belangrijkste trend watchers analyseert.
• ieder jaar kiest waar de basiskennis moet worden uitgebreid.
• zich laat adviseren door een werkveldcommissie.
• analyseert wat afstudeerbegeleiders tegenkomen.
• op neemt wat er zoal langs komt en geen hype is.

Pagina's

Subscribe to RSS - HBO