HBO

Samenwerken aan luchtkwaliteit

Auteur(s): 
Tim Fleumer, Hogeschool Rotterdam
Samenvatting: 

De luchtkwaliteit in de stedelijke omgevingen is vele malen slechter dan op het platteland, zo ook in Rotterdam. Verschillende multidisciplinaire teams hebben samen met stakeholders concepten ontwikkeld in het AppLab010 om de luchtkwaliteit te verbeteren alsook de gezondheidsrisico’s te verkleinen.

Praktijkonderzoek voor alle techniekdocenten: HAN ervaringen

Auteur(s): 
Rene Bakker, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Paul Sistermans, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Christien Lokman, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Samenvatting: 

HAN techniek studenten worden opgeleid tot startende professionals met een onderzoekende houding. Dit vereist docenten met een goed begrip van de rol van praktijkonderzoek in het maken van beroepsproducten. De Faculteit Techniek van de HAN heeft vier maatregelen genomen om hiervoor te zorgen:
(1) een docentencursus van 40 uur “Begeleiden van afstudeerders op praktijkonderzoek”,
(2) een vervolgtraject van 80 uur “FT onderzoekt!” waarbij docenten zelf voorstellen kunnen doen voor het opzetten en uitvoeren van praktijkonderzoek dat aansluit bij hun lespraktijk,

Grootschalige Flipped Programmeerlessen

Auteur(s): 
Rene Bakker, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Samenvatting: 

Om de programmeervaardigheden van Informatica-studenten aan de HAN te vergroten zijn twee jaar geleden twee courses met elk 300 studenten aangeboden in het ‘flipped classroom’ formaat. Theorie en instructie wordt nu thuis op YouTube filmpjes bestudeerd, en het huiswerk wordt vóór de les ingeleverd. Tijdens de les wordt feedback gegeven op het ingeleverde werk, gevolgd door verdiepende uitleg.
Studenten waardeerden de nieuwe manier van lesgeven en stopten meer energie in de courses. Docenten waren meer tevreden over het eindniveau.

Brein-computer interfaces - multidisciplinaire educatie

Auteur(s): 
Danny Plass, Saxion
Mannes Poel, Universiteit Twente
Samenvatting: 

In onderwijs zijn monodisciplines nog steeds de standaard. In deze presentatie deelden we onze ervaringen met ons eigen multidisciplinaire vak over brein-computer interfaces.
In het eerste deel is uitgelegd wat brein-computer interfaces zijn, waar je ze voor kunt gebruiken en hoe ze werken, met nadruk op het multidisciplinaire aspect. Vervolgens zijn we ingaan in de opzet van het vak en hoe wij, ondanks het multidisciplinaire, toch de kwaliteit hebben kunnen waarborgen. Ook is de integratie met de rest van het onderwijs besproken.

Tinkering in Creatief Technisch Hoger Onderwijs

Auteur(s): 
Chris Heydra, Haagse Hogeschool
Danica Mast, Haagse Hogeschool
Samenvatting: 

Tinkering is het experimenteren en creëren zonder vooropgesteld doel. Deze ontwikkeling is al enige tijd gaande in hackathons en makerspaces. Wij denken dat Tinkering goed ingezet kan worden in hoger technisch en creatief onderwijs waar innovatie een grote rol speelt. De Tinkering methodologie is bij CMD (Communicatie & Multimedia Design, Haagse Hogeschool) toegepast binnen het tweedejaars vak HCI (Human Computer Interaction) Technologies.

Doen architecten de goede dingen?

Auteur(s): 
Henk Plessius, Hogeschool Utrecht
Samenvatting: 

In het maandblad Informatie heeft het lectoraat Architectuur van Digitale Informatiesystemen van de Hogeschool Utrecht een artikel gepubliceerd over de rol van (enterprise) architectuur in een tijd waarin technologische ontwikkelingen een ongekend grote invloed hebben op de bedrijfsvoering. Centraal staat de vraag of architecten wel voorbereid zijn op deze nieuwe wereld.

Smart Green Campus: de bijdrage van IT aan de duurzaamheid van instellingen voor hoger onderwijs

Auteur(s): 
Henk Plessius, Hogeschool Utrecht
Pascal Ravesteijn, Hogeschool Utrecht
Samenvatting: 

In het Smart Green Campus model zijn de verschillende vormen waarin ICT bij kan dragen aan een duurzamere organisatie, geïntegreerd. In het model worden nieuwe onderwijsmodellen en slimme manieren om hulpmiddelen te delen in relatie gebracht met gebouwen en transport. Het model is richtinggevend geweest in een discussie van CvB-leden uit het hoger onderwijs met elkaar en met vertegenwoordigers vanuit de overheid en de IT sector om een ambitie te formuleren omtrent verdere verduurzaming van de Nederlandse hoger onderwijs sector.

Hoe denkt een informaticus? Op welke manier leren studenten zo te denken?

Auteur(s): 
Henk van Leeuwen, Saxion
Samenvatting: 

In het denkproces van een informaticus zit een spannende combinatie van creativiteit en abstractie om de essentie van een probleem te herkennen en
deelproblemen te onderscheiden en om vervolgens een heldere oplossing te ontwerpen. Een processor moet die oplossing effectief kunnen uitvoeren.
Uit mijn ervaring blijkt dat studenten vaak snel een ontwerppatroon, abstracte datatypen en een computertaal kiezen en zich vooral concentreren op het schrijven van computerprogramma zonder eerst het nodige denkwerk te hebben gedaan. Herkent u dat?

Interdisciplinaire Samenwerking met een Leerwerkplaats in de Eerstelijns Hulpverlening: Lessons Learned

Auteur(s): 
Stijn Hoppenbrouwers, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Theo Theunissen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Samenvatting: 

Vanuit de HAN/ICA en het lectoraat Model-Based Information Systems wordt een praktijkonderzoeksrelatie gesmeed met Thermion: Academisch Centrum voor Eerstelijnszorg in Lent. Samenwerking vindt o.a. plaats binnen de ‘leerwerkplaats’ van de HAN faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij (GGM).

Collaboration Pattern Mining als startpunt voor het ontwikkelen van professional skills

Auteur(s): 
Christian Koppe, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Tineke Jacobs, Fontys Hogeschool
Samenvatting: 

Het goed integreren van professional skills in een informaticaopleiding is niet eenvoudig. Student Collaboration Patterns kunnen hierbij een waardevolle bijdrage leveren. Het levert concrete aanwijzingen op die studenten in hun projecten kunnen toepassen, maar levert ook werkvormen voor de professional skillslessen. Het gericht op zoek gaan (door de studenten zelf en uitgaand van hun eigen kennis!) naar “good practices” (oftewel de patterns) m.b.v. Pattern Mining en het gestructureerd beschrijven van deze kennis, dekt een scala aan professional skills af.

Pagina's

Subscribe to RSS - HBO