MBO

Democratisering van de Game Markt?

Auteur(s): 
Hans van den Burg, Hogeschool Utrecht
Samenvatting: 

Ongeveer twee jaar geleden heeft Microsoft XNA geïntroduceerd. Dit is een gratis te gebruiken Game Development omgeving voor de PC en de Xbox gebaseerd op Visual C# 2008 Express en XNA3.0. Deze omgeving stelt je in staat games op de PC te ontwikkelen en deze vervolgens zowel voor de PC als de Xbox te distribueren. Game-developers kunnen hun games beschikbaar stellen op het internet via de XNA Creators Club. Games worden, voor ze beschikbaar komen, eerst gekeurd door de XNA Creators Club, hetgeen zeer professionele peer reviews oplevert.

VMBO-MBO Projecten Amersfoort

Auteur(s): 
Janus Hermse, ROC Midden Nederland
Samenvatting: 

Binnen het ICT onderwijs kent de beroepskolom een aantal interessante uitdagingen. Zowel in de aansluiting van de opleidingen als in de keuze van leerlingen voor het ICT onderwijs. Voor alle betrokken partijen is daarbij sprake van een win-win situatie.

Game Development Kit voor studenten en docenten zonder programmeerervaring

Auteur(s): 
Linda Burgers, Hogeschool INHolland
Samenvatting: 

Workshop voor een rijke multimediale omgeving voor theoretische vakken met veel hands-on voor de deelnemers. De deelnemers kunnen aan het eind van de workshop de eigen game mee naar huis nemen. In de workshop wordt de deelnemers duidelijk gemaakt hoe de synergie tussen gaming en theorieonderwijs gevonden kan worden.

Contentloos examineren

Auteur(s): 
Henk van Eijk, ROC A12
Joeke Veldman
Samenvatting: 

Het gehele examen procedureel op orde, bedrijven die meedenken en het invliegen van een telkens veranderend onderwerp levert een realistisch en telkens uniek beroepsexamen op voor mbo ICT studenten. Een geslaagde kandidaat kan rustig zeggen dat hij die beginnende beroepsbeoefenaar is die het bedrijfsleven zoekt. Dit stelt veel eisen aan de procedure. Is het assessment wel generiek, accuraat en extrapoleerbaar?
In de workshop wordt duidelijk hoe zowel inspectie, student, bedrijf en de docent hier goed mee omgaat. Een heel praktisch verhaal.

Programmeren met Alice

Auteur(s): 
Els van Tol, Hageveld College
Petra Kellerhuis, Carmel College Salland
Samenvatting: 

Alice is een educatief programma, ontwikkeld door universiteiten in de VS, waarmee je op visuele manier kunt programmeren. Leerlingen leren de basisconcepten van object georiënteerd programmeren. Alice is zowel geschikt voor (interactieve) animatiefilms en voor het op bouwen van spellen. Het programma werkt vrij intuïtief, de programmacode wordt opgebouwd door instructies te slepen. De leerlingen krijgen inzicht in programmastructuren zonder dat daarbij programmacodes ingetikt worden.
In de workshop zal een introductie gegeven worden van de mogelijkheden van Alice.

Oriëntatietraject voor MBO-ICT leerling bij de HvA-ICT opleidingen

Auteur(s): 
Jan Hellings, Hogeschool van Amsterdam
Samenvatting: 

Hoe zorg je er voor dat een MBO-ICT student, die wil doorstromen naar een HvA-ICT opleiding de juiste kiest? Deze vraag staat centraal bij het ITO-doorstroomtraject van de HvA. Het traject bestaat uit twee semesters, waarbij het eerste een beeld geeft van de verschillende ICT-opleidingen; HES, Bedrijfskundige Informatica, Information Engineering en Informatica & technische informatica, zodat de MBO-student een bewuste keuze kan maken voor één van de opleidingen en in het tweede semester een specifiek doorstroomtraject kan volgen.

EVC bij MBO-HBO doorstroom

Auteur(s): 
Claar van der Does, Hogeschool van Amsterdam
Peter van Odenhoven, Hogeschool van Amsterdam
Corry Hopmans, Hogeschool van Amsterdam
Samenvatting: 

EVC staat voor Erkenning van eerder Verworven Competenties. De EVC-procedure in deze sessie biedt studenten met een MBO-ICT vooropleiding de mogelijkheid hun studie Bedrijfskundige Informatica met maximaal een jaar te verkorten. Studenten maken een portfolio waarin ze hun competenties aantonen. Op basis van dit portfolio wordt een assessment afgenomen door twee docenten, die beoordelen in hoeverre de student voor vrijstelling in aanmerking komt. De EVC-procedure biedt een verantwoorde manier om te bepalen in hoeverre versnelling voor een student verstandig is.

Surinameproject

Auteur(s): 
Werner Pauchli, ROC Midden Nederland
Samenvatting: 

In december 2008 zijn 6 studenten van het ICT Lyceum van ROC Midden Nederland, onder begeleiding van een docent, twee weken afgereisd naar Suriname. Samen met studenten van het NATIN (MBO) in Paramaribo hebben zij diverse ICT projecten uitgevoerd en een aantal bedrijven bezocht.
Aan de hand van voordracht, foto- en videomateriaal zullen de studenten een beeld schetsen van de reis en werkzaamheden en antwoord geven op de vraag hoe deze uitwisseling geheel past in het competentiegerichte onderwijs en de internationalisering van de ICT sector.

Bio-informatica

Auteur(s): 
Jan Peter Nap, Hanzehogeschool
Sven Warris, Hanzehogeschool
Michiel Noback
Samenvatting: 

Op ieder onderwijsniveau in Nederland -van hoog tot laag- is er weinig contact tussen docenten biologie en docenten informatica. Ze lijken te komen uit verschillende werelden die anders denken en anders doen. Deze bijdrage zal laten zien dit voor beide culturen een jammerlijk gemiste kans is. Moderne DNA machines spugen tegenwoordig makkelijk terabytes aan data uit. Per dag. Om daar iets zinnigs mee te doen, is de bioinformatica ontstaan. Op het snijvlak van biologie en informatica.

Student 2.0 media

Auteur(s): 
Karel Koch
Samenvatting: 

HBO/MBO leerbedrijf GNR8 is niet alleen een medialab voor studenten (informatica, design en economie) dat de mogelijkheid te biedt om geleerde theorie in de praktijk te testen maar vooral ook een "third place" voor de Community of Practice rondom innovatie en media in de regio Haarlem.

Pagina's

Subscribe to RSS - MBO