MBO

Kennis beheer en distributie

Auteur(s): 
Rob van Genderen, Wageningen UR
Samenvatting: 

Bibliotheek Wageningen UR is trekker van het project Ontsluiten Publieke Kennis in opdracht van de Groene Kenniscooperatie (GKC, ingesteld door het Ministerie van LNV). De GKC wil de doorstroming van kennis vanuit het onderzoek naar het (groene) onderwijs, het (groene) bedrijfsleven en naar burgers bevorderen. Om deze kennisdoorstroming te bevorderen worden groene bronnen gemetadateerd in de database ARTIK+ (http://library.wur.nl/gkn) en opgeslagen in het E-depot van Bibliotheek Wageningen UR.

Duaal Digitaal: interactief studeren in de online school

Auteur(s): 
Nelleke Louwe Kooijmans, Hogeschool Leiden
Samenvatting: 

Duaal Digitaal is een flexibele opleidingsvorm voor studenten die werken en leren willen combineren, waarin zij op basis van eerder verworven competenties (EVC's) een individuele studieroute aangeboden krijgen en de mogelijkheid krijgen competenties in het werk te behalen. De opleiding is plaats onafhankelijk, doordat de lessen grotendeels via internet in een online klas worden aangeboden. De opleiding Informatica van Hogeschool Leiden is in september 2008 begonnen met een pilot voor Duaal Digitaal.

Digitale identiteit voor modern onderwijs

Auteur(s): 
Michael van Wetering
Samenvatting: 

Onderwijs op Maat, competentiegericht, aantrekkelijk en flexibel onderwijs en de bijbehorende flexibele organisatie hebben grote impact op de ICT-infrastructuur en applicaties van de instelling. Deze moeten flexibel kunnen inspelen op behoeften, mogelijkheden, eigenschappen en wensen van zowel docenten als studenten. Digitale leeromgevingen zijn een vanzelfsprekend onderdeel van dat toekomstbeeld.

Europese agenda voor ICT

Auteur(s): 
Anneke Hacquebard, Internationale werkgroepen
Samenvatting: 

Sinds 2000 is er binnen de EU een groeiende belangstelling voor ICT waar te nemen. Inmiddels is er een agenda voor ICT als onderdeel van de Lissabon Strategie. Er is veel aandacht voor samenwerking tussen landen en tussen “stakeholders”. Er zijn arbeidsmarkt onderzoeken gedaan, er is veel aandacht voor computer literacy en voor verbetering van “awareness”.

Serious Games? Spelend Leren!

Auteur(s): 
Michael W. van Wetering, CTO (Chief Technology Officer) afdeling Strategie en Innovatie, Stichting Kennisnet
Samenvatting: 

Serieus spelen! Is dit geen ' Contradictio in Terminis'? Hoe kan spelen nu serieus zijn en toch spelen blijven? En spelen op zichzelf is toch al leren? Spelend Leren dus!

Management Informatie Systemen en het gedrag van mensen

Auteur(s): 
Frank Buytendijk, Vice President and Fellow, Enterprise Performance Management, Oracle Corp., Visiting Fellow, Cranfield University School of Management
Samenvatting: 

Bij het ontwerpen en invoeren van informatiesystemen wordt veelal keurig volgens de boekjes een top-down aanpak gekozen. Wat zijn de doelstellingen van de onderneming? Hoe vertaalt zich dat naar de functionele specificaties en aan welke eisen moet het systeem voldoen. Bovendien eist de afdeling financiën een gedegen business case zodat de kosten wel terugverdiend worden. Maar wat doen informatiesystemen met het gedrag van mensen? Iedereen die sociale wetenschappen heeft gestudeerd kent het Hawthorne effect: alleen al het meten zelf heeft al invloed op hoe mensen zich gedragen.

Transformatie

Auteur(s): 
Henk de Wolf, emeritus hoogleraar-directeur Onderwijstechnologisch Expertisecentrum (OTEC), Open Universiteit
Samenvatting: 

Als het gaat om onderwijs weten en kunnen we ontzettend veel. Vooral door de ICT ligt een nieuwe wereld voor ons open. Onderwijsland zou een paradijs kunnen zijn. De praktijk is anders. Het onderwijs kraakt en piept aan alle kanten. Dat is ook niet verwonderlijk. Het onderwijs is ontworpen, gegroeid en tot een nationaal systeem gemaakt in de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw. Afbouw van de standenstaat, individualisering, ontkerkelijking, migratie, globalisering en niet in het minst de nieuwe media veranderden de mensen en de samenleving.

Met verlichte geest – over visuele herkenning van objecten

Auteur(s): 
Arnold Smeulders, full professor multimedia information analysis, Informatics Institute, Universiteit van Amsterdam
Samenvatting: 

De voordracht gaat over het herkennen van objecten aan de hand van beelden. We beginnen bij de mens. Als u uw ogen opendoet treedt een lichtstraal uw hoofd binnen. Met dit lichtstralen komt de informatie mee waaraan u allerlei objecten herkend in de wereld. Pythagoras en de oude Grieken waren daar niet zonder meer van overtuigd. Ze streden om het hardst of het licht het oog in ging of dat het er uit kwam. Het conflict duurde tot in de 10e eeuw toen Al Hazen uit Irak het dispuut besliste: licht gaat het hoofd in.

Leren over en met ICT

Auteur(s): 
Trude Maas-de Brouwer, onafhankelijk toezichthouder en bestuurder, www.Trude.nl
Samenvatting: 

In het regulier onderwijs is Informatica een relatief jong vak. Dat heeft naast een paar nadelen vooral heel veel voordelen. Weinig “canon” en weinig heimwee naar de goede oude tijd. Dat schept mogelijkheden. En verplichtingen.

Een naadloze doorstroom van MBO naar HBO middels Papierloos Competentie- en Performance management

Auteur(s): 
Peter de Man
Tineke Buitenwerf
Ton van Beuningen
Samenvatting: 

Onderwijssoorten op elkaar laten aansluiten en studenten gemakkelijk vanuit het onderwijs naar de beroepspraktijk laten overstappen, vereist inzicht in de ontwikkeling van de competenties van de studenten.
Het op zich complexe proces van competentie-gericht-ontwikkelen kan eenvoudig gestructureerd worden door de verantwoordelijkheid van het vragen van feedback en het reflecteren daarop, middels WEB-toepassing TRM, bij de student te leggen. Zo kunnen de docent-studiecoach en de student zich richten op het sturen op competenties.

Pagina's

Subscribe to RSS - MBO