MBO

Digitaal Rechercheren en het onderwijs

Auteur(s): 
Pepijn Vissers
Hans Blankendaal
Samenvatting: 

In de maatschappij spelen informatiesystemen een steeds belangrijkere rol. Misbruik ervan komt steeds vaker voor. Hierbij valt te denken aan hacking, het verspreiden van virussen en het op onrechtmatige wijze verkrijgen van vertrouwelijke informatie zoals. Vandaar dat er een groeiende behoefte is aan mensen die een bijdrage leveren aan het opsporen en bestrijden van digitale fraude. Het bedrijfsleven speelt hier op in en heeft een expliciete opleidingsvraag gesteld aan Kenniscentrum ECABO.

Flexibel opleiden en examineren in het ICT-lyceum

Auteur(s): 
Hans Knopperts
Samenvatting: 

De beschreven examineringvorm, de proeve van bekwaamheid of eindassessment, kenmerkt zich door de volgende eigenschappen;
. Het bedrijfsleven, beroepenveld is betrokken bij de examinering.
. Het examen is valide, elke student hangt zijn eigen unieke content aan de proeve.
. Het examen is betrouwbaar, een nauwkeurige procesbeschrijving op basis van SDM.
. Flexibel; kan op elk moment door de student worden aangevraagd.
. Voldoet aan kritische beroepssituatie omdat de proeve in het bedrijf wordt uitgevoerd.

Competentiegericht beoordelen doe je in de praktijk

Auteur(s): 
Harry Brink, Graafschap College
K.H. Hupkes, Graafschap College
Samenvatting: 

Tezamen met de Ecabo heeft de afdeling Informatie en communicatie van het Graafschap College het VIA-project gestart. In nauw overleg met het regionale bedrijfsleven is voor de driehoek, deelnemer, bedrijfsleven en school een degelijk en hanteerbare beoordelingsmethodiek opgezet voor het competentiegericht beoordelen in de praktijk.
Tijdens de presentatie zal met praktische voorbeelden het huidige resultaat van het project worden gepresenteerd.

Verenigde Informaticaopleiders Achterhoek

Hoe de student beroepssituaties gebruikt bij zijn/haar ontwikkeling

Auteur(s): 
Hans van Rheenen
Ad van Dijk
Samenvatting: 

De deelnemers aan de workshop worden uitgenodigd om aan de hand van een aangereikte kwalificatie een concept-project te maken en de problemen die hierbij komen kijken te bespreken.

Ex-Change: Samen werkend leren in Afrika

Auteur(s): 
Ron Creutzburg, adviseur ICT, ECABO, r.creutzburg@ecabo.nl
Hans Blankendaal, senior adviseur ICT, ECABO, h.blankendaal@ecabo.nl
Samenvatting: 

Ex-change -The profit of learning- zet zich in om ontwikkelingslanden te helpen bij het opzetten en verbeteren van lokale basisvoorzieningen en daarbij vooral te zorgen voor kennisopbouw en beroepsonderwijs. Ex-change organiseert stageprojecten (o.a. ICT) in Afrika voor Nederlandse studenten van deelnemende mbo, hbo en wo-instellingen. Zowel mensen uit Nederland als uit het ontwikkelingsland worden wijzer van samen werkend leren bij de aanleg van basisvoorzieningen.

Mbo/hbo op één servicedesk

Auteur(s): 
Thom Ariëns, ROC van Amsterdam
Bart Vol, ROC van Amsterdam
Samenvatting: 

Al enige jaren draait op het ROC van Amsterdam een ICT-servicedesk: KIT. Deze servicedesk wordt bemand met mbo-studenten en geleid door hbo-studenten. Vooral (startende) ondernemers, (MKB-) bedrijven en overheidsinstellingen zijn tot nu toe klant van KIT. Deze klanten krijgen tegen betaling van onkosten en reiskosten volwaardige ICT-ondersteuning en ICT-oplossingen. Voor de mbo-studenten is het een eerste praktijkervaring, een opstap naar een échte ’stageplaats’ en een sterkere motivatie om door te stromen naar het hbo om daar hun studie informatica voort te zetten.

ICT Fast Lane

Auteur(s): 
Jos Boonen, Fontys Hogeschool ICT
Peter Carprieaux, ROC Eindhoven
Samenvatting: 

Een ICT-leerling van ROC Eindhoven krijgt in een vroeg stadium, al vanaf semester 2, de kans om zijn studie te versnellen. Bovendien zijn de programmaonderdelen voor hem voor een belangrijk deel geënt op leerstof en didactiek van het onderwijs op Fontys Hogeschool ICT.In de sessie geven we aan hoe we zowel de snelheid van de doorstroom als de integratie van de mbo- en hbo-opleidingen hebben geoptimaliseerd.

Skills Masters

Auteur(s): 
Ron Creutzburg, adviseur ICT, ECABO, r.creutzburg@ecabo.nl
Hans Blankendaal, senior adviseur ICT, ECABO, h.blankendaal@ecabo.nl
Samenvatting: 

Voor de derde maal organiseerde Kenniscentrum ECABO onlangs voor haar MBO-kwalificaties 'ICT-beheerder' en 'Directiesecretaresse' de landelijke beroepenwedstrijd Skills Masters genaamd. De finalisten zijn gekozen uit de voorrondes die bij de ROC's begin dit jaar hebben plaatsgevonden. Middels een ultieme 'Proeve van Bekwaamheid' strijden ze met en tegen elkaar. Met de organisatie van de voorrondes van de beroepenwedstrijd en deelname aan Skills Masters wil ECABO bijdragen aan een positieve beeldvorming voor haar beroepsopleidingen.

Interactie mbo/hbo en regionaal bedrijfsleven in relatie tot Processing en ICT

Auteur(s): 
Luc van der Veen
André Braakman
Samenvatting: 

Proeftuin ESS staat voor:
. Een euregionale samenwerking tussen vier hogescholen en bedrijvennetwerken;
. Het uitvoeren van projecten door studenten voor ondernemers uit Zuid-Nederland en Vlaanderen;
. Het kennisgebied embedded systems;
. Het bundelen van kennis van bedrijven en hogescholen;
. Het bieden van creatieve oplossingen aan bedrijven;
. De “echte praktijk” te integreren in het onderwijs.
Maak kennis met de in en outs van onze aanpak aan de hand van een concreet project.

Presence and the design of trust

Auteur(s): 
Caroline Nevejan, Hogeschool van Amsterdam / Universiteit van Amsterdam
Samenvatting: 

Caroline Nevejan neemt de vorm van ICT-onderwijs onder haar hoede. Zij was een van de oprichters van de Waag Society. Ook was Caroline directeur van de afdeling onderwijsresearch en ontwikkeling van de HvA. In 2000 organiseerde zij het teacherslab, een evenement voor alle docenten om hun kennis over ICT en onderwijs te versterken. Zij werkt nu in de communicatie-wetenschap aan haar proefschrift Presence in Learning Environment, met prof. Cees Hamelink. Zij heeft de primaire focus op 'de mens achter de computer'.

Pagina's

Subscribe to RSS - MBO