MBO

Hoe maken we het? vs Wat is nodig?

Auteur(s): 
M. Krom, TNT Post
Samenvatting: 

IT-opleidingen teveel gericht op de levering van IT, wat Nederland nodig heeft is ondersteuning op de vraagzijde. Voor het bedrijfsleven wordt het al belangrijker dat je IT mensen hebt die integratie, consolidatie en het gebruik van functionaliteiten écht begrijpen. Hoe het wordt gemaakt is minder interessant dan beheers- continuïteits- security- scalability- integratie- aspecten. Om voor het bedrijf het beste te kiezen heb je domeinkennis, functionaliteitenkennis en IT-kennis nodig.

Driving student engagement by focusing on the student experience

Auteur(s): 
D. Peters, Blackboard
Samenvatting: 

Today’s colleges and universities face multiple challenges as they position themselves for the future. As an organization, they face increasing competition, need to show improving results, keep students engaged, and leverage all IT investments to support new solution demand – all with tight budgets. At the same time, they face today’s student who leads a complex life. This complexity includes rising expectations about the level and quality of interaction they expect from colleges and universities – with a clear shift towards the use of mobile communication.

Adaptief toetsen - De meerwaarde van computergestuurd toetsen

Auteur(s): 
G. Straetmans, Saxion
Samenvatting: 

De wijze van toetsing heeft in Nederland geen gelijke tred gehouden met de beschikbaarheid van computers in het onderwijs. Het leeuwendeel van de toetsen is paper-based en de weinige computertoetsen die er zijn, onderscheiden zich vaak alleen maar in de geautomatiseerde scoring van de traditionele toetsen. Dat is bijzonder jammer, want digitalisering van toetsopgaven en toetsprocedures heeft zoveel meer te bieden. In deze presentatie worden de bijzondere mogelijkheden van digitaal toetsen geïllustreerd aan de hand van een toetspakket dat landelijk grote bekendheid geniet: WISCAT-pabo.

Voorbereiden op de praktijk

Auteur(s): 
P. Mosch, De Nederlandsche Bank
Samenvatting: 

Stages en afstudeeropdrachten dienen voornamelijk een educatief doel. Piet Mosch pleit ervoor dat ze ingezet moeten worden om studenten beter voor te bereiden op de praktijk. Studenten hebben daar een slecht beeld van.

Dat zoeken we op!

Auteur(s): 
P. Jansen, TIOBE
Samenvatting: 

In het bekende TV-programma “Twee voor Twaalf” moeten 2 kandidaten 12 vragen beantwoorden. De ene persoon is de feitenkenner, de andere persoon mag antwoorden in een encyclopedie opzoeken indien de eerste het niet weet. Op het moment dat het opzoeken begint gaat een klok lopen om strafpunten te berekenen. Door deze opzet wordt de feitenkenner geportretteerd als de slimmerik en de opzoeker als zijn hulpje die strafpunten krijgt voor het opzoeken. "Twee voor Twaalf" lijkt op het hedendaagse reguliere onderwijs.

Mens-machine Interactie in de praktijk

Auteur(s): 
M. Aalderink, Bonifatiuscollege Utrecht
M. Loots, Bonifatiuscollege Utrecht
Samenvatting: 

Smartphones (zoals iPhone en Android) zijn hot, vooral door de ruime beschikbaarheid van apps. Het ontwikkelen apps, kleine applicaties voor mobiele toestellen, heeft een grote vlucht genomen. Hét kenmerk van een goede app is een eenvoudige en intuïtieve gebruikersinterface die de gebruiker in staat stelt om zijn doel zo snel mogelijk te bereiken. Het ontwerpen en ontwikkelen van een app is een goede introductie op mens-machine interactie.

Informatietechnologie in het VMBO

Auteur(s): 
S. van Keulen, LIO
Samenvatting: 

Informatietechnologie in het VMBO

Computing in the UK school system - The problems and one puzzle piece of a solution

Auteur(s): 
M. Kölling, University of Kent, Canterbury, UK
Samenvatting: 

Computing in English schools is - as in many countries - in a dismal state. In many schools, computing is not taught anymore, having been replaced with instruction in text processing and other office products. Even when computing is taught, it is often not delivering what we would like to see. Yet, there are options other than wearing kids down with PowerPoint.

MBO-HBO Doorstroom traject

Auteur(s): 
R. Bindels, Arcus College
L. Bastings, Hogeschool Zuyd
Samenvatting: 

Het combi-jaar ICT, een samenwerking tussen Arcus College en Hogeschool Zuyd, is in september 2010 gestart en bedoeld voor leerlingen die na het MBO een HBO ICT-studie willen volgen of er over nadenken om dit te gaan doen.
Doel van het jaar is om te ervaren welke studiehouding, studievaardigheden en studieaanpak voor het volgen van een HBO-opleiding belangrijk zijn. Daarnaast maakt de deelnemer kennis met de ICT-opleidingen die door Hogeschool Zuyd op HBO niveau worden aangeboden.

Virtuele klas in plaats van f2f onderwijs

Auteur(s): 
H. Pootjes, Open Universiteit
B. Pauw, Open Universiteit
Samenvatting: 

Bij de Open Universiteit zijn sinds 2005 experimenten uitgevoerd met begeleiding van cursussen in de virtuele klas. De bedoeling daarvan was te kijken of reguliere begeleidingsbijeenkomsten in studiecentra (“(werk)colleges”) vervangen konden worden door online begeleiding. Na een aantal succesvolle pilots worden sinds 2007 steeds meer cursussen bij de faculteit Informatica online met behulp van Elluminate software begeleid. Bij deze online begeleidingsbijeenkomsten communiceren de studenten en docenten via het internet. Docenten kunnen aan de hand van PowerPoint-presentaties les geven.

Pagina's

Subscribe to RSS - MBO