MBO

A look at Computer Science Education in France

Auteur(s): 
B. Cornu, CNED
Samenvatting: 

Generally speaking, France made the choice that Computer Science is not a subject to be taught in schools, but a set of transverse competences to acquire. We mostly speak about “integrating Information and Communication Technologies into Education”, rather than “teaching Computer Science”. Several plans and projects have been launched by the Ministry. And some processes for assessing pupils’ ICT competences have been established.

Vind samen met Zuyd Robotics de juiste weg

Auteur(s): 
R. Verheijen, Hogeschool Zuyd
Samenvatting: 

Een robot maken die uit zichzelf de weg door een doolhof kan vinden. Moeilijk om te maken of niet? Voor de middelbare scholieren die mee deden aan de 1ste Zuyd Robotics Challenge bleek dit mee te vallen.
Binnen de sector Techniek wordt voortdurend gezocht naar leuke manieren om (met name) middelbare scholieren te interesseren voor deze sector.
Afgelopen jaar is mede om deze reden voor het eerst een regionale Lego NXT Mindstorm competitie gehouden waarbij 10 groepen 1ste en 2de jaars middelbare scholieren aan mee deden.

Robots als basis voor een innovatieve, concrete manier van leren in het Primair Onderwijs

Auteur(s): 
J. de Wilde, I & I
J. Korten, I & I
Samenvatting: 

Het volgen van leerlingen in het primair onderwijs wordt steeds belangrijker. Leerlingen worden met behulp van leerlingvolgsystemen in de gaten gehouden. Scorelijsten met plusjes, minnetjes, cijfertjes en kleuren, gestandaardiseerde toetsen, de PO docent komt er in om. Of de docent en de leerling in het PO er gelukkiger en beter van worden, lijkt er weinig toe te doen. Een samenwerkingsproject tussen twee HO instellingen heeft de basis gelegd voor een nieuwe manier van leren en meten welke zich richting augmented learning begeeft.

Digitale openheid in alle onderwijs, ook in Informatica

Auteur(s): 
Fred Mulder, universiteitshoogleraar UNESCO leerstoel voor OER, Open Universiteit
Samenvatting: 

Met de komst van Internet is de kiem gelegd voor digitale openheid van allerlei bronnen, of het nu gaat om software (open source), wetenschappelijke publicaties (open access), creatief werk (open content) of leermaterialen (open educational resources). Wat betreft OER is een wereldbeweging op gang gekomen met MIT die vanaf 2001 al haar cursusmaterialen vrij (gratis) online toegankelijk heeft gemaakt. Momenteel zijn er bijna 200 instellingen voor hoger onderwijs uit de hele wereld lid van het OpenCourseWare Consortium.

Bedrijfsleven en onderwijs: “een paar apart”

Auteur(s): 
Foppe Vogd, oprichter en programmadirecteur CIO Platform
Bart Pegge, beleidsadviseur ICT~Office
Samenvatting: 

Er is veel behoefte aan afgestudeerde professionals die snel inzetbaar zijn in de ICT. In Nederland zijn de bedrijven aan de aanbodzijde van ICT verenigd in ICT~Office en aan de vraagzijde (gebruik van ICT voor de business) in het CIO Platform. Vooral op het gebied van het aanbod van opleidingen en om ervoor te zorgen dat de studenten de keuze maken voor ICT, is er een gezamenlijk belang van deze twee verenigingen. Samen werken meer dan zestig procent van de ICT’ers bij de aangesloten organisaties van deze twee verenigingen.

Het HBO-I en het samenwerkingsverband ICT-onderwijs & bedrijfsleven

Auteur(s): 
Joke Jansen, directeur Fontys Hogeschool ICT en voorzitter Stichting HBO-I
Samenvatting: 

Binnen enkele jaren worden aanzienlijke tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verwacht, ICT’ers zijn nodig om het noodzakelijke innovatievermogen te realiseren, met de toepassing van ICT in economie en maatschappij. Meer jongeren moeten worden gestimuleerd om te kiezen voor hun toekomst met ICT, een toekomst die uitdagend en perspectiefvol is. Om dat te bereiken zal het imago dat jongeren, hun ouders en decanen van ICT hebben, moeten worden verbeterd.

Open ICT onderwijs: écht leren

Auteur(s): 
Erik Duval, professor research unit on hypermedia and databases, computer science department, Katholieke Universiteit Leuven
Samenvatting: 

Met open onderwijs verwijzen we naar het gebruik van 'open educational resources' - bronmateriaal dat vrij mag gebruikt, aangepast en verspreid worden. Voor het verspreiden, vinden en aanwenden van dergelijk materiaal hebben we met de ARIADNE stichting een wereldwijde technische infrastructuur uitgewerkt. Gaandeweg hebben we zo de schaarste aan leermateriaal vervangen door een overvloed die als motor van onderwijsinnovatie begint te werken. Een aantal voorbeelden uit de praktijk zullen deze evolutie illustreren.

Tien open problemen in de studie van rekenen en informatie

Auteur(s): 
Pieter Adriaans, IvI-ILLC, Universiteit van Amsterdam
Samenvatting: 

Een vakgebied is pas volwassen als je helder kunt zeggen wat je niet weet. In de afgelopen decennia heeft de informatica zich ontwikkeld van een hulpwetenschap voor de constructie van computers tot een scharnier-discipline die bijna alle wetenschapsgebieden met elkaar verbindt. Er is bijna geen wetenschapper of hij verzamelt data. Veel wetenschappers zien informatica toch nog als een soort ondersteunende discipline. Vaak heb ik de afgelopen jaren tegenover collega’s het standpunt verdedigd dat informatica toch echt een serieuze wetenschap is met hele diepe centrale problemen. Oh Ja!

Netform, trainingsprogramma voor onderwijsmanagers

Auteur(s): 
Henk van der Meulen, hoofd Afdeling Onderwijs, Centraal Bureau, ROC Nova College, Haarlem
Trefwoorden: 
Onderwijsmanagement, Planning, Team management, Werkplanning, Personeelsbeheer, Human resources onderwijs
Samenvatting: 

Door de concentratie en schaalvergroting in het veld van middelbaar beroepsonderwijs en educatie zijn grote onderwijsinstellingen ontstaan. Omdat de overheid en het veld zelf streven naar aanzienlijk grotere autonomie en verantwoording achteraf zijn binnen de Regionale Opleidingen Centra tal van nieuwe functies en taken ontstaan, die moeten worden uitgevoerd door "onderwijsmanagers" die daar zelden voor zijn opgeleid. Vaak zijn het oud-docenten uit de vroegere kleinschalige scholen.

Taskforce "werken aan ICT"

Auteur(s): 
A.H.J. Risseeuw
Samenvatting: 

De Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) heeft geconstateerd dat er in Nederland een structureel tekort aan informatici is. De Minister van Economische Zaken heeft aanvullend onderzoek laten doen om de bevindingen van de AWT te toetsen in het veld en het probleem verder te differentiëren. Uit het aanvullende onderzoek blijkt dat het kwantitatief tekort inderdaad omvangrijk is.

Pagina's

Subscribe to RSS - MBO