MBO

Stand van zaken E-Learning in HBO en BVE

Auteur(s): 
drs. E. van Popta
Samenvatting: 

E-LearningPlaza heeft uitgebreid onderzocht wat de stand van zaken rond E-Learning in het HBO- en BVE-veld in Nederland is. Het doel van het onderzoek was om in kaart te brengen in hoeverre instellingen voor Hoger Beroepsonderwijs (HBO) en Beroepsonderwijs -en VolwassenenEducatie (BVE) in Nederland E-Learning in hun onderwijs (gaan) toepassen. E-Learning wordt hier gezien als het leren c.q. opleiden waarbij gebruik wordt gemaakt van internettechnologie. Vanzelfsprekend betreft het in het reguliere onderwijs een mix van klassikaal (institutioneel) leren en E-Learning (blended learning).

E-learning implementeren: van losstaande projecten naar daadwerkelijke innovatie

Auteur(s): 
Margriet Schmitz-Darwinkel
Samenvatting: 

Binnen veel organisaties wordt geëxperimenteerd met e-learning. Knelpunten zijn veelal: "Hoe kunnen we geslaagde e-learningprojecten binnen de organisatie breder inbedden ten behoeve van echte innovatie?" en "Hoe kunnen we het volledige managementteam betrekken bij innovatie door middel van e-learning?"
Compaq, KPMG Consulting, Cisco en Truston vormen het consortium "Speed". De partners hebben een methodiek ontwikkeld, die een succesvolle invoering van e-learning garandeert.

De PC-Productielijn als representant van het concept "Producerend Leren"

Auteur(s): 
Arie van Duijn, ROC NOVA College
Samenvatting: 

Binnen het ICT onderwijs van het NOVA College is het uitgangspunt projectonderwijs, gebaseerd op reële bedrijfssituaties, indien mogelijk uitgevoerd in samenwerking met het bedrijfsleven. Centraal staat het project, met daaraan gekoppeld de diverse bronnen waar de benodigde informatie kan worden gehaald. Veel van deze bronnen zijn docentonafhankelijk en zo mogelijk gebaseerd op industriële standaarden en certificeringen.

Doorlopende duale leerweg MBO - HBO ICT; een verhaal uit de praktijk

Auteur(s): 
Hanriette Ruigt, Haagse Hogeschool
Samenvatting: 

In de periode 2000-2001 is er door de Haagse Hogeschool en ECABO i.s.m. een aantal andere Hogescholen en ROC's, gewerkt aan het verbeteren van de aansluiting van MBO op HBO duaal ICT. In september 2001 is de eerste, zeer bescheiden groep gestart. Een groep aan de Hogeschool Zuyd i.s.m. met ROC de Leeuwenborgh en een groep aan de Haagse Hogeschool i.s.m. Het ROC Albeda College.

Competentiegericht ICT-onderwijs in het MBO

Auteur(s): 
J. Swagemakers, ECABO
J. Mulder, ECABO
Samenvatting: 

Sinds cohort 2001 is het MBO gestart met het opleiden van duizenden nieuwe deelnemers volgens een nieuwe set geïntegreerde kwalificaties. De historisch parallel lopende structuren van de sectoren Economie en Techniek zijn hiermee ten einde.

Producerend of competentiegericht leren

Auteur(s): 
Henk Lugtenburg, ROC Oost Nederland
Gerard Zwerink
Samenvatting: 

Centraal in deze presentatie staat het veranderingstraject dat ingezet is om de omslag te realiseren van een "traditioneel" leerstof jaarklassensysteem, naar projectonderwijs.
Het kerndoel van dit verandertraject is tweeledig, enerzijds de kwaliteit van het onderwijs verbeteren, anderzijds de relatie met het werkveld, waarvan ICT uitdrukkelijk deel uitmaakt, zodanig vormgeven dat vragen vanuit "de praktijk" als basis dienen voor ons onderwijs.

E-ducation is teamwork

Auteur(s): 
Mark Vlasblom
Samenvatting: 

ICT opleidingen zijn een nieuwe loot aan de MBO-boom. De ICT Academie Amsterdam is in het najaar van 2001 gestart met geheel vernieuwde ICT opleidingen. Een ICT opleiding vormgeven naar de maatstaven van 2002 stelt nogal wat eisen aan de inhoud en aan de wijze waarop dat gebeurt. De grote snelheid van het veranderen, zeker in de ICT, vereist een moderne en eigentijdse aanpak. Kritische succesfactoren zijn met name de vormgeving van het "team" en de implementatie van kennismanagement en E-learning. Onze visie op leren en onderwijs hebben ook gevolgen voor het management.

Visualisatie van het Objectgeorienteerde Paradigma

Auteur(s): 
A. Rensink, Universiteit Twente
Samenvatting: 

Het onderwijs in programmeren maakt een wezenlijk deel uit van elke informatica-opleiding. Veel opleidingen kiezen ervoor dit onderwijs te schoeien op objectgeoriënteerde leest. Voor studenten die voor het eerst met dit paradigma geconfronteerd worden blijkt het vaak lastig te zijn zich een voorstelling te maken van wat er bij de uitvoering van een programma nu precies gebeurt.

JSourcEd - De Java Source Editor

Auteur(s): 
Pascal de Bruijn
Samenvatting: 

JSourcEd is een vrij eenvoudig programma waarmee u uw leerlingen op een simpele manier kunt leren werken met de programmeertaal Java. JSourcEd biedt de meest belangrijke functies die andere ontwikkelomgevingen ook hebben. Het grote verschil tussen JSourcEd en andere ontwikkelomgevingen is dat JSourcEd speciaal voor het middelbaar onderwijs is ontworpen. Alle gebruikersvoorkeuren worden samen met het project opgeslagen, waardoor deze vanzelf weer geladen worden als de desbetreffende leerling ermee verder werkt. Verder is JSourcEd ook al getest met Java Logo.

Het Imago van I

Auteur(s): 
M. Valkenburg, Fontys Hogeschool
Samenvatting: 

Meisjes zijn nog steeds niet geïnteresseerd in informatica. Dat is een van de conclusies uit het rapport 'Het Imago van I' van het HBO-I. Dit samenwerkingsverband van hbo-informaticaopleidingen in Nederland heeft in 2001 onderzoek gedaan naar de aantrekkingskracht van informatica(opleidingen) onder scholieren in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Alhoewel het beeld dat jongeren van informatica hebben, de afgelopen jaren is verbeterd, blijft het vakgebied kampen met een hardnekkig technisch imago dat met name meisjes afschrikt.

Pagina's

Subscribe to RSS - MBO