MBO

Een nieuwe visie op de rol van ICT en e-learning in het onderwijs

Auteur(s): 
Harm Weistra, senior manager KPMG Consulting
Samenvatting: 

Harm Weistra gaat in op de rol van e-learning. Centraal staat de vraag of e-learning op een dood spoor zit. Kunnen de belangrijkste beloften worden waargemaakt:
1. personalisatie, afgestemd op persoonlijke leerbehoefte/leerstijl
2. flexibiliteit: leren wanneer en waar je wilt
3. lage prijs: goedkoper dan traditioneel opleiden
Harm Weistra signaleert trends en wijst nieuwe wegen om e-learning succesvol te laten aansluiten bij ontwikkelingen in de maatschappij.

De geintegreerde leer- en werkomgeving

Auteur(s): 
dr. Caroline Nevejan, directeur Onderwijsresearch en Ontwikkeling, Hogeschool van Amsterdam
Samenvatting: 

Door het ontstaan van de virtuele ruimte zijn onze handelings- en communicatieperspectieven veranderd. Het verlangen naar ware kennis en inzicht vraagt om nieuwe vormen van leren en communiceren.

De vraag van de maatschappij en het bedrijfsleven naar competenties op het gebied van ICT

Auteur(s): 
dr. Tom Rodrigues. lid Raad van Bestuur Ordina
Samenvatting: 

Bij het nadenken over de vraag van de maatschappij en het bedrijfsleven naar competenties op het gebied van ICT, ziet Tom Rodrigues dat er nog veel moet verbeteren in het ICT-onderwijs. Wat er gebeurt komt te laat en is niet passend. Er is in het onderwijs absoluut onvoldoende besef en aandacht voor de alles veranderende impact van ICT op machtsrelaties, rol van plaats, ruimte en tijd.
De aandacht voor techniek van informatica moet worden omgezet naar aandacht voor de gevolgen van ICT en de noodzaak andere competenties te bevorderen.

ICT beroepscompetenties levend en gedeeld

Auteur(s): 
Kees van Oosterhout, Hogeschool van Amsterdam, Voorzitter WFBI van NGI, c.m.van.oosterhout@hva.nl
Trefwoorden: 
beroepsrol, competentie, portal, WFBI, NGI
Samenvatting: 

ICT beroepsrollen zijn continu in beweging. In de markt is er behoefte aan inzicht in de beroepsrol en de actualiteit daarvan. Een internetportal, waarin beroepsrollen vanuit de praktijk ‘levend’ worden gehouden en waar uiteenlopende doelgroepen hun kennis over beroepen in de ICT actueel kunnen houden, is op korte termijn haalbaar. Financieel draagvlak voor de implementatie daarvan is voorlopig showstopper. Wie durft?

Didactische ontwikkelingen in ICT-opleidingen

Auteur(s): 
Roland M. Bonsen, Capgemini Academy
Trefwoorden: 
ICT-opleidingen, didactiek, leren en opleiden, ontwikkeling trainer, ontwikkeling trainee
Samenvatting: 

Het opleiden van ICT’ers moet praktijkgericht zijn, maar ook flexibel om te kunnen aansluiten bij de leerstijlen van de hedendaagse cursisten. Dit stelt weer eisen aan doceerstijlen en werkvormen waarover de trainer moet beschikken. De trainee moet zich voortdurend ontwikkelen om aan de eisen uit het werkveld te blijven voldoen; de trainer moet zich blijven ontwikkelen om te kunnen voldoen aan de didactische vaardigheden nodig voor het inzetten van nieuwe werkvormen en om de aansluiting met de cursist niet te missen.

Blauwdruk

Auteur(s): 
Hans Blankendaal
Samenvatting: 

Loket MBO-ICT - een samenwerkingsverband tussen de Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq en ECABO - werkt sinds 2001 samen met het scholingsveld en het bedrijfsleven aan een blauwdruk. Hierin wordt de MBO-ICT kwalificatiestructuur met niet-reguliere certificeringslijnen vergeleken, waardoor duidelijk wordt waar overlap zit, maar ook waar ze elkaar aan kunnen vullen. Door middel van de blauwdruk kan het civiel effect van diploma’s - ook internationaal - worden vergroot, waardoor de kansen van de schoolverlater op de arbeidsmarkt toenemen.

Betekenisvol leren van informatievaardigheden: enkele ontwerprichtlijnen voor instructie

Auteur(s): 
Iwan Wopereis, OTEC/OUNL
Maarten van Veen, OUNL/RdMC
Trefwoorden: 
Informatievaardigheden, voortgezet onderwijs, instructie, docenten, professionalisering
Samenvatting: 

Leerlingen krijgen meer en meer te maken met activerende didactische werkvormen waarbij zelfstandig of in kleine groepen aan opdrachten wordt gewerkt. Dit vraagt het vermogen om een informatiebehoefte te onderkennen, in vragen te vertalen, informatie op te sporen, te beoordelen, te verwerken en er over te kunnen communiceren: Informatievaardigheden. De Onderwijsraad constateert in het rapport WWW.WEB-LEREN.NL (2003) dat de instructie die gericht is op de verwerving van deze vaardigheden in het huidige onderwijs vaak tekort schiet.

PRO::ICT: voor meer meisjes en vrouwen in de ICT

Auteur(s): 
Eliane Smits, VHTO
Gertje Joukes, VHTO
Samenvatting: 

Uit diverse Europese onderzoeken blijkt dat het aantal meisjes/vrouwen dat in ICT-opleidingen en beroepen instroomt laag is. Natuurlijk ligt deze problematiek niet in elk Europees land op hetzelfde gebied. In Nederland is een lage instroom van meisjes in ICT-opleidingen te zien in de gehele onderwijskolom (vmbo, hbo, wo). Daarentegen stromen in Groot Brittannië meer meisjes in bij ICT-opleidingen, maar hebben zij na succesvolle afronding problemen om de ICT-arbeidsmarkt te betreden.

De computer verdwijnt, lang leve ambient intelligence!

Auteur(s): 
Henk van Leeuwen, lector Ambient Intelligence, Saxion, h.vanleeuwen@saxion.nl
Trefwoorden: 
Ambient intelligence, smart environment, context awareness, disappearing computer, IT-opleiding, ethiek, ubiquitous computing
Samenvatting: 

De dominante, zichtbare aanwezigheid van computers is op zijn retour. De technologie die ons eens de computer bracht, raakt verweven in de alledaagse dingen en wordt onopvallend. De gewone dingen worden verrijkt met rekenkracht, krijgen sensoren waardoor ze gevoelig worden voor wat in hun omgeving gebeurt, en ze hebben een radio aan boord om onderling te communiceren.

Oracle helpt studenten klaarstomen voor de arbeidsmarkt anno 2011

Auteur(s): 
Kristel De Witte, Oracle Academy, oracle_education@outsource.be
Trefwoorden: 
Oracle Academy, arbeidsmarkt, ICT- en technologiesector, basisvaardigheden, databases, programmering
Samenvatting: 

Oracle wil zich engageren om zijn technologie en resources in te zetten voor de ontwikkeling van het onderwijs. Uit die gedachte is het initiatief van de Oracle Academy ontstaan. Met programma’s als Introduction to Computer Science, Advanced Computer Science en Enterprise Business Applications, wil Oracle ICT-studenten uit het middelbaar, hoger en universitair onderwijs op een degelijke manier voorbereiden op het beroepsleven.

Pagina's

Subscribe to RSS - MBO