VO

Programmeren met Alice

Auteur(s): 
Els van Tol, Hageveld College
Petra Kellerhuis, Carmel College Salland
Samenvatting: 

Alice is een educatief programma, ontwikkeld door universiteiten in de VS, waarmee je op visuele manier kunt programmeren. Leerlingen leren de basisconcepten van object georiënteerd programmeren. Alice is zowel geschikt voor (interactieve) animatiefilms en voor het op bouwen van spellen. Het programma werkt vrij intuïtief, de programmacode wordt opgebouwd door instructies te slepen. De leerlingen krijgen inzicht in programmastructuren zonder dat daarbij programmacodes ingetikt worden.
In de workshop zal een introductie gegeven worden van de mogelijkheden van Alice.

Programmeren met Scratch

Auteur(s): 
Nataša Grgurina, Rijksuniversiteit Groningen
Samenvatting: 

Programmeren in Scratch betekent blokjes aan elkaar klikken om zo een programma, game, animatie, filmpje, muziekje of een verhaal te maken. Scratch is ontwikkeld door de Lifelong Kindergarten group van de MIT Media Lab (de mensen achter LOGO en Lego Mindstorms) met de bedoeling om programmeren niet alleen toegankelijk te maken voor kinderen vanaf een jaar of 8, maar ook leuk door sterke ondersteuning van multimedia.
Met Scratchboard – een printplaat met sensoren - kan men zelf hardware bouwen om eigen Scratch programma’s te besturen.

Aan curricula voorbij - Flexibiliteit in onderwijs voor lifelong learning

Auteur(s): 
Lex Wedemeijer, Open Universiteit
Karel Lemmen, Open Universiteit
Samenvatting: 

Introductie van lifelong learning neemt het traditioneel onderwijs drastisch op de schop. Het rigide vaste meerjarige curriculum wordt opgevolgd door flexibele manieren van opleiden, begeleiden van kennisverwerving en van het waarderen van eerder verworven kennis. Ondersteunende bedrijfsprocessen en de bijbehorende ict-systemen moeten die vereiste flexibiliteit faciliteren.

Duaal Digitaal: interactief studeren in de online school

Auteur(s): 
Nelleke Louwe Kooijmans, Hogeschool Leiden
Samenvatting: 

Duaal Digitaal is een flexibele opleidingsvorm voor studenten die werken en leren willen combineren, waarin zij op basis van eerder verworven competenties (EVC's) een individuele studieroute aangeboden krijgen en de mogelijkheid krijgen competenties in het werk te behalen. De opleiding is plaats onafhankelijk, doordat de lessen grotendeels via internet in een online klas worden aangeboden. De opleiding Informatica van Hogeschool Leiden is in september 2008 begonnen met een pilot voor Duaal Digitaal.

Digitale identiteit voor modern onderwijs

Auteur(s): 
Michael van Wetering
Samenvatting: 

Onderwijs op Maat, competentiegericht, aantrekkelijk en flexibel onderwijs en de bijbehorende flexibele organisatie hebben grote impact op de ICT-infrastructuur en applicaties van de instelling. Deze moeten flexibel kunnen inspelen op behoeften, mogelijkheden, eigenschappen en wensen van zowel docenten als studenten. Digitale leeromgevingen zijn een vanzelfsprekend onderdeel van dat toekomstbeeld.

Een case study naar de leereffecten van digitale en analoge games

Auteur(s): 
Joris Dormans, Hogeschool van Amsterdam
Remco van Swieten, Hogeschool van Amsterdam
Michael Aarts, Hogeschool van Amsterdam
Nils Dijk, Hogeschool van Amsterdam
Miranda Franssen, Hogeschool van Amsterdam
Samenvatting: 

De Hogeschool van Amsterdam heeft een digitale en analoge versie van A-Mazing Rob ontwikkeld. In dit spel, gericht op scholieren uit het voortgezet onderwijs, staat het toepassen van procedurele logica centraal. Hiermee kan spelenderwijs een belangrijke basis worden gelegd voor het leren programmeren. Omdat beide versies sterk vergelijkbaar zijn, biedt dit een uitgelezen kans om de verschillen in leereffect van digitale en analoge games te onderzoeken.

Serious Games? Spelend Leren!

Auteur(s): 
Michael W. van Wetering, CTO (Chief Technology Officer) afdeling Strategie en Innovatie, Stichting Kennisnet
Samenvatting: 

Serieus spelen! Is dit geen ' Contradictio in Terminis'? Hoe kan spelen nu serieus zijn en toch spelen blijven? En spelen op zichzelf is toch al leren? Spelend Leren dus!

Management Informatie Systemen en het gedrag van mensen

Auteur(s): 
Frank Buytendijk, Vice President and Fellow, Enterprise Performance Management, Oracle Corp., Visiting Fellow, Cranfield University School of Management
Samenvatting: 

Bij het ontwerpen en invoeren van informatiesystemen wordt veelal keurig volgens de boekjes een top-down aanpak gekozen. Wat zijn de doelstellingen van de onderneming? Hoe vertaalt zich dat naar de functionele specificaties en aan welke eisen moet het systeem voldoen. Bovendien eist de afdeling financiën een gedegen business case zodat de kosten wel terugverdiend worden. Maar wat doen informatiesystemen met het gedrag van mensen? Iedereen die sociale wetenschappen heeft gestudeerd kent het Hawthorne effect: alleen al het meten zelf heeft al invloed op hoe mensen zich gedragen.

Transformatie

Auteur(s): 
Henk de Wolf, emeritus hoogleraar-directeur Onderwijstechnologisch Expertisecentrum (OTEC), Open Universiteit
Samenvatting: 

Als het gaat om onderwijs weten en kunnen we ontzettend veel. Vooral door de ICT ligt een nieuwe wereld voor ons open. Onderwijsland zou een paradijs kunnen zijn. De praktijk is anders. Het onderwijs kraakt en piept aan alle kanten. Dat is ook niet verwonderlijk. Het onderwijs is ontworpen, gegroeid en tot een nationaal systeem gemaakt in de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw. Afbouw van de standenstaat, individualisering, ontkerkelijking, migratie, globalisering en niet in het minst de nieuwe media veranderden de mensen en de samenleving.

Met verlichte geest – over visuele herkenning van objecten

Auteur(s): 
Arnold Smeulders, full professor multimedia information analysis, Informatics Institute, Universiteit van Amsterdam
Samenvatting: 

De voordracht gaat over het herkennen van objecten aan de hand van beelden. We beginnen bij de mens. Als u uw ogen opendoet treedt een lichtstraal uw hoofd binnen. Met dit lichtstralen komt de informatie mee waaraan u allerlei objecten herkend in de wereld. Pythagoras en de oude Grieken waren daar niet zonder meer van overtuigd. Ze streden om het hardst of het licht het oog in ging of dat het er uit kwam. Het conflict duurde tot in de 10e eeuw toen Al Hazen uit Irak het dispuut besliste: licht gaat het hoofd in.

Pagina's

Subscribe to RSS - VO