VO

ICT in andere disciplines

Auteur(s): 
Wiro Niessen, Erasmus MC / TU Delft
Samenvatting: 

Het onderwerp van gesprek van Wiro Niessen is ICT in andere disciplines. Hij kan bijzonder beeldend spreken over zijn vakgebied: de toepassing van imaging voor de medische praktijk, met name in de radiologie en de hart- en vaatchirurgie. Hij heeft ook een duidelijke en overdraagbare visie op de relatie tussen die toepassingen en voorafgaand fundamenteel onderzoek.

ICT als zelfstandig vakgebied

Auteur(s): 
Paul Klint, CWI / UvA / voorzitter Informaticaonderzoek Platform Nederland
Samenvatting: 

Paul Klint spreekt over ICT als zelfstandig vakgebied. Paul brengt als voorzitter van het Informaticaonderzoek Platform Nederland de verschillende onderzoekscholen in de ICT samen. Hij is de gesprekspartner van de onderzoekers met de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.
In 2005 speelde Paul Klint een belangrijke rol bij het tot stand komen van de Nationale OnderzoeksAGenda voor de ICT (NOAG-ict) 2005-2010.

Smart & Connected Learning

Auteur(s): 
A. Brugman, Cisco Systems
Samenvatting: 

Next Generation Learning Tools.
De ervaring leert dat de studenten niet meer dezelfde studenten zijn als 10 jaar geleden. Scholen moeten daarom deze studenten van de 21ste eeuw een platform aanbieden om zich te onderscheiden op de hedendaagse globale arbeidsmarkt.

Het meten van kwaliteit, de kwaliteit van het meten

Auteur(s): 
J. Bakker, Hogeschool InHolland
Samenvatting: 

Kwaliteit is een niet meer weg te denken begrip geworden in alle soorten bedrijven, organisaties en instellingen. En dat is terecht! Maar het meten van kwaliteit is heel wat moeilijker dan velen willen geloven en ik kan mij dan ook niet aan de indruk onttrekken dat in veel bedrijven, organisaties en instellingen kwaliteit langzaam een karikatuur van zich zelf aan het worden is. Kwaliteit levert steeds meer bureaucratie en steeds minder “kwaliteit”. De oorzaak hiervan zien we ook terugkomen bij vele andere, veel gehanteerde, managementtechnieken.

Hoe ziet de praktijk eruit?

Auteur(s): 
A. Klein, Openline
M. Lingeman, Nederlandse Spoorwegen
J. van Rooij, Oce
F. Schonewille, Facilicom
A. Vissers, Fontys hogeschool
F. Vogd, CIO platform
Samenvatting: 

Tijdens de paneldiscussie zullen de panelleden vanuit hun eigen perspectief de problematiek ‘Hoe ziet de praktijk eruit’ te lijf gaan.
Onder de inspirerende leiding van Foppe Vogd zullen ook de aanwezigen in de zaal bij het onderwerp worden betrokken.
Het gaat in deze discussie niet om het gelijk, maar om na afloop van elkaar te weten welke acties er nodig zijn om de wereld van het onderwijs en die van het bedrijfsleven te verbinden. Kortom: een boeiend en interactief geheel met alle aanwezigen om elkaar beter te begrijpen en te kunnen versterken.

OO-programmeren met Greenfoot

Auteur(s): 
M. Loots, Bonifatius College, Utrecht
Samenvatting: 

Java wordt in het VO met name aangeboden met een grafische interface, om de basisprincipes van programmeren aan te leren. Voor toepassing van Java als OO-taal wordt BlueJ soms gebruikt. BlueJ heeft als voordeel dat het laat zien hoe objecten worden aangemaakt, en hoe vervolgens de methoden van deze objecten kunnen worden aangeroepen. De mate waarin de aanroep visuele effecten heeft is echter beperkt, en niet heel eenvoudig uit te breiden of aan te passen.

Mythbusters filmpje maken als onderwijsvorm

Auteur(s): 
G. Bisschop, Hogeschool Zuyd
M. van de Laar, Hogeschool Zuyd
Samenvatting: 

Bij diverse lessen rond het onderwerp “Security” binnen ons dagelijks onderwijs vragen wij studenten, naast het standaard portfolio, waarin uitwerkingen van opdrachten, onderzoeksverslag, urenverantwoording, bronnenverantwoording en reflectie zitten, ook een film te maken in de stijl van Mythbusters, een programma van Discovery channel.
De Mythbusters laten zien hoe het mogelijk is om wetenschappelijk verantwoord onderzoek begrijpelijk, interessant, maar vooral vermakelijk en knallend te presenteren.

The Internet of Things, IIP SensorNetworks

Auteur(s): 
J. Schagen, De Haagse Hogeschool
J. Woolderink, Avans Hogeschool
Samenvatting: 

Intelligente Sensornetwerken komen als enabling technology steeds meer voor in talloze apparaten en zijn daarbij vrijwel onzichtbaar voor de gebruiker. Ze ‘sensen’ de omgeving en verwerken met intelligentie de waarnemingen tot te realiseren acties. Door de verbinding met het internet staan deze intelligente apparaten in verbinding met de hele wereld en wordt het ‘Internet of Things’ gevormd. Dit maakt tal van nieuwe toepassingen mogelijk.

Hoe maken we het? vs Wat is nodig?

Auteur(s): 
M. Krom, TNT Post
Samenvatting: 

IT-opleidingen teveel gericht op de levering van IT, wat Nederland nodig heeft is ondersteuning op de vraagzijde. Voor het bedrijfsleven wordt het al belangrijker dat je IT mensen hebt die integratie, consolidatie en het gebruik van functionaliteiten écht begrijpen. Hoe het wordt gemaakt is minder interessant dan beheers- continuïteits- security- scalability- integratie- aspecten. Om voor het bedrijf het beste te kiezen heb je domeinkennis, functionaliteitenkennis en IT-kennis nodig.

Driving student engagement by focusing on the student experience

Auteur(s): 
D. Peters, Blackboard
Samenvatting: 

Today’s colleges and universities face multiple challenges as they position themselves for the future. As an organization, they face increasing competition, need to show improving results, keep students engaged, and leverage all IT investments to support new solution demand – all with tight budgets. At the same time, they face today’s student who leads a complex life. This complexity includes rising expectations about the level and quality of interaction they expect from colleges and universities – with a clear shift towards the use of mobile communication.

Pagina's

Subscribe to RSS - VO