VO

Adaptief toetsen - De meerwaarde van computergestuurd toetsen

Auteur(s): 
G. Straetmans, Saxion
Samenvatting: 

De wijze van toetsing heeft in Nederland geen gelijke tred gehouden met de beschikbaarheid van computers in het onderwijs. Het leeuwendeel van de toetsen is paper-based en de weinige computertoetsen die er zijn, onderscheiden zich vaak alleen maar in de geautomatiseerde scoring van de traditionele toetsen. Dat is bijzonder jammer, want digitalisering van toetsopgaven en toetsprocedures heeft zoveel meer te bieden. In deze presentatie worden de bijzondere mogelijkheden van digitaal toetsen geïllustreerd aan de hand van een toetspakket dat landelijk grote bekendheid geniet: WISCAT-pabo.

Voorbereiden op de praktijk

Auteur(s): 
P. Mosch, De Nederlandsche Bank
Samenvatting: 

Stages en afstudeeropdrachten dienen voornamelijk een educatief doel. Piet Mosch pleit ervoor dat ze ingezet moeten worden om studenten beter voor te bereiden op de praktijk. Studenten hebben daar een slecht beeld van.

Dat zoeken we op!

Auteur(s): 
P. Jansen, TIOBE
Samenvatting: 

In het bekende TV-programma “Twee voor Twaalf” moeten 2 kandidaten 12 vragen beantwoorden. De ene persoon is de feitenkenner, de andere persoon mag antwoorden in een encyclopedie opzoeken indien de eerste het niet weet. Op het moment dat het opzoeken begint gaat een klok lopen om strafpunten te berekenen. Door deze opzet wordt de feitenkenner geportretteerd als de slimmerik en de opzoeker als zijn hulpje die strafpunten krijgt voor het opzoeken. "Twee voor Twaalf" lijkt op het hedendaagse reguliere onderwijs.

Informatica in het Voortgezet Onderwijs in de gevarenzone

Auteur(s): 
J. Franquinet, I & I
Samenvatting: 

Een peiling onder docenten informatica, door de Vereniging i&i afgenomen in juni en juli van het jaar 2010, geeft voldoende aanleiding om eens met elkaar te bespreken wat we kunnen doen om te voorkomen dat het vak informatica binnen niet al te lange tijd van de VO-vakkenlijst zal verdwijnen. Maar naast deze peiling worden er telkens meer signalen opgevangen die reflectie op het vak noodzakelijk maken. Er is een aantal redenen te noemen:
. de status van het vak informatica lijkt niet al te hoog;
. het ontbreken van een centraal examen wordt nu als een gemis ervaren;

De toekomst van informatica in het voortgezet onderwijs

Auteur(s): 
B. Zwaneveld, Open Universiteit
Samenvatting: 

Informatica is de wetenschap en het vakgebied – dan overigens meestal ict genoemd – dat zich, globaal geformuleerd, bezig houdt met de concepten die aan de computer ten grondslag liggen. In Nederland is informatica een keuzevak in de bovenbouw van havo en vwo, dat wil zeggen dat die scholen het vak niet hoeven aan te bieden. Voor het profiel natuur & techniek van die bovenbouw is het een profielkeuzevak. Dat geeft nauwelijks meer status, want nog steeds hoeven scholen het niet aan te bieden. Informatica wordt afgesloten met een schoolexamen, dus geen centraal examen.

Mens-machine Interactie in de praktijk

Auteur(s): 
M. Aalderink, Bonifatiuscollege Utrecht
M. Loots, Bonifatiuscollege Utrecht
Samenvatting: 

Smartphones (zoals iPhone en Android) zijn hot, vooral door de ruime beschikbaarheid van apps. Het ontwikkelen apps, kleine applicaties voor mobiele toestellen, heeft een grote vlucht genomen. Hét kenmerk van een goede app is een eenvoudige en intuïtieve gebruikersinterface die de gebruiker in staat stelt om zijn doel zo snel mogelijk te bereiken. Het ontwerpen en ontwikkelen van een app is een goede introductie op mens-machine interactie.

Informatietechnologie in het VMBO

Auteur(s): 
S. van Keulen, LIO
Samenvatting: 

Informatietechnologie in het VMBO

Game Maker Online

Auteur(s): 
M. Fiege, LIO
Samenvatting: 

Michel Fiege heeft lesmateriaal ontwikkeld dat leerlingen in staat stelt zelfstandig met Game-Maker aan de slag te gaan. Het lesmateriaal bestaat uit 6 kant-en-klare lessen, die weinig voorbereiding vergen voor de docent. Elke les gaat de leerling een nieuw spel maken. De basis van de spellen staat al klaar, de leerlingen moet het verder aanvullen. In het lesmateriaal wordt ook aandacht besteed aan de concepten achter Game-Maker, zoals objecten, acties, en events. Dit is een erg motiverende lessenreeks als opstart naar het maken van een eigen game.

Computing in the UK school system - The problems and one puzzle piece of a solution

Auteur(s): 
M. Kölling, University of Kent, Canterbury, UK
Samenvatting: 

Computing in English schools is - as in many countries - in a dismal state. In many schools, computing is not taught anymore, having been replaced with instruction in text processing and other office products. Even when computing is taught, it is often not delivering what we would like to see. Yet, there are options other than wearing kids down with PowerPoint.

Virtuele klas in plaats van f2f onderwijs

Auteur(s): 
H. Pootjes, Open Universiteit
B. Pauw, Open Universiteit
Samenvatting: 

Bij de Open Universiteit zijn sinds 2005 experimenten uitgevoerd met begeleiding van cursussen in de virtuele klas. De bedoeling daarvan was te kijken of reguliere begeleidingsbijeenkomsten in studiecentra (“(werk)colleges”) vervangen konden worden door online begeleiding. Na een aantal succesvolle pilots worden sinds 2007 steeds meer cursussen bij de faculteit Informatica online met behulp van Elluminate software begeleid. Bij deze online begeleidingsbijeenkomsten communiceren de studenten en docenten via het internet. Docenten kunnen aan de hand van PowerPoint-presentaties les geven.

Pagina's

Subscribe to RSS - VO