VO

This is our Time

Auteur(s): 
drs. J.H.W. Didderen
Samenvatting: 

“This is our Time” heeft zich ontwikkeld van vrij gesloten e-mail project voor 2e Fase Voortgezet Onderwijs tot een flexibele multimediale leeromgeving voor intercultureel en internationale communicatieporjecten met een hoge mate van interactie voor diverse onderwijssectoren.
In de presentatie op NIOC’99 wordt uit de doeken gedaan wat de belangrijkste eigenschappen en factoren zijn die “Time” zo aantrekkelijk maken voor docenten en scholieren uit zoveel (>50) verschillende landen.

Lego robots programmeren met Visual Basic

Auteur(s): 
Andre van der Beek, Altena College, Sleeuwijk
Anton van Kan, Koningin Wilhelmina College, Culemborg
Samenvatting: 

In de lesboeken Informatica wordt van het programmeren vooral de theorie behandeld. Aangezien informatica ook en vooral een praktisch vak is, was dit voor veel docenten een probleem.

Over Informatica in de tweede fase (en hoe je leerlingen kunt aanzetten tot zelfstandig leren)

Auteur(s): 
Pieter Vorstenbosch
Paul Bergervoet, Universiteit Utrecht
Samenvatting: 

De methode Informatica (Edu'Actief) is voor de eerste maal volledig herzien en er is gekozen voor een didactische aanpak waar de leerling centraal in staat. Naast het schrijven van een goede methode besteden de schrijvers ook aandacht aan de docent omdat zij weten dat de docenten hun opleiding pas hebben afgesloten of er nog moeten beginnen.

Informatica in het voortgezet onderwijs

Auteur(s): 
Bert Zwaneveld, Open Universiteit Nederland
Betsy van Dijk, Universiteit Twente
Samenvatting: 

Het vak informatica in de bovenbouw van havo en vwo is de afgelopen jaren aardig in de steigers gezet. Toch zijn een aantal fundamentele vragen rondom de positie van het vak en de inbedding in het curriculum nog actueel. We noemen er een paar: Hoort informatica een verplicht vak te worden? Is op termijn een centraal examen wenselijk? Wat is de rol van ICT-vaardigheden in het vak? Is er, na de verdwijning van informatiekunde uit de onderbouw, alleen aandacht voor informaticaconcepten in de bovenbouw?

E-learning in a global perspective

Auteur(s): 
Bob Hofman
Samenvatting: 

In het VO wordt volop gezocht naar de invulling van een krachtige, uitdagende ICT-rijke leeromgeving. Ofwel een 'Powerful Learning Environment'. Al snel wordt er dan gedacht aan de hardwarematige facilitaire ICT-benodigdheden; zet maar veel ICT neer.... Je kan vandaag de dag in de praktijk constateren dat ondanks de inzet van veel ICT het veranderingsproces blijft hangen in pure substitutie. De echte transformatie wordt pas bereikt als de vormgeving en de inhoud van het leerproces daadwerkelijk verandert.

Stepnet in de praktijk

Auteur(s): 
R. Franquinet, Question It
Samenvatting: 

De Stepnet-site (www.stepnet.nl) bestaat uit een aantal praktische opdrachten voor verschillende vakken, gebaseerd op actuele thema's of gebeurtenissen, bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw van het Havo/Vwo, de Tweede Fase. Elke opdracht bevat een ICT-component, die allerlei vormen kan aannemen. Zo kan de aandacht vooral gericht worden op het zoeken naar informatie via Internet of nieuwe media. Ook is het (daarbij) mogelijk dat de opdracht vraagt om een presentatie van de uitwerkingen via een programma als PowerPoint.

Het keuze-examenvak Informatica havo/vwo in blijvende ontwikkeling. E-nerverend!

Auteur(s): 
Ard Hartsuijker, SLO
Samenvatting: 

Leerlingen in alle profielen van de tweede fase voortgezet onderwijs kunnen sedert 1998 kiezen voor het examenvak Informatica. De helft van de scholen biedt het vak aan. Het aantal leerlingen dat Informatica kiest op die scholen is gemiddeld 19%.
De invoering van Informatica verliep niet probleemloos. Aanvankelijk ontbrak het aan lesmaterialen en voldoende gekwalificeerde docenten. Inmiddels zijn er drie volledige lesmethoden beschikbaar en 300 docenten omgeschoold. De invoering van de vernieuwde tweede fase bleek met veel problemen gepaard te gaan.

Het Imago van I

Auteur(s): 
M. Valkenburg, Fontys Hogeschool
Samenvatting: 

Meisjes zijn nog steeds niet geïnteresseerd in informatica. Dat is een van de conclusies uit het rapport 'Het Imago van I' van het HBO-I. Dit samenwerkingsverband van hbo-informaticaopleidingen in Nederland heeft in 2001 onderzoek gedaan naar de aantrekkingskracht van informatica(opleidingen) onder scholieren in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Alhoewel het beeld dat jongeren van informatica hebben, de afgelopen jaren is verbeterd, blijft het vakgebied kampen met een hardnekkig technisch imago dat met name meisjes afschrikt.

Informatica-pioniers in hun digitale leeromgeving

Auteur(s): 
Jos Tolboom
Samenvatting: 

In het cursusjaar 2000-2001 hebben veel docenten Informatica in het voortgezet onderwijs geëxperimenteerd met DLO's. Ik heb 40 van hen ondervraagd en 110 van hun leerlingen. De conclusies en aanbevelingen wilde ik op het NIOC presenteren.

Nummer een word je nooit alleen

Auteur(s): 
H. van Duinkerken
M. van den Berg
Samenvatting: 

ThinkQuest is een jaarlijks terugkerende educatieve "web-strijd" voor leerlingen van basisscholen en van het voortgezet onderwijs, en van docenten en studenten. Zij maken in teamverband een originele en educatieve website die als lesmateriaal of als naslagwerk in het onderwijs gebruikt kan worden. De doelstelling van de ThinkQuest web-strijden is om iedereen in het onderwijsveld, leerlingen, studenten en docenten, actief met internet aan de slag te laten gaan.

Pagina's

Subscribe to RSS - VO