Bedrijf- of vakopleiding

Een inspiratiebron voor vernieuwing van het programmeeronderwijs

Auteur(s): 
David Malan, Harvard
Samenvatting: 

David Malan is professor van de cursus Computer Science 50 aan de prestigieuze Harvard University. CS50 is met 800 studenten en meer dan 100 medewerkers de grootste cursus aan Harvard. Ook de in het curriculum georganiseerde hackatons zijn erg populair en trekken iedere editie meer dan 2000 deelnemers aan.
Bij de organisatie van een vak met een dergelijke omvang komt behoorlijk wat kijken. Uniek aan Malans aanpak is dat hij veel studentassistenten inschakelt voor de cursus, waardoor het een echte cursus voor en door studenten wordt.

HP Instituut E-skills

Auteur(s): 
Cees van Ooijen, ExpertOne Certification & Learning Manager, Hewlett Packard Nederland B.V.
Trefwoorden: 
e-skills, certificering, ICT-infrastructuur, randapparatuur, netwerken, server, storage, cloud, IT for Business, MKB, Labs in de Cloud, HP Institute
Samenvatting: 

De ontwikkelingen in de ICT gaan razendsnel. Bedrijven willen en moeten profiteren van de nieuwste ontwikkelingen om voorop te blijven lopen. Organisaties verwachten van de afgestudeerden dat ze klaar zijn voor de markt en kennis en ervaring hebben met de nieuwste ICT-oplossingen. Hewlett Packard (HP) biedt oplossingen voor de gehele ICT‐infrastructuur en deelt deze kennis nu via het HP Institute‐programma. Een volledig uitgewerkt lesprogramma met certificeringen, dat aansluit bij de eisen van werkgevers in de ICT.

Certificering

Auteur(s): 
Bernd Taselaar, CEO, exameninstituut EXIN
Trefwoorden: 
de mens centraal, alleen kennis is niet genoeg - ook skills en attitude, competenties van de IT-professional zichtbaar maken
Samenvatting: 

Exameninstituut EXIN ziet voor de toekomst een toenemende vraag naar certificering van ITcompetenties. Dat gaat verder dan alleen over aantoonbare kennis, het gaat ook over vaardigheden en houding. Men wil duidelijk kunnen meten of de IT‐professional daadwerkelijk kan wat hij zegt dat hij kan. Binnen IT‐projecten weet men dat de kans op succes het grootst is als er gecertificeerde IT‐professionals bij betrokken zijn. Het meetbaar maken èn erkennen van competenties gaat in de toekomst een grote rol spelen. Bernd Taselaar ging hierop in tijdens NIOC2013.

IT-professional

Auteur(s): 
John May, Learning Strategy Consultant, CapGemini Academy
Trefwoorden: 
IT-vakmanschap, Open Group, certificering, e-CF, European competence framework, HBO-I
Samenvatting: 

Het huidige IT‐onderwijs leidt studenten op tot een startkwalificatie. Wanneer deze student gaat participeren op de arbeidsmarkt is hij vaak niet gespecialiseerd. Het eisenpakket voor het huidige onderwijs is vastgelegd in het HBO‐I‐raamwerk waarvan alle hbo‐ICT‐opleidingen zijn afgeleid. In het IT‐bedrijfsleven worden andere raamwerken met andere eisen gebruikt zoals: European e‐Competence Framework, Skills Framework for the Information Age en de Open Group IT Specialist Certification.

Themasessie: Wie loopt voorop? Regulier of niet-regulier onderwijs?

Auteur(s): 
Tinie Veenstra-Strijland (Voorzitter), Universitair docent, Nijenrode Universiteit voor Bedrijfskunde, Breukelen
Theo Hoenderkamp, HBO-raad, Den Haag
Theo Mulder, Bijzonder hoogleraar Bestuurlijke Informatiekunde, Economische Faculteit, Rijksuniversiteit Limburg, Maastricht / Directeur Venture Management bv, Delft / Voorzitter Raad van Advies van EXIN, Utrecht
Arie Schinkel, Adviseur NGI, Amsterdam / Secretaris Bestuur van EXIN, Utrecht
Frans Schmitz, Voorzitter Stichting ETI, Rotterdam, Directeur MEAO, Rotterdam
Samenvatting: 

Stellingen
- De samenwerking tussen het reguliere en het niet-reguliere informatica onderwijs is tot nu toe onvoldoende. Er dient meer afstemming plaats te vinden.
- Zwaartepunten van het niet-reguliere onderwijs zijn met name actualiteit, praktijkgerichtheid en directe toepasbaarheid.
- Het reguliere onderwijs kenmerkt zich door diepgang, breedte en een langere opleidingstermijn.
- Voor het niet-reguliere onderwijs is aanpassing aan recente ontwikkelingen op het vakgebied een harde eis; voor het reguliere onderwijs is dit van minder belang.
Toelichting

Themasessie: Kwaliteit en professionaliteit

Auteur(s): 
H. Stam (Voorzitter), Cursuscoördinator PBNA, Arnhem
J. van Nieuwstad, Educatief Manager, NOVI, Maarsen
J.J. Snijder, Consultant, IBM, Utrecht
M. Wingen, Studierichtingsleider BI, Hogeschool Alkmaar, Alkmaar
Samenvatting: 

Stellingen
- Bij het ontwikkelen van informatica-opleidingen moet worden uitgegaan van beroepsprofielen die representatief zijn voor de beroepspraktijk van nu en in de nabije toekomst.
- De docent en/of de ontwikkelaar van informatica-opleidingen dient het perspectief van de student als uitgangspunt te nemen.
- De docent van informatica-opleidingen moet niet alleen de leerstof kennen; hij of zij moet die stof ook kunnen overdragen.
- De docent én ICT ontwikkelaar van informatica-opleidingen dient de middelen te hebben om kwaliteit te kunnen leveren.

Themasessie: Gebruikersopleidingen

Auteur(s): 
A.G. Rooimans (Voorzitter), Opleidingsadviseur CEC, Amsterdam
A. Kramer, Manager Individueel Studiecentrum Cap Gemini Pandata Informatica Instituut, Utrecht
J.L.M. Meesters, Manager AITE / Akzo Information Technology Education, Arnhem
F. Remmen, Adviseur Informatica Opleidingen en Systeembouw, Eindhoven
Samenvatting: 

Stellingen
- Vraagtalen dienen niet onderwezen te worden in gebruikersopleidingen.
- Zonder gebruikersopleidingen zijn geen structureel goede systemen te ontwerpen.
- Gebruikersopleidingen zijn ten dode opgeschreven.
- Het regulier onderwijs kan geen adequate gebruikersopleiding verzorgen.
- Gebruikersopleidingen zijn maatwerk.
Toelichting

Themasessie: Docentenopleidingen en didactiek

Auteur(s): 
F. Mulder (Voorzitter), Hoogleraar informatica-onderwijs Open universiteit, Heerlen
R.H.A. Boerma, Educatief manager NOVI, Maarsen
E.M.A.G. van Dijk, Vakdidacticus Informatica, Universiteit Twente, Enschede
F.A. van Dijk, Coördinator Informatica Educatieve Faculteit, Hogeschool Gelderland, Arnhem
J.J. Smits, Managing consultant corporate education, CAP Gemini Pandata Informatica Instituut, Utrecht
J.M.W. Timmers, Productgroepleider Informatica Pedagogisch Technische Hogeschool Nederland, Eindhoven
W.H. Weijdema-Pieterse, Docent Informatica, Faculteit Onderwijs en Opvoeding, Algemene Hogeschool Amsterdam, Amsterdam
Samenvatting: 

Toelichting

Themasessie: Functies, vrouwen en mannen in informatica

Auteur(s): 
C.K.M. Crutzen (Voorzitter), Technische wetenschappen, Open universiteit, Heerlen
M. Bruin, Directeur Stichting Vrouwen en Informatica, Amsterdam
P.B. Morssink, Onafhankelijk O&I-consulent, Middelstum
E. van Oost, Universiteit Twente, Enschede
M. Turkenburg, Sociale wetenschappen, Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg
G. de Zeeuw, Andralogie, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
Samenvatting: 

Inleiding
Vrouwen en mannen nemen geheel verschillend deel aan informatica. Er oefenen veel minder vrouwen dan mannen een informaticaberoep uit. In de 'harde' informaticaberoepen zijn nauwelijks vrouwen te vinden. In deze beleidssessie zal worden bekeken welke veranderingen gunstig zouden kunnen zijn om het beeld van informatica te veranderen. In deze sessie zullen drie thema's worden besproken.
Vormgeving van de sessie

Een casus en een stage in de speerpuntopleiding Systeemontwikkeling van Hogeschool Gelderland

Auteur(s): 
J.P. Zwart, Educatieve Faculteit, Hogeschool Gelderland, Nijmegen
Samenvatting: 

De speerpunt HBO-opleiding Systeemontwikkeling van de Hogeschool Gelderland integreert domeinkennis met methodologische kennis en vaardigheden. Studenten uit alle faculteiten van de hogeschool kunnen na twee jaar domeinspecifieke scholing in hun derde studiejaar in deze opleiding instromen. De opleiding bestaat vervolgens uit een gemeenschappelijk derde jaar met puur methodologische scholing en een vierde jaar, waarin door middel van een stage en een afstudeerproject de domeinkennis en de methodologische kennis geïntegreerd worden.

Pagina's

Subscribe to RSS - Bedrijf- of vakopleiding