Bedrijf- of vakopleiding

10 jaar E-Learning binnen de ING

Auteur(s): 
J. In Het Panhuis
Samenvatting: 

Binnen ING is een lange traditie van e-Learning ingezet binnen een performance gerichte opleidingsaanpak die gericht is op het voorkomen van onnodige opleidingsinspanningen door een combinatie van goede hulpmiddelen op de werkplek (gebruikersvriendelijke applicaties, kennisbanken) en e-Learning. In 1997 was 30% van alle primair procesopleidingen binnen de Postbank al 'blended'. Bij e-learning oplossingen is er steeds gezocht naar interactievormen die leuk en boeiend zijn en waarbij de inhoud relevant is en dicht aansluit bij de praktische werksituatie.

Het ICT competence framework

Auteur(s): 
R. van de Pol
Samenvatting: 

Competentiemanagement heeft de meeste kans van slagen wanneer het is ingebed in de organisatie - als het een eigen plekje heeft gekregen binnen de HR-cyclus. Want dan kan het ondersteuning bieden bij het ontwikkelen van functieprofielen en het werven en beoordelen van uw medewerkers.
Acadoo heeft hiervoor een bruikbaar model ontwikkeld: het competentieframework. Het competentieframework omvat een set van ruim zestig competenties, die van toepassing zijn op medewerkers die in hun werk te maken hebben met ICT.

Acadoo's Best Practice: ABN AMRO Academy IT web

Auteur(s): 
E. Planting, ABN AMRO Academy NL
M. van den Kroonenberg, Acadoo
Samenvatting: 

Acadoo heeft voor ABN AMRO een leerportaal ontwikkeld dat ICT-medewerkers in staat stelt hun ICT-competenties structureel op peil te houden. Met dit leerportaal kunnen de medewerkers van ABN AMRO zowel thuis als vanaf de eigen werkplek gebruik maken van de faciliteiten die Acadoo biedt. Ze kunnen gebruik maken van verschillende toepassingen, waaronder een competentieassessment, opleidingsadviezen en een catalogus waaruit zowel traditionele als e-learningcursussen besteld kunnen worden.

Een nieuwe visie op de rol van ICT en e-learning in het onderwijs

Auteur(s): 
Harm Weistra, senior manager KPMG Consulting
Samenvatting: 

Harm Weistra gaat in op de rol van e-learning. Centraal staat de vraag of e-learning op een dood spoor zit. Kunnen de belangrijkste beloften worden waargemaakt:
1. personalisatie, afgestemd op persoonlijke leerbehoefte/leerstijl
2. flexibiliteit: leren wanneer en waar je wilt
3. lage prijs: goedkoper dan traditioneel opleiden
Harm Weistra signaleert trends en wijst nieuwe wegen om e-learning succesvol te laten aansluiten bij ontwikkelingen in de maatschappij.

De geintegreerde leer- en werkomgeving

Auteur(s): 
dr. Caroline Nevejan, directeur Onderwijsresearch en Ontwikkeling, Hogeschool van Amsterdam
Samenvatting: 

Door het ontstaan van de virtuele ruimte zijn onze handelings- en communicatieperspectieven veranderd. Het verlangen naar ware kennis en inzicht vraagt om nieuwe vormen van leren en communiceren.

De vraag van de maatschappij en het bedrijfsleven naar competenties op het gebied van ICT

Auteur(s): 
dr. Tom Rodrigues. lid Raad van Bestuur Ordina
Samenvatting: 

Bij het nadenken over de vraag van de maatschappij en het bedrijfsleven naar competenties op het gebied van ICT, ziet Tom Rodrigues dat er nog veel moet verbeteren in het ICT-onderwijs. Wat er gebeurt komt te laat en is niet passend. Er is in het onderwijs absoluut onvoldoende besef en aandacht voor de alles veranderende impact van ICT op machtsrelaties, rol van plaats, ruimte en tijd.
De aandacht voor techniek van informatica moet worden omgezet naar aandacht voor de gevolgen van ICT en de noodzaak andere competenties te bevorderen.

Kunnen we Leren en Werken daadwerkelijk integreren? - Competentiegericht opleiden bij bedrijfsopleidingen

Auteur(s): 
John May, Capgemini
Roland Bonsen, Capgemini
Samenvatting: 

‘Hoe garanderen jullie dat de inhoud ook echt aansluit bij de uit te voeren werkzaamheden op de werkplek?’ ‘Kunnen we de tijd die onze medewerkers weg zijn van hun werkplek voor het volgen van opleidingen beperken?’

De computer verdwijnt, lang leve ambient intelligence!

Auteur(s): 
Henk van Leeuwen, lector Ambient Intelligence, Saxion, h.vanleeuwen@saxion.nl
Trefwoorden: 
Ambient intelligence, smart environment, context awareness, disappearing computer, IT-opleiding, ethiek, ubiquitous computing
Samenvatting: 

De dominante, zichtbare aanwezigheid van computers is op zijn retour. De technologie die ons eens de computer bracht, raakt verweven in de alledaagse dingen en wordt onopvallend. De gewone dingen worden verrijkt met rekenkracht, krijgen sensoren waardoor ze gevoelig worden voor wat in hun omgeving gebeurt, en ze hebben een radio aan boord om onderling te communiceren.

Pagina's

Subscribe to RSS - Bedrijf- of vakopleiding