Bedrijf- of vakopleiding

Hulpmiddelen in een programmeeromgeving

Auteur(s): 
P.L.M. Vanneste, Katholieke Universiteit Leuven, Leuven
K. Bertels, Katholieke Universiteit Leuven, Leuven
B.L.R.J. de Decker, Katholieke Universiteit Leuven, Leuven
Samenvatting: 

Binnen het programmeeronderwijs besteden studenten een niet te verwaarlozen tijd aan schrijven van programma's. Veelal worden deze programma's ook ingetikt en uitgetest op een computer.
De gebruikte programmeeromgeving kan een aantal hulpmiddelen bevatten die dit proces ondersteunen en vergemakkelijken. Deze presentatie geeft een overzicht van de verschillende mogelijkheden op dit gebied, en besluit met een bespreking van een ideale, geïntegreerde programmeeromgeving. We gaan er in deze tekst van uit dat er gewerkt wordt met een Pascal-achtige taal.

Opleidingen als noodzakelijke factor bij productieautomatisering

Auteur(s): 
W. Troost, Stichting EXIN, Utrecht / Delft Instruments, Delft
Samenvatting: 

Een industriële organisatie die zijn 'proces' automatiseert en daarbij uitgaat van integratie van de informatiesystemen ontkomt niet aan het opleiden van zijn medewerkers. Zonder opleiding wordt het doel van de automatisering: efficiënter produceren, snel inspelen op wisselende specificaties van klanten, kortere doorlooptijden, lage voorraden, etc., niet bereikt.

Informatica in het HOVO

Auteur(s): 
C. Verweij, Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidszorg, Erasmus Universiteit, Rotterdam
J.L. Grashuis, Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidszorg, Erasmus Universiteit, Rotterdam
P.C.G.M. Sollet, Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidszorg, Erasmus Universiteit, Rotterdam
Samenvatting: 

In deze bijdrage wordt verslag gedaan van onze ervaringen met het onderwijs in de basisinformatica in het kader van het HOVO (Hoger Onderwijs Voor Ouderen) zoals dat sinds enige jaren aangeboden wordt aan een aantal universiteiten. In Rotterdam wordt dit informatiseringsonderwijs verzorgd door de vakgroep Medische Informatica van de Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidszorg (FGG), waarvan alle auteurs lid zijn.

Een Hink-Stap-Sprong Flowchart Techniek

Auteur(s): 
W.A. Vervoort, Faculteit Informatica, Universiteit Twente, Enschede
Samenvatting: 

Het doel van deze minicursus is om docenten een systematische probleemaanpak (SPA) aan te bieden (de hink-stap-sprong flowchart techniek) die zij bij hun programmeeronderwijs kunnen gebruiken. Deze SPA maakt het mogelijk om zonder gebruik te maken van formele specificatie methoden, zoals invarianten, toch precies genoeg te zijn bij het ontwerpen van herhalingsconstructies. Onder 'de hink-stap-sprong SPA in vogelvlucht' wordt de motivatie en een voorbeeld van de toegepaste methode gegeven.

Informaticastimulering binnen het hoger agrarisch onderwijs: hoe ver en hoe verder?

Auteur(s): 
L.C.M. Timmermans, Stichting Hoger Agrarisch Onderwijs, Wageningen
E.A.M. Schilder, STOAS, Sector Agrimedia / Agrarische Bedrijfseconomie Landbouwuniversiteit Wageningen, Wageningen
Samenvatting: 

In 1989 is voor het hoger agrarisch onderwijs (HAO) een informatiseringsplan 1989-1992 vastgesteld en in uitvoering genomen. De uitvoering is in volle gang en is in het voorjaar van 1992 geëvalueerd, ter bepaling van mogelijke stimulering voor de jaren 1993-1996.
De informaticastimulering, zoals deze binnen het HAO vorm heeft gekregen, zal worden behandeld en toegelicht aan de hand van het project Leren Analyseren.

Simulatie en Implementatie van het OSI-referentiemodel ten behoeve van computerondersteund onderwijs

Auteur(s): 
C.A.A.M. Verhagen, Afdeling Informatica, Hogeschool Eindhoven, Eindhoven
Samenvatting: 

In de lezing wordt ingegaan op de bruikbaarheid van een simulatie- pakket voor onderwijs in de principes van datacommunicatie en in het bijzonder in de methoden om een betrouwbare uitwisseling van data tussen twee toestellen te bereiken.
Dit pakket is op de Hogeschool Eindhoven ontwikkeld door de spreker en wordt op twee manieren ingezet:
- als een computerondersteund onderwijs pakket waarbij elke laag van het OSI-model op zijn functie interactief bestudeerd kan worden
- als een toolbox voor het zelf vervaardigen van simulaties van eventgestuurde processen.

De ontwikkeling van een informatica curriculum in een bedrijf met behulp van de Opleidings Effect Methode

Auteur(s): 
R.G. Rooimans, C.E.C. Corporate Education Consultancy, Amsterdam
Samenvatting: 

In Nederland zowel als daarbuiten wordt de laatste jaren veel geld uitgegeven aan het opleiden van personeel binnen het bedrijf. De resultaten van deze inspanning zijn zelden te meten. Met behulp van de Opleidings Effect Methode van C.E.C. kan het effect van een curriculum meetbaar gemaakt worden. In deze bijdrage wordt dit aan de hand van een informaticacurriculum getoond.

Implementatie lessenserie: Informatica: problemen oplossen

Auteur(s): 
M.E.J. Rikhof-van Eijck, Centrum Innovatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, Den Bosch
Samenvatting: 

Het CIBB wil met een aantal deskundigen uit de onderwijssoorten LBO, MBO/CBO, HBO en VO, aanbevelingen voor implementatie van de lessenserie 'Informatica: problemen oplossen' ontwikkelen voor de betreffende onderwijssoorten.

Een SDM voor - beginnende - case schrijvers

Auteur(s): 
G.W. van Putten, sectie Informatiekunde, Nijenrode, Universiteit voor Bedrijfskunde, Breukelen
Samenvatting: 

Het gebruik van cases in het informatiekunde onderwijs mag zich verheugen in een toenemende belangstelling. Dit betekent dat ook de vraag naar bruikbare cases toeneemt en dit vormt juist de bottleneck. Veel docenten vinden de cases die er aangeboden worden vaak niet bruikbaar in hun situatie. Een oplossing voor dit probleem zou kunnen zijn, zelf cases te gaan ontwikkelen.

Datacommunicatie en Netwerken

Auteur(s): 
R.W.A. Pleij, IMPACT Automatisering bv, Utrecht
M. Voerman, IMPACT Automatisering bv, Utrecht
Th.C.H. Knipping, IMPACT Automatisering bv, Utrecht
Samenvatting: 

Het doel van de postersessie is om deelnemers te laten zien hoe IMPACT cursussen op het gebied van Datacommunicatie en Netwerken ontwikkelt en verzorgt. Qua onderwerpen, lesstof, doelgroep en werkwijze hebben wij bepaalde gedachten die we graag onder de aandacht van de congresdeelnemers willen brengen.
De onderwijssector waarbinnen wij ons bevinden is die van de bedrijfsopleidingen.
De doelgroepen zijn mensen met een algemene automatiseringskennis die op het gebied van netwerkbeheer hun kennis willen bijspijkeren.

Pagina's

Subscribe to RSS - Bedrijf- of vakopleiding