Bedrijf- of vakopleiding

Beter onderwijs remedie voor malaise IT-industrie

Auteur(s): 
A.H.J.B. Schotgerrits, KPMG Klynveld Management Consultants, Utrecht
Samenvatting: 

De industrietak die zich bezighoudt met de productie van Informatie Technologie (IT) is strategisch buitengewoon belangrijk voor de Nederlandse economie. De huidige malaise in de IT-industrie dreigt ons op een moeilijk in te halen achterstand te zetten in de internationale concurrentiestrijd. Er wordt naarstig gezocht naar remedies, maar het meest voor de hand liggende aangrijpingspunt wordt veronachtzaamd: het onderwijs.

Kwaliteit van Informatica Opleidingen - stand van zaken in het platform

Auteur(s): 
J.J. Snijder, Opleidingscentrum IBM Nederland N.V., Utrecht
Samenvatting: 

Sinds twee jaar is in Nederland een platform actief dat zich richt op de bundeling van de krachten in het informatica onderwijs die zich richten op de kwaliteitsbevordering van dat onderwijs.
Om te voorkomen dat her en der in het land het wiel opnieuw werd uitgevonden nodigde de afdeling Educatie van het Nederlands Genootschap voor Informatica (NGI) verschillende belanghebbenden uit voor een eerste bijeenkomst in maart 1990. In de lezing zal een schets worden gegeven van de discussie die zich in de loop der tijd in het platform heeft afgespeeld rondom certificering en kwaliteit.

Stap voor stap het moeras in

Auteur(s): 
J.M. Scholtens, Amsterdamse Academie voor Bank en Financien, Amsterdam
Samenvatting: 

Het is bekend dat studenten in het hoger onderwijs vaak moeite hebben met het vak Gegevensmodellering. Het onderscheiden van de relevante entiteiten en bijbehorende attributen, maar vooral ook de relaties tussen de entiteiten levert nogal eens problemen op.
Men kan een top down werkwijze doceren waarbij studenten op basis van een (korte) casebeschrijving moeten komen tot een model dat de gepresenteerde werkelijkheid recht doet. Bij deze aanpak zou het zogenaamde normalisatie-algoritme steun kunnen bieden.

De bruikbaarheid van COO-toepassingen binnen de individuele opleiding technisch ontwerper

Auteur(s): 
H.F. Ruinemans, Volmac Toptraining, Utrecht
H.W.A. Tromp, Volmac Toptraining, Utrecht
Samenvatting: 

In 1990 is Volmac Toptraining een project gestart om ervaring op te doen met interactieve COO-toepassingen binnen een individuele opleidingsmethode. In opdracht van Volmac Toptraining zijn COO-modules ontwikkeld en geïntegreerd binnen de vakopleiding Technisch Ontwerp (TO). Deze COO-modules vervangen individuele coachgesprekken. Onder begeleiding van de Katholieke Universiteit Nijmegen is een evaluatie-onderzoek verricht naar kwaliteit, kosten en opbrengsten.

Van theoretische kunde tot praktische kunst

Auteur(s): 
F. Remmen, Remmen & De Brock, Eindhoven
Samenvatting: 

Zoals Chris Date onlangs opmerkte is aanpak zonder gegronde theoretische basis erg onpraktisch.
Twee vragen staan in deze presentatie centraal.
1. Welke theoretische basis is nodig voor toekomstige professionele ontwerpers en bouwers van informatiesystemen?
2. Hoe dient het onderwijs te worden ingericht om deze basis aan te brengen?
Adequaat antwoord op beide vragen is nodig voor een goede ontwikkeling van de praktische kunst van systeembouw.

Controle-onderzoek in een geautomatiseerde omgeving

Auteur(s): 
J.R. van der Spoel, Belastingdienst Opleidingen, Utrecht
Samenvatting: 

De cursisten krijgen inzicht in een ten gunste van automatisering veranderende omgeving waar binnen onderzoek moet worden gedaan. Tevens wordt de cursist duidelijk dat naast theoretische kennis en praktische vaardigheden ook specifieke juridische kennis nodig is. Om het inzicht in fraudegevoelige delen in een organisatie te vergroten maakt de cursist zelfstandig (of in tweetallen) een casus.

Een brug tussen onderwijs en informatica

Auteur(s): 
J.C.M.M. Snel, C.C.O./Centrum Computer Opleidingen, Heerlen
Samenvatting: 

In 'informatica-land' is er een toenemende behoefte aan zogeheten interdisciplinaire deskundigen. Een brug tussen de disciplines onderwijs en informatica houdt tweerichtingsverkeer in:
- Informatica in 'het' onderwijs
Meestal verzorgd door niet-informatici.
- Onderwijs in 'de' informatica
Vaak gegeven door onderwijskundig niet-geschoolden.
De doe-het-zelf-sessie zal een eerste aanzet vormen tot bewustmaking van didactische principes.

Windows in een netwerk

Auteur(s): 
G.A. Stallinga, Belastingdienst Opleidingen, Utrecht
B. Hankes, Belastingdienst Opleidingen, Utrecht
Samenvatting: 

Het verschaffen van aanvullende kennis voor hen die een netwerk beheren met Windows als grafische gebruikersomgeving.
Voor deze minicursus zal het zich beperken tot het leren optimaliseren van werkstations, dusdanig dat Windows er optimaal op kan 'draaien'.

Computer based training voor Information Engineering Technieken

Auteur(s): 
J.M. van Nes, James Martin & Co. BV, Utrecht
Samenvatting: 

Het tonen van hoogwaardige computer based training (CBT), als onderdeel van een totaal kennisoverdrachtsysteem voor systeemanalyse en systeemontwerp vaardigheden. CBT kent unieke toepassingsmogelijkheden als persoonlijk leermiddel, aangepast aan tempo en beschikbaarheid van de individuele gebruiker. Afgerekend wordt met de fabel dat CBT alleen geschikt is voor oppervlakkige overdracht van kennis. Complexe concepten worden gestructureerd uiteengezet en getoetst op absorptie, waarna de samenhangende opgedane kennis middels oefeningen wordt getest.

Parallel PC-werkstation: de RIKS-MIPS!

Auteur(s): 
J.D. van der Meulen, Project Parallel Processing, Hogeschool Gelderland, Arnhem
Samenvatting: 

De deelnemer kent de infrastructuur voor een parallel processing practicum op een PC-platform. De deelnemer ervaart de praktijk van parallel processing door gebruik te maken van transputers. De deelnemer verwerft elementair inzicht in de basisconcepten van parallel programmeren in OCCAM en ziet mogelijkheden en toepassingen van parallel processing.

Pagina's

Subscribe to RSS - Bedrijf- of vakopleiding