Bedrijf- of vakopleiding

Van registratie naar informatie: kantoorautomatisering in de praktijk

Auteur(s): 
P.W. Hoogendoorn, Regionaal Praktijkcentrum Automatisering BV, Den Haag
Samenvatting: 

De deelnemer verwerft:
- inzicht in de dagelijkse praktijk van het geautomatiseerde kantoor
- ervaart het voordeel van het gebruik van kantoorsimulaties in het onderwijs
- maakt kennis met management informatie- en beslissing ondersteunende systemen.

Functiegericht opleiden voor lagere overheden

Auteur(s): 
M.A. van Doorn, Grip B. V., Groningen
Samenvatting: 

In de niet-reguliere opleidingsmarkt zijn de PC-opleidingen op hun retour. De vraag die zich opdringt is welk (zinvol) alternatief geboden kan worden voor de verdwijnende PC-opleiding.
In onderstaande samenvatting wordt deze vraag beantwoord voor een specifieke sector: de lagere overheid.

Stilstand is achteruitgang, opleiden in een dynamisch werkveld

Auteur(s): 
E.R. Kuiper, Telematica Systemen en Diensten, PTT Telecom BV, Den Haag
Samenvatting: 

Het beeld wat er leeft van PTT Telecom is nog steeds telefoon en telefoontoestel. Jarenlang is dit zo geweest, maar technologische ontwikkelingen hebben het gezicht van PTT Telecom veranderd. Vroeger werd alleen transport van gesproken woord verzorgd. Tegenwoordig worden alle soorten elektronische informatie vervoerd, zoals communicatie tussen computersystemen, videotex en elektronische post.

Instrument Multiplexing via netwerken: simuleren van navigatie-instrumenten van NMEA-0183 interface, zodat elke student met reële data op gesimuleerd beeld kan werken

Auteur(s): 
J.W. Hof, IJmond College Maritiem Instituut IJmond
Samenvatting: 

Bereikbaarheid van het gebruik van elektronische instrumenten vergroten door toepassing van netwerken waarbij oorspronkelijke signaalfuncties via interfaces aan het netwerk doorgegeven worden. Een instrument is op deze wijze voor meerdere studenten tegelijkertijd beschikbaar. Practica worden effectiever door elke student z'n eigen 'ontvanger' te kunnen presenteren, zonder meerdere, veelal kostbare apparatuur aan te hoeven schaffen.

Grondslagen van een nieuwe informatiekunde

Auteur(s): 
J.L.G. Dietz, Rijksuniversiteit Limburg, Maastricht
Samenvatting: 

Communicatie tussen mensen heeft een inhoudelijk aspect (de propositie van een zin) en een functioneel of intentioneel aspect (de iIIocutie van een zin). De illocutie blijkt een zeer goede basis te zijn voor het modelleren van het (dynamisch) gedrag van systemen. In deze minicursus wordt de informatiekundige analyse van systemen op die nieuwe grondslag gepresenteerd.

Ontwikkelingen in de systeembeheerfunctie bij grote organisaties en het belang van opleidingen

Auteur(s): 
A.D. Hunnersen, Belastingdienst Opleidingen, Utrecht
Samenvatting: 

Bij het toenemen van het aantal automatiseringshulpmiddelen, worden organisaties op enig moment ook geconfronteerd met de noodzaak deze ondersteuningsmiddelen ten behoeve van hun primair proces te beheren.
In deze presentatie wordt in een viertal fases een beeld gegeven van de ontwikkeling van de systeembeheerfunctie bij een grote organisatie als de Belastingdienst en van het toenemend belang van opleidingen daarbij. Met name de functie van opleidingen in de laatste fase zal uitgebreid worden belicht.

De ondernemende universiteit op de onderwijsmarkt

Auteur(s): 
J.J. Ehrhardt, Post Academisch Onderwijs in de Informatica, Amsterdam
Samenvatting: 

In mijn presentatie op NIOC'90 heb ik de balans opgemaakt van de ontwikkelingen rond de postdoctorale opleidingen en het postacademisch onderwijs zoals die in de jaren '80 hadden plaatsgevonden en enkele verwachtingen uitgesproken voor de jaren '90. In de presentatie op NIOC'92 zullen deze verwachtingen tegen het licht gehouden worden en zullen - wederom - lijnen naar de volgende jaren doorgetrokken worden.

Kun je informatica-opleidingen classificeren?

Auteur(s): 
A.E.N. Hacquebard, Open universiteit, Heerlen
F. Mulder, Open universiteit, Heerlen
D.A.J. Smeets, Hogeschool Gelderland, Arnhem
C.M. Veenstra-Strijland, Universiteit Nijenrode, Breukelen
Samenvatting: 

Een nieuw classificatieschema (UCSIE) gebruiken als gereedschap bij het vergelijken van curricula in het informatica-onderwijs.

Besturingstechniek en basisvorming

Auteur(s): 
P. Flikweert, Productgroep Industriële Automatisering, Pedagogisch Technische Hogeschool Nederland, Eindhoven
Samenvatting: 

Binnen het vak Techniek in de basisvorming maken leerlingen kennis met de belangrijkste sectoren van de techniek. Eén van die sectoren is de besturingstechniek. De kern daarvan wordt gevormd door geautomatiseerde systemen voor het sturen en regelen van processen.
Om leerlingen inzicht te kunnen geven in de werking van zulke systemen kan de technologieonafhankelijke Sequential Function Chart-methode gehanteerd worden.

Ontwikkeling van individu en organisatie

Auteur(s): 
I. Legorburu, BSO Advies, Eindhoven / ORIGIN International, Veldhoven / Webster University, Leiden
Samenvatting: 

Aan opleiders en trainers van leergroepen binnen de informatietechnologie wordt duidelijk gemaakt hoe men in kan spelen op:
- uiteenlopende (IT) achtergronden van de groepsdeelnemers
- afwijkende eisen en wensen van het individu ten opzicht van de organisatie- en groepsdoelstellingen
- verschillende groepssamenstellingen
- de betekenis van en de rol van de opleider/trainer
- de mogelijkheden van verschillende leertechnieken.

Pagina's

Subscribe to RSS - Bedrijf- of vakopleiding