Bedrijf- of vakopleiding

Het informatiesysteem als machtsmiddel

Auteur(s): 
A. Boonstra, Sector Economie, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Leeuwarden
Samenvatting: 

Deze doe-het-zelf-sessie heeft als doel de deelnemers vertrouwd te maken met het feit dat aan veel systeemontwikkelingsprojecten een politieke dimensie zit. Deelnemers kunnen aangeven wat de te onderscheiden belangengroepen zijn bij een gegeven situatie en wat deze machtsdimensie voor consequenties kan hebben.

Hardware voor Process-Control en Data-Acquisitie - Ontwerp van een testboard voor Logic Cell Arrays

Auteur(s): 
H.W. den Bok, Werkgroep Fysische Informatica, Faculteit Natuur- en Sterrenkunde, Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht
M.J. Rossewij, Werkgroep Fysische Informatica, Faculteit Natuur- en Sterrenkunde, Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht
J.P.M. Vreeburg, Werkgroep Fysische Informatica, Faculteit Natuur- en Sterrenkunde, Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht
A.J. Borgers, Werkgroep Fysische Informatica, Faculteit Natuur- en Sterrenkunde, Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht
W. Lourens, Werkgroep Fysische Informatica, Faculteit Natuur- en Sterrenkunde, Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht
Samenvatting: 

Het gebruik van 'software programmeerbare hardware' in data-acquisitie systemen wordt toegelicht, in het bijzonder de rol die 'Field Programmable Gate Arrays' hierbij kunnen spelen.
Gedemonstreerd wordt hoe met door ons ontworpen apparatuur het snel testen van 'Xilinx Logic Cell Arrays', en het evalueren van kleine ontwerpen, zoals in een onderwijssituatie, mogelijk wordt gemaakt.

Uitleggen: Micro-didactiek

Auteur(s): 
H.J.A.M. Bodelier, Hogere Technische Avondschool, Algemene Hogeschool Amsterdam, Amsterdam
Samenvatting: 

Het doel van deze sessie is, om meer inzicht te krijgen in de problemen die opleiders kunnen ondervinden bij het uitleggen van lastige onderwerpen uit de informatica en informatiekunde. In het bijzonder zal worden getracht een zo goed mogelijke manier van uitleggen te construeren voor enkele concrete onderwerpen.

Interactief ontwerpen en simuleren van digitale systemen in het onderwijs

Auteur(s): 
L. Benders, Technische Wetenschappen, Open universiteit, Heerlen
C. Kreyns, Technische Wetenschappen, Open universiteit, Heerlen
Samenvatting: 

De laatste jaren worden de digitale systemen door toenemende eisen ten aanzien van de functionaliteit steeds complexer. Dit betekent dat steeds vaker met zware computer ondersteuning ontworpen wordt. Hierdoor is het noodzakelijk studenten te onderwijzen in de top down ontwerp techniek en het gebruik van computer ondersteuning daarbij. Ontwerpsystemen, de software als wel de hardware, zijn echter nogal duur en helaas na enige jaren reeds verouderd.

Fokker 100 CBT project: probleemregistratie als instrument voor kwaliteitsbewaking

Auteur(s): 
Jan van Beckum, BSO/Instruction Technology, Baarn
Colette Schouw, BSO/Instruction Technology, Baarn
Samenvatting: 

In de periode januari 1990 tot en met maart 1992 werden vijfendertig uur Computer Based Training (CBT) ontwikkeld voor onderhoudsmonteurs van de Fokker 100. Deze CBT betreft de instructie, oefening en test van meer dan vijftig onderhoudsprocedures.

Praktisch parallel programmeren

Auteur(s): 
A.W.P. Bakkers, Universiteit Twente, Enschede
E.J.H. Pepels, Open universiteit, Heerlen
D.C. van Oosten, Open universiteit, Heerlen
J. Stolk, Open universiteit, Heerlen
Samenvatting: 

De algemene tendens is de verplaatsing van de verwerkingscapaciteit naar het bureau. Het mainframe is uit, behalve voor administratie. Gezien het belang van massaal parallelle systemen als supercomputers van de nabije toekomst dienen universiteiten grote aandacht te geven aan de gebruiksmogelijkheden van dergelijke systemen. In het verlengde hiervan dienen landelijke cursussen te worden georganiseerd, waarin wordt geleerd hoe rekenmodellen worden opgezet uitgaande van de beschikbaarheid van massaal parallelle computers.

Tentamens opstellen volgens plan

Auteur(s): 
N.M. van Diepen, Faculteit Informatica, Universiteit Twente, Enschede
H.J.G. Bonnes, Faculteit Informatica, Universiteit Twente, Enschede
G. Moerkerke, Onderwijskundig Centrum, Universiteit Twente, Enschede
H.J. Roossink, Onderwijskundig Centrum, Universiteit Twente, Enschede
Samenvatting: 

Het opstellen van een tentamen is voor menig docent een heikele aangelegenheid. Voldoet het tentamen wel aan te stellen eisen?
Bij het vak Inleiding Programmeren is een methode ontwikkeld om tentamenopgaven te maken en tentamens samen te stellen. Met deze methode hebben docenten houvast bij het beoordelen van validiteit en representativiteit van het tentamen.
De methode is algemeen toepasbaar.

Een raamwerk voor modulen en examens van Stichting EXIN

Auteur(s): 
P.P. Cras, Stichting EXIN, Utrecht
Samenvatting: 

Het beeld van aanbieders van opleidingen en van opleidingen zelf is drastisch gewijzigd ten opzichte van vijf jaar geleden. De mogelijkheden van het volgen van opleidingen zijn enorm toegenomen, zowel naar inhoud als naar keuze van het type en de vorm van opleiding. Stichting EXIN heeft in haar geledingen een beleidsdiscussie gevoerd en vervolgens wegen uitgezet die in de komende periode bewandeld moeten worden om haar maatschappelijke functie te kunnen blijven waarmaken.

Het ontwerpen van parallelle algoritmen

Auteur(s): 
Th.G. Cats, Hogeschool Eindhoven, Eindhoven
Samenvatting: 

In de post-HBO-cursus 'Parallel Processing' wordt een nieuwe ontwerpmethode voor parallelle algoritmen gebruikt. De resulterende algoritmen kunnen op verschillende wijzen geïmplementeerd worden. Communicatie vindt plaats door het uitwisselen van boodschappen.
De deelnemer aan de minicursus neemt kennis van deze ontwerpmethode en krijgt opgaven voorgelegd om de methode zelf uit te proberen.

Technische evolutie en educatieve trajecten (gericht op flexibele productie-automatisering)

Auteur(s): 
A.J.J. van der Burg, KOMPAKTGROEP, Den Bosch
L.H.Th.M. van Beukering, Adviesbureau WALBIRN, Bladel
Samenvatting: 

Het lijkt alsof de huidige samenleving zo bol staat van de nieuwe ontwikkelingen dat de snelheid waarmee de desbetreffende kennisdomeinen van een nieuwe inhoud voorzien moeten worden de onderwijsontwikkelaars en onderwijsgevenden voor onoverkomelijke problemen stelt.

Pagina's

Subscribe to RSS - Bedrijf- of vakopleiding