Bedrijf- of vakopleiding

Een intake-programma voor PC-trainingen

Auteur(s): 
F.G. Brinkman, Hogeschool Holland, Diemen
N. van Loon, Bull Opleidingen, Amsterdam
Samenvatting: 

Wij tonen een programma dat wordt gebruikt om het leerproces van aanstaande PC-eindgebruikers te plannen.
In interactie met de aanstaande cursist legt het programma vast:
- persoonlijke gegevens van de cursist
- zijn leerstijl (met behulp van een versie van de Kolbtest)
- de te volgen cursussen, uitgaande van reeds aanwezige kennis en te verrichten werkzaamheden
- idem per geselecteerde cursus de onderwerpen.

Kennissystemen als casestudie in afstandsonderwijs

Auteur(s): 
P. Braspenning, Rijksuniversiteit Limburg, Maastricht
A. Hiemstra, Open universiteit, Heerlen
H.J. Sint, Open universiteit, Heerlen
Samenvatting: 

Eind 1991 en begin 1992 presenteerde Teleac een cursus Kennissystemen. Het cursusmateriaal bestaat uit video- en audioproducties en uit een cursusboek. Binnenkort verschijnt bij de Open universiteit een cursus met dezelfde titel; hier bestaat het cursusmateriaal uit een tekstboek, een werkboek en een practicumsysteem voor een personal computer. Twee cursussen over hetzelfde onderwerp, beide gepresenteerd als afstandsonderwijs, maar via zeer verschillende media - dat biedt een ideale gelegenheid om verschillende vormen van afstandsonderwijs te bespreken en te evalueren.

Twee cursussen kennissystemen

Auteur(s): 
P. Braspenning, Rijksuniversiteit Limburg, Maastricht
A. Hiemstra, Open universiteit, Heerlen
H.J. Sint, Open universiteit, Heerlen
Samenvatting: 

Eind 1991 en begin 1992 presenteerde Teleac een cursus Kennissystemen. Het cursusmateriaal bestaat uit video- en audioproducties en uit een cursusboek. Binnenkort verschijnt bij de Open universiteit een cursus met dezelfde titel; hier bestaat het cursusmateriaal uit een tekstboek, een werkboek en een practicumsysteem voor een personal computer.

Het domein van het leerplan Technische Informatiesystemen

Auteur(s): 
S. van den Bosch, Stichting EXIN, Utrecht / Stork Demtec B.V., Amersfoort
Samenvatting: 

Het leerplan TIS van Stichting EXIN heeft als domein de toepassing van informatica in de techniek. Doelgroep van het leerplan is de vaktechnicus (een materiedeskundige) die technische informatiesystemen (CAD/CAE/CAM/CAPS, etc.) moet toepassen in zijn specifieke situatie.

Doelgroepenmethode

Auteur(s): 
G.W. van der Burg, Stichting Vrouwen en Informatica, Amsterdam
Samenvatting: 

Om snel en gericht te kunnen inspelen op veranderingen in organisaties en informatica en om rekening te kunnen houden met de wensen en mogelijkheden van individuele personen in die organisaties, is een cursusopzet en -aanpak die zich richt op de doelgroep(en) een zinvolle, effectieve en efficiënte methode.
Vrouwen en Informatica werkt al meer dan tien jaar op deze manier en heeft zodoende de nodige expertise op dit gebied opgebouwd. Informatie over deze manier van werken willen wij graag aan geïnteresseerden doorgeven.

Van gestructureerd tot object-georiënteerd programmeren

Auteur(s): 
J.J. van Amstel, Centrum voor Software Technologie, Philips, Eindhoven
Samenvatting: 

niet beschikbaar

Scholing en training

Auteur(s): 
L.A.M. Mathijssen, Postbank N.V., Amterdam
Samenvatting: 

Kennis en kennisoverdracht zijn voor het bedrijfsleven fundamentele levensaders. In het Europa van 1992 is een goede relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven onontbeerlijk. Dat vraagt om een marktgericht beleid en een duidelijke identiteit van zowel regulier als niet-regulier onderwijs.

De Academie voor Informatica: Ervaring en Plannen op het gebied van de Kerninformatica

Auteur(s): 
R.P. van de Riet, Faculteit Wiskunde en Informatica, Vrije Universiteit, Amsterdam
Samenvatting: 

In 1988 werd door de drie Universiteiten te Amsterdam en Utrecht en het Centrum voor Wiskunde en Informatica de Academie voor Informatica (AvI) opgericht om beroepsonderwijs op academisch niveau te verzorgen. In dit artikel zal opzet en structuur van de AvI kort worden aangegeven. De ervaringen tot nu toe en de plannen met betrekking tot de opleiding in de kerninformatica, in het bijzonder de werkwijze om tot een verantwoord curriculum te komen, van de AvI zullen worden besproken.

De ondernemende universiteit op de onderwijsmarkt

Auteur(s): 
J.J. Ehrhardt, PAO Informatica, Amsterdam
Samenvatting: 

Het artikel schetst de ontwikkelingen die zich op het terrein van de bedrijfsgerichte opleidingen vanuit de universiteiten hebben voorgedaan en trekt de lijnen door naar de toekomst. De verwachting wordt uitgesproken dat de belangstelling voor langlopende cursussen verder zal afnemen ten gunste van de interesse in korte cursussen.

De informatiemanager en de systeembeheerder: twee pur sang multifunctionelen in de automatisering

Auteur(s): 
J. van der Linden, ISW/Opleidingen, Leiden
Samenvatting: 

Het functioneren van het informatie management en het systeembeheer is zowel vanuit een theoretische als vanuit een praktische achtergrond te benaderen. Het is interessant om deze twee eens naast elkaar te houden. Er kan dan wellicht een basis voor een analyse worden ontwikkeld over het optreden van bepaalde stagnaties.

Pagina's

Subscribe to RSS - Bedrijf- of vakopleiding