NIOC 1992 Maastricht

Doelgroepenmethode

Auteur(s): 
G.W. van der Burg, Stichting Vrouwen en Informatica, Amsterdam
Samenvatting: 

Om snel en gericht te kunnen inspelen op veranderingen in organisaties en informatica en om rekening te kunnen houden met de wensen en mogelijkheden van individuele personen in die organisaties, is een cursusopzet en -aanpak die zich richt op de doelgroep(en) een zinvolle, effectieve en efficiënte methode.
Vrouwen en Informatica werkt al meer dan tien jaar op deze manier en heeft zodoende de nodige expertise op dit gebied opgebouwd. Informatie over deze manier van werken willen wij graag aan geïnteresseerden doorgeven.

Ontwerp je eigen gegevensbank, eenvoudige informatieanalyse in het voortgezet onderwijs

Auteur(s): 
P.M.A. Bergervoet, Freudenthal Instituut, Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht
Samenvatting: 

In 1991 is INFORMATICA MIDDENBOUW, een methode informatica voor de derde of vierde klassen HAVO/VWO, verschenen. Een belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling van het materiaal was dat bij tenminste één onderwerp ook het niveau van ontwerpen gehaald moest worden. Bij het onderwerp 'gegevensbanken' wordt daarom aandacht besteed aan informatieanalyse en het ontwerp van relationele gegevensbanken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van onderdelen uit NIAM.

Ontwerpen Leren door Completeren

Auteur(s): 
dr. Jeroen J.G. van Merrienboer, universitair hoofddocent, Instructietechnologie, Universiteit Twente
Samenvatting: 

Het leren en onderwijzen van ontwerpactiviteiten neemt een belangrijke plaats in binnen het informatica-onderwijs. Veelal ligt in dit onderwijs, naast de presentatie van theoretische concepten, het accent op het zelfstandig oplossen van ontwerpproblemen. Deze presentatie gaat in op een alternatieve aanpak, waarbij lerenden al snel worden geconfronteerd met bestaande ontwerpen die zij moeten bestuderen, uittesten, completeren en uitbreiden. Pas in een relatief laat stadium worden ontwerpproblemen zelfstandig opgelost.

Pagina's

Subscribe to RSS - NIOC 1992 Maastricht