NIOC 1992 Maastricht

Simulatie en Implementatie van het OSI-referentiemodel ten behoeve van computerondersteund onderwijs

Auteur(s): 
C.A.A.M. Verhagen, Afdeling Informatica, Hogeschool Eindhoven, Eindhoven
Samenvatting: 

In de lezing wordt ingegaan op de bruikbaarheid van een simulatie- pakket voor onderwijs in de principes van datacommunicatie en in het bijzonder in de methoden om een betrouwbare uitwisseling van data tussen twee toestellen te bereiken.
Dit pakket is op de Hogeschool Eindhoven ontwikkeld door de spreker en wordt op twee manieren ingezet:
- als een computerondersteund onderwijs pakket waarbij elke laag van het OSI-model op zijn functie interactief bestudeerd kan worden
- als een toolbox voor het zelf vervaardigen van simulaties van eventgestuurde processen.

Automatisering als leerproces voor iedereen

Auteur(s): 
Mr. T.L. Stehouwer, zelfstandig adviseur
Samenvatting: 

niet beschikbaar

De ontwikkeling van een informatica curriculum in een bedrijf met behulp van de Opleidings Effect Methode

Auteur(s): 
R.G. Rooimans, C.E.C. Corporate Education Consultancy, Amsterdam
Samenvatting: 

In Nederland zowel als daarbuiten wordt de laatste jaren veel geld uitgegeven aan het opleiden van personeel binnen het bedrijf. De resultaten van deze inspanning zijn zelden te meten. Met behulp van de Opleidings Effect Methode van C.E.C. kan het effect van een curriculum meetbaar gemaakt worden. In deze bijdrage wordt dit aan de hand van een informaticacurriculum getoond.

Rekenen met de computer, numerieke analyse in het informaticaonderwijs

Auteur(s): 
R.M.R. Spanjers, Sector Informatica, Haagse Hogeschool, Den Haag
Samenvatting: 

Binnen de opleiding Informatica & Informatiekunde van de Sector Informatica van de Haagse Hogeschool wordt een aantal vakken gegeven waarbij gerekend wordt met de computer, dit in brede zin. Meestal wordt de computer met de daarop aanwezige 'rekenpakketten' dan gebruikt als gereedschap; het werken met het apparaat is geen doel op zich.

Implementatie lessenserie: Informatica: problemen oplossen

Auteur(s): 
M.E.J. Rikhof-van Eijck, Centrum Innovatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, Den Bosch
Samenvatting: 

Het CIBB wil met een aantal deskundigen uit de onderwijssoorten LBO, MBO/CBO, HBO en VO, aanbevelingen voor implementatie van de lessenserie 'Informatica: problemen oplossen' ontwikkelen voor de betreffende onderwijssoorten.

Technologische innovatie in het bedrijfsleven in relatie tot technologische innovatie op scholen

Auteur(s): 
R.R.A. Rapmund, PRESTO, Bunnik / NaBoNT, Den Haag
Samenvatting: 

Nieuwe Technologieën zijn zowel noodzaak als kans, doel en middel tegelijkertijd. Integratie van nieuwe technologieën in het beroepsonderwijs vereist een specifieke aanpak.
De noodzaak om nieuwe technologieën in het beroepsonderwijs te integreren vereist meer dan het inlopen van een technologische achterstand. Het gaat om een feitelijke vernieuwing van het onderwijs zelf.

Een SDM voor - beginnende - case schrijvers

Auteur(s): 
G.W. van Putten, sectie Informatiekunde, Nijenrode, Universiteit voor Bedrijfskunde, Breukelen
Samenvatting: 

Het gebruik van cases in het informatiekunde onderwijs mag zich verheugen in een toenemende belangstelling. Dit betekent dat ook de vraag naar bruikbare cases toeneemt en dit vormt juist de bottleneck. Veel docenten vinden de cases die er aangeboden worden vaak niet bruikbaar in hun situatie. Een oplossing voor dit probleem zou kunnen zijn, zelf cases te gaan ontwikkelen.

Datacommunicatie en Netwerken

Auteur(s): 
R.W.A. Pleij, IMPACT Automatisering bv, Utrecht
M. Voerman, IMPACT Automatisering bv, Utrecht
Th.C.H. Knipping, IMPACT Automatisering bv, Utrecht
Samenvatting: 

Het doel van de postersessie is om deelnemers te laten zien hoe IMPACT cursussen op het gebied van Datacommunicatie en Netwerken ontwikkelt en verzorgt. Qua onderwerpen, lesstof, doelgroep en werkwijze hebben wij bepaalde gedachten die we graag onder de aandacht van de congresdeelnemers willen brengen.
De onderwijssector waarbinnen wij ons bevinden is die van de bedrijfsopleidingen.
De doelgroepen zijn mensen met een algemene automatiseringskennis die op het gebied van netwerkbeheer hun kennis willen bijspijkeren.

Organisatiegericht ontwerp van datamodel en procesmodel

Auteur(s): 
F. Pen, Sector Economie, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Leeuwarden
A. Boonstra, Sector Economie, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Leeuwarden
Samenvatting: 

Deze minicursus heeft als doel de deelnemers kennis te laten maken met een nieuwe systeemontwikkelingsbenadering die meer gebaseerd is op de organisatorische werkelijkheid. Op basis van een organisatie(deel)beschrijving presenteren we het maken van een datamodel en een rechtstreeks daarvan afgeleid procesmodel.

Courseware Telematica: Voorbeeld van een gesimuleerde beroepssituatie als interactieve leeromgeving

Auteur(s): 
P.C. Pel, Centrum Innovatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, Den Bosch
Samenvatting: 

Het PRINT-project telematica heeft courseware ontwikkeld rond het leren toepassen van verschillende telematicamiddelen voor diverse opleidingen binnen het Leerlingwezen. Uitgangspunt daarbij was een praktijk- en probleemgerichte benadering. Verschillende cases werden ontwikkeld waarin een zo volledig mogelijke simulatie van de beroepswerkelijkheid werd gecreëerd. In deze simulatie moeten de leerlingen in de rol van beroepsbeoefenaar al dan niet gebruik mak end van ter beschikking staande telematicamiddelen reële problemen zien op te lossen.

Pagina's

Subscribe to RSS - NIOC 1992 Maastricht