NIOC 1992 Maastricht

X 25 zonder Datanet1-kosten - Een practicum Datacommunicatie en Computernetwerken

Auteur(s): 
E.D. Luursema, Technische Faculteit, Hogeschool Gelderland, Arnhem
J.G. Rouland, Technische Faculteit, Hogeschool Gelderland, Arnhem
Samenvatting: 

Het doel van deze doe-het-zelf sessie is een kennismaking met de opzet van diverse practica (100 SBU) voor de vakken Datacommunicatie en Computernetwerken. De deelnemers aan de sessie voeren zelf een deel van het X.25-practicum uit (zonder communicatiekosten uiteraard).

CIS 2000: een cijfer-informatie-systeem

Auteur(s): 
E.D. Luursema, Technische Faculteit, Hogeschool Gelderland, Arnhem
Samenvatting: 

In het Post Prime tijdperk is ten behoeve van de studentenadministratie en cijferadministratie van de Technische Faculteit met geringe investeringen een Studenten-Informatie-Systeem en Cijfer-Informatie-Systeem ontwikkeld. Toch overtreft het nieuwe systeem de functionaliteit en de flexibiliteit van de eerder beschikbare systemen in ruime mate. In deze postersessie wordt het gerealiseerde systeem gedemonstreerd en de ontwikkeling ervan toegelicht.

Visual Basic, een ontwikkelomgeving & prototypinginstrument voor het onderwijs

Auteur(s): 
A.R.H. Tielman, PRINT OCW, Utrecht
W.L.M. van Montfoort, PRINT OCW, Utrecht
Samenvatting: 

Veel instellingen en bedrijven schakelen over op Windows 3.x. Naast de vele voordelen kleven er ook nadelen aan Windows, zoals:
- de geringe hoeveelheid op Windows toegesneden software/courseware
- de beperkte aanwezige programmeerkennis en ervaring ten aanzien van het zelf ontwikkelen van Windows-programmatuur.
Met VISUAL BASIC (verder afgekort als VB) kan de gebruiker:
- snel kennis maken met de Windows userinterface
- vlug de structuur van een Windows-programma maken.

Examinering van PDI-modulen: flexibel en maatwerk

Auteur(s): 
S.H.M. Obdeijn, Stichting EXIN, Utrecht
Samenvatting: 

Stellingen, gepresenteerd tijdens de inleiding, zijn:
* Het modulair gerichte PDI-programma voorziet voor een groot deel in de certificeringsbehoefte. Daarnaast ontstaat bij opleiders steeds meer de behoefte aan certificering op maat
* Twee examenmomenten per jaar biedt opleiders te weinig mogelijkheden. Flexibiliteit in het aantal examenmomenten geeft de opleiders roostervrijheid. Dit biedt meer opleidingsmogelijkheden voor opleiders en kandidaten

Een pretest van opgaven voor Informatiekunde

Auteur(s): 
A. Schouten, Cito, Instituut voor Toetsontwikkeling, Arnhem
Samenvatting: 

Binnenkort zal in de beginfase van het VO de Basisvorming worden ingevoerd. Het is de bedoeling dat deze wordt afgesloten met landelijke toetsen per vak. Deze toetsen zullen worden gebaseerd op de voor elk vak geformuleerde kerndoelen voor de basisvorming. Om een indruk te krijgen van de mogelijkheden voor een afsluitende toetsing voor Informatiekunde is in het schooljaar 1990/1991 een pretest uitgevoerd.

Informatieplanning op school

Auteur(s): 
J.P.H. Scholtes, Katholiek Pedagogisch Centrum, Den Bosch
Samenvatting: 

De school is een ondernemende school geworden. Formatiebudget- en straks lumpsum financiering dwingen schoolleiders en besturen tot het maken van veel meer eigen beleid. Ondernemen kan dan pas goed als informatie beschikbaar is over de instroom, de leerprocessen en de uitstroom van de school.
Computers kunnen managers van dienst zijn om leerlinggegevens, docentgegevens, absentgegevens, betalingsgegevens, rechtspositiegegevens en dergelijke snel en in samenhang met elkaar beschikbaar te hebben.

Beter onderwijs remedie voor malaise IT-industrie

Auteur(s): 
A.H.J.B. Schotgerrits, KPMG Klynveld Management Consultants, Utrecht
Samenvatting: 

De industrietak die zich bezighoudt met de productie van Informatie Technologie (IT) is strategisch buitengewoon belangrijk voor de Nederlandse economie. De huidige malaise in de IT-industrie dreigt ons op een moeilijk in te halen achterstand te zetten in de internationale concurrentiestrijd. Er wordt naarstig gezocht naar remedies, maar het meest voor de hand liggende aangrijpingspunt wordt veronachtzaamd: het onderwijs.

Kwaliteit van Informatica Opleidingen - stand van zaken in het platform

Auteur(s): 
J.J. Snijder, Opleidingscentrum IBM Nederland N.V., Utrecht
Samenvatting: 

Sinds twee jaar is in Nederland een platform actief dat zich richt op de bundeling van de krachten in het informatica onderwijs die zich richten op de kwaliteitsbevordering van dat onderwijs.
Om te voorkomen dat her en der in het land het wiel opnieuw werd uitgevonden nodigde de afdeling Educatie van het Nederlands Genootschap voor Informatica (NGI) verschillende belanghebbenden uit voor een eerste bijeenkomst in maart 1990. In de lezing zal een schets worden gegeven van de discussie die zich in de loop der tijd in het platform heeft afgespeeld rondom certificering en kwaliteit.

Invoering en gebruik van een informatiesystemen ten behoeve van onderwijsbeheer

Auteur(s): 
J. de Noord, STOAS, Sector Agrimedia, Ede
Samenvatting: 

Binnen het LBO en MBO zijn certificering en fusievorming belangrijke ontwikkelingen. Deze twee ontwikkelingen stellen nieuwe eisen aan de organisatie en informatievoorziening ten behoeve van het onderwijsbeheer. In dit kader begeleidt STOAS Agrimedia de invoering van Schoolfact 5 op de Agrarische Opleidings Centra. Tijdens de presentatie wordt op drie aspecten met betrekking tot de invoering en exploitatie van Schoolfact 5 ingegaan.

Stap voor stap het moeras in

Auteur(s): 
J.M. Scholtens, Amsterdamse Academie voor Bank en Financien, Amsterdam
Samenvatting: 

Het is bekend dat studenten in het hoger onderwijs vaak moeite hebben met het vak Gegevensmodellering. Het onderscheiden van de relevante entiteiten en bijbehorende attributen, maar vooral ook de relaties tussen de entiteiten levert nogal eens problemen op.
Men kan een top down werkwijze doceren waarbij studenten op basis van een (korte) casebeschrijving moeten komen tot een model dat de gepresenteerde werkelijkheid recht doet. Bij deze aanpak zou het zogenaamde normalisatie-algoritme steun kunnen bieden.

Pagina's

Subscribe to RSS - NIOC 1992 Maastricht