NIOC 1992 Maastricht

Van automatiseren tot informatiseren: een cursus voor gebruikers

Auteur(s): 
A.M. Schoen, Faculteit voor Onderwijs en Opvoeding, Afdeling Informatica, Algemene Hogeschool Amsterdam, Amsterdam
W.H. Weijdema-Pieterse, Faculteit voor Onderwijs en Opvoeding, Afdeling Informatica, Algemene Hogeschool Amsterdam, Amsterdam
Samenvatting: 

Alle tweedejaars studenten van de lerarenopleiding van de Algemene Hogeschool Amsterdam volgen een cursus Informatisering. De cursus heeft als inhoud: de docent en de schooIadministratie en beoogt vaardigheden, kennis en inzicht bij te brengen die een gebruiker van een informatiesysteem nodig heeft om met inzicht een informatiesysteem te kunnen gebruiken.

Lesmateriaal voor informatiekunde in het LBO/IBO

Auteur(s): 
A.M. Schoen, Faculteit voor Onderwijs en Opvoeding, Algemene Hogeschool Amsterdam, Amsterdam
W.H. Weijdema-Pieterse, Faculteit voor Onderwijs en Opvoeding, Algemene Hogeschool Amsterdam, Amsterdam
Samenvatting: 

De deelnemers werken met lesmateriaal bij het geïntegreerde programma GLOBES dat in het kader van het Comenius-project aan alle basisscholen wordt verstrekt. In het LBO/IBO-project van de AHA/FOO in Amsterdam is lesmateriaal voor de onderbouw van het LBO/IBO ontwikkeld, dat momenteel op zes scholen wordt uitgeprobeerd.
De deelnemers aan deze sessie moeten in dit lesmateriaal de kerndoelen van informatiekunde in de basisvorming in geoperationaliseerde vorm herkennen. Tevens beoordelen zij het materiaal op geschiktheid voor LBO/lBO-leerlingen.

Toetsen en testen van informatiesystemen in een kwaliteitsperspectief

Auteur(s): 
J. Schaart, Expertisecentrum voor Kantoorautomatisering, Hogeschool Enschede, Enschede
Samenvatting: 

Het ontwikkelen van informatiesystemen vergt een grote geld-, tijds- en energie-inspanning. Een niet goed functionerende informatievoorziening kan bedrijfseconomisch gezien ernstige gevolgen hebben. Een van de belangrijkste kwaliteitsmaatregelen is dan ook het toetsen en testen van een in ontwikkeling zijnde of ontwikkeld informatiesysteem. Doel van deze minicursus is dan ook de deelnemers kennis te laten maken met een aantal toets- en testtechnieken met betrekking tot geautomatiseerde informatiesystemen.

De bruikbaarheid van COO-toepassingen binnen de individuele opleiding technisch ontwerper

Auteur(s): 
H.F. Ruinemans, Volmac Toptraining, Utrecht
H.W.A. Tromp, Volmac Toptraining, Utrecht
Samenvatting: 

In 1990 is Volmac Toptraining een project gestart om ervaring op te doen met interactieve COO-toepassingen binnen een individuele opleidingsmethode. In opdracht van Volmac Toptraining zijn COO-modules ontwikkeld en geïntegreerd binnen de vakopleiding Technisch Ontwerp (TO). Deze COO-modules vervangen individuele coachgesprekken. Onder begeleiding van de Katholieke Universiteit Nijmegen is een evaluatie-onderzoek verricht naar kwaliteit, kosten en opbrengsten.

Na vijf jaar verder met de Docentenwerkgroep Informatiesystemen

Auteur(s): 
E.J. Rozendaal-Voerman, Amsterdamse Academie voor Bank en Financien, Amsterdam / Docentenwerkgroep Informatiesystemen, afdeling Educatie, NGI
Samenvatting: 

Het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs in het vakgebied Informatiesystemen gaat veel docenten ter harte. Een aantal docenten hebben zich in de Docentenwerkgroep Informatiesystemen verenigd om daar gezamenlijk aan te werken. Dit gebeurt op verschillende manieren. Het is de bedoeling om daar in de presentatie iets over te vertellen.

The impact of telecommunication technologies on vocational training

Auteur(s): 
A. Romiszowski, PRESTO, Bunnik
Samenvatting: 

Objective: to outline the potential for effective and efficient interactive distance education systems made possible by recent advances in telecommunications technologies.

Organisatie van computertoepassingen in het voortgezet onderwijs

Auteur(s): 
Th.P.J. Ris, Faculteit Educatieve Opleidingen, Hogeschool Rotterdam en omgeving, Rotterdam
Samenvatting: 

De Nederlandse overheid heeft in 1984 het startsein gegeven voor het zogenaamde NIVO-project (Nieuwe Informatietechnologie Voorgezet Onderwijs). Dit project had verschillende doelen. Een van die doelen was het verstrekken van apparatuur aan de deelnemende scholen. De scholen voor het voortgezet onderwijs werden vrij plotseling geconfronteerd met een hoeveelheid computers die binnen de vakken gebruikt konden worden. In de praktijk gaf en geeft dit aanleiding tot grote organisatorische problemen. Wanneer en door wie worden bijvoorbeeld supplies aangeschaft voor de verkregen computers?

Actie en interactie: de cruciale factor

Auteur(s): 
Dick Schrauwen, NiceWare, Utrecht
Marcel Koenis, BSO/Instruction Technology, Baarn
Samenvatting: 

De deelnemers krijgen inzicht in één van de belangrijkste kwalitatieve aspecten van interactieve multimediale voorlichtings- en opleidingsprogramma's (IMVOP's): de mate waarin het programma doelgerichte - mentale - activiteit uitlokt en stimuleert. Dit inzicht is van belang bij zowel de ontwikkeling als de beoordeling van IMVOP's.

Informatiekunde voor het HBO; een nieuwe leermethode

Auteur(s): 
Th.J. Miedema, InfoSource, Diemen
Samenvatting: 

Vanuit de vraagstelling: 'Waarom een nieuwe leermethode en hoe kom je tot vernieuwing in het informatiekunde-onderwijs?', wordt in deze bijdrage uiteengezet waarom een vernieuwing noodzakelijk is, wat deze inhoudt en wat de consequenties zijn voor docenten, studenten en de aansluiting bij de beroepspraktijk.

Objectgeoriënteerd programmeren als eerste kennismaking met programmeren

Auteur(s): 
J.W.M. Stroet, J.H. Kerstholt, A. Stienstra, HIO, Hogeschool Enschede, Enschede
Samenvatting: 

Inzicht geven in het belang van Abstracte Data Typen en Programmeren op contractbasis voor het initiële programmeeronderwijs.

Pagina's

Subscribe to RSS - NIOC 1992 Maastricht