NIOC 1992 Maastricht

Systeemontwikkelingsmethodieken met behulp van de Workbench SDW (System Development Workbench)

Auteur(s): 
J.J. Merk, Sector MTS, Zeeland College, Vlissingen
Samenvatting: 

Er wordt een kort overzicht gegeven van informatiesystemen en hun relatie met bedrijfsprocessen. Specifiek wordt dieper ingegaan op de betekenis en invloed die technische informatiesystemen op het functioneren de organisaties en op de maatschappij in het algemeen uitoefent. Aan de hand van de kenmerken en karakteristieken van technische informatiesystemen wordt gekeken naar de verschillen en overeenkomsten van technische informatiesystemen (TI-systemen) en bestuurlijke informatiesystemen (BI-systemen).

Training profiel

Auteur(s): 
R.W.A. Pleij, IMPACT Automatisering bv, Utrecht
Samenvatting: 

niet beschikbaar

De noodzaak en het moderne gebruik van netwerken binnen het vakgebied van de Technische Informatica

Auteur(s): 
J.C. Huisman, Technisch College Ede, Ede
H.A. van Eijk, Technisch College Ede, Ede
Samenvatting: 

1. Het tonen van een transparant netwerk en de modernste gebruiksmogelijkheden binnen dat netwerk, zoals het Client-servermodel, de (X-)windows-omgeving en, optioneel, het beheer en de communicatiemogelijkheden vanuit het gesloten netwerk naar buiten.
2. Het tonen van een geïntegreerde CASE-omgeving waarbinnen diverse ontwerp- en generatie-faciliteiten zijn opgenomen.

Van registratie naar informatie: kantoorautomatisering in de praktijk

Auteur(s): 
P.W. Hoogendoorn, Regionaal Praktijkcentrum Automatisering BV, Den Haag
Samenvatting: 

De deelnemer verwerft:
- inzicht in de dagelijkse praktijk van het geautomatiseerde kantoor
- ervaart het voordeel van het gebruik van kantoorsimulaties in het onderwijs
- maakt kennis met management informatie- en beslissing ondersteunende systemen.

Ontwerp-automatisering vraagt om nascholing van vaktechnici (presentatie)

Auteur(s): 
T.A.M. Lohman, TLO Holland Controls, Papendrecht
J. Michalides, R.K. Technische Hogeschool 'Rijswijk', Rijswijk
Samenvatting: 

Het toepassen van CAD voor automatisering van de ontwerpfunctie is voor bedrijven van strategisch belang. Hier wordt de 'blauwdruk' bepaald voor het productieproces en ligt de basis voor flexibiliteit. Toch worden CAD systemen te veel 'misbruikt' als tekensysteem. Dit komt door onbekendheid met de functionaliteit. De nieuwe functie 'CAD-applicatie engineer' beoogt in deze lacune te voorzien en richt zich op de vaktechnicus op HTO niveau. Nascholing en certificering zijn dan ook randvoorwaarde om CAD benutting op een hoger plan te brengen.

Functiegericht opleiden voor lagere overheden

Auteur(s): 
M.A. van Doorn, Grip B. V., Groningen
Samenvatting: 

In de niet-reguliere opleidingsmarkt zijn de PC-opleidingen op hun retour. De vraag die zich opdringt is welk (zinvol) alternatief geboden kan worden voor de verdwijnende PC-opleiding.
In onderstaande samenvatting wordt deze vraag beantwoord voor een specifieke sector: de lagere overheid.

Informatica in bovenbouw HAVO/VWO

Auteur(s): 
A.P. Hartsuijker, SLO, Instituut voor Leerplanontwikkeling, Enschede
M.H.M. Bollen, SLO, Instituut voor Leerplanontwikkeling, Enschede
C.K.M. Crutzen, SLO, Instituut voor Leerplanontwikkeling, Enschede
P.A. Jansen, SLO, Instituut voor Leerplanontwikkeling, Enschede
M.J.M. Kock, SLO, Instituut voor Leerplanontwikkeling, Enschede
IJ.H. van Weering, SLO, Instituut voor Leerplanontwikkeling, Enschede
Samenvatting: 

Sedert 1991 werkt het PRINT/SLO-project leerplanontwikkeling informatica bovenbouw HAVO/VWO, op basis van de ontwikkelingen in NIVO- en PRINT-projecten, aan een leerplan informatica voor het basisprogramma informatica (in de vierde klassen HAVO en VWO) en informatica geïntegreerd in verschillende examenvakken: Nederlands, wiskunde A, natuurkunde, biologie, bedrijfseconomie en maatschappijleer.

Ontwerp-automatisering vraagt om nascholing van vaktechnici (poster)

Auteur(s): 
T.A.M. Lohman, TLO Holland Controls, Papendrecht
J. Michalides, R.K. Technische Hogeschool 'Rijswijk', Rijswijk
Samenvatting: 

Het toepassen van CAD voor automatisering van de ontwerpfunctie is voor bedrijven van strategisch belang. Hier wordt de 'blauwdruk' bepaald voor het productieproces en ligt de basis voor flexibiliteit. Toch worden CAD systemen te veel 'misbruikt' als tekensysteem. Dit komt door onbekendheid met de functionaliteit. De nieuwe functie 'CAD-applicatie engineer' beoogt in deze lacune te voorzien en richt zich op de vaktechnicus op HTO niveau. Nascholing en certificering zijn dan ook randvoorwaarde om CAD benutting op een hoger plan te brengen.

Project HBO-Telematica

Auteur(s): 
A.A.C.M. de Leeuw, Hogeschool Venlo, Venlo
Samenvatting: 

Op 1 maart 1990 zijn de Hogescholen in Heerlen en Venlo een gezamenlijk driejarig project op het gebied van de telematica gestart. Dit project heeft tot doel om binnen het brede overlappingsgebied van telecommunicatie en informatica zowel reguliere dagopleidingen, nascholingscursussen als contractonderzoek in de telematica bij de Hogescholen Venlo en Heerlen aan te bieden.

FELIX: een intelligent COO systeem

Auteur(s): 
H. Kuiper, Fysisch en Elektronisch Laboratorium TNO, Den Haag
J.G.M. van der Arend, Fysisch en Elektronisch Laboratorium TNO, Den Haag
Samenvatting: 

Doel van de sessie is om de mogelijkheden van Intelligent Computer Ondersteund Onderwijs (ICOO) te demonstreren. Dit door middel van een werkend ICOO-systeem, FELIX genaamd, dat is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Defensie.

Pagina's

Subscribe to RSS - NIOC 1992 Maastricht