Paul Curzon

Zijn focus ligt momenteel op de menselijke fout, waardoor hij zijn werk versterkt op de verificatie van hardware / software systemen naar menselijke computersystemen. Het idee is om de menselijke exploitanten van dergelijke interactieve systemen te overwegen als onderdeel van het systeem onder controle, waardoor systematische menselijke fout, niet alleen software- en hardwarefout, binnen de reikwijdte van de aanpak wordt gebracht. Paul is met name aan het onderzoeken van het gebruik van formele modellen van menselijk gedrag op basis van resultaten van cognitieve psychologie bij het ontwerpen van interactieve systemen. Dit werk is een samenwerking met UCL Interaction Center. Vragen die zij onderzoeken, zijn onder meer: ‘Hoe kunnen formele modellen van menselijk gedrag de basis vormen van verificatiemethoden die ontwerpfouten kunnen opsporen die leiden tot een systematische menselijke fout?’; ‘Hoe kunnen empirische onderzoeken de ontwikkeling van formele modellen van menselijk gedrag informeren die gebruikt worden voor verificatie en omgekeerd?’ en ‘Hoe kunnen formeel gebaseerde bruikbaarheidsevaluatiemethoden de analist het beste ondersteunen?’