Programma

Dinsdag 6 maart

10.00 uur            Opening
11.15 uur            Start workshoprondes
13.00 uur            Lunch
14.15 uur            Workshoprondes
17.00 uur            Dinerbuffet

Woensdag 7 maart

10.00 uur            Start workshoprondes
12.00 uur            Lunch
13.00 uur            Workshoprondes
15.30 uur            Afsluiting

Scroll naar beneden voor het programma (dit programma is voor het laatst op 18-01-2018 bijgewerkt). Het actuele programma staat op de CVI Event App.

NIOC plattegronden kunt u vinden onder Praktische Info

CvI Events App voor het NIOC programma

Het programma van de NIOC conferentie 2018 is volledig digitaal beschikbaar via de CvI Events App, herkenbaar aan het CvI logo. De App geeft zowel van het NIOC Congres Beleef ICT Onderwijs als van Dé CvI Conferentie een overzicht van het programma.
Na het downloaden van de App moet je éénmalig inloggen met jouw mailadres, vervolgens een code invoeren, die je ontvangt in je mail, zodat je jouw persoonlijke profiel in de App kunt aanmaken. Hiermee kun je jouw persoonlijke programma maken en opslaan.
Als je jouw persoonlijke profiel invult kun je een foto uploaden en communiceren met andere deelnemers aan Dé Conferentie Om naar de NIOC conferentie te gaan, klik je op AGENDA en kies je voor dit Evenement. Vervolgens zal de App het actuele programma downloaden. Je komt nu in het digitale programmaoverzicht van het NIOC Congres Beleef ICT Onderwijs 2018. Je kunt zowel zoeken op titel, trefwoord als op presentator of instelling. Als je jouw profiel hebt ingevuld, kun je ook aangeven of je wilt worden opgenomen in de deelnemerslijst.

Je kunt hier De CvI App downloaden:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eventoplanner.cvievents

https://itunes.apple.com/nl/app/cvievents/id1330133137&mt=8

PROGRAMMA / Klik op de afbeelding voor een vergroting 

Dinsdag 6 maart

woensdag 7 maart

presentatie Hoe stemt Windesheim het curriculum ICT af op moderne dienstverleningsconcepten?

Bert Wimmenhove, Jan van Bon - Hogeschool Windesheim, SURVUZ

Uitgestroomde ICT’ers komen bijna altijd terecht in dienstverlenende organisaties. Dienstverlening behoort dus tot de algemene ’beleving’ van alle ICT’ers. We blijven onze IT’ers echter vooral opleiden als experts met technologische vaardigheden, terwijl ICT steeds meer een commodity wordt, en in Shared Service Centers integreert met andere dienstverlenende taakgebieden.Gedemonstreerd wordt hoe het inbedden van Universeel Service Management (USM) studenten in staat stelt om dienstverlening centraal te stellen, en niet alleen uit te blinken op technologische vaardigheden. HBO-ICT Windesheim wil hiermee het verouderde ITIL onderbrengen in een managementmethode, en zijn studenten in staat stellen sneller te integreren in een toekomstige werkkring.

presentatie Beleef ICT-onderwijs vanuit de blik van onze studenten

Jo Platenkamp, Yvette van Heijningen - Hogeschool Windesheim

Als onderwijsinstelling willen we graag dat al onze studenten optimaal hun onderwijs beleven en hun talent ontplooien.Niet voor alle studenten is dat even vanzelfsprekend. In deze interactieve ‘workshop” nodigen we iedereen uit ervaringen uit te wisselen. Om een voorschot te nemen op gezamenlijke uitwisseling geven we een kijkje in de keuken van HBO-ICT Windesheim: wij werken met studentcoaches (ouderejaars studenten die extra begeleiding bieden), studiesuccesgroepen (stok-achter-de-deur-groepen), Passend Werk (samen op zoek naar passende stage/afstudeerplekken) en de pilot praktijkopdrachten (zoeken naar alternatieve vormen van afstuderen). We delen graag onze ervaringen en nodigen je uit om jouw ervaringen te delen.

presentatie Genderbalance in ict

Aagje Voordouw - Hogeschool Windesheim

Het HBO-I streeft naar diversiteit en inclusiviteit in het algemeen en naar een verhoging van het aantal vrouwelijke ict-studenten in het bijzonder. Na de veldraadplegingen in 2015/2016, het succesvol opzetten van een vrouwelijke community rolmodellen HBO-i in 2017/2018 (in samenwerking met VHTO), is een basis gelegd om diversiteit en inclusiviteit te toetsen aan de producten van het HBO-i en te onderzoeken welke producten HBO-i aanvullend kan leveren. Wij delen met de deelnemers onze onderzoeken en ervaringen. En presenteren onze digitale toolkit.

presentatie The Future Factory – lessons learned

Mischa Beckers - Hogeschool Zeeland

De opleiding HBO-ICT van de HZ University of Applied Sciences veranderde in 2016 het onderwijsconcept radicaal. Geen traditioneel onderwijs meer. Maar samen met docenten werken aan real-life casuïstiek uit het beroepenveld. Ofwel, ca. 100 FTE innovatiecapaciteit is beschikbaar. Hoe geef je dat als kleine opleiding vorm? Graag delen we onze ervaring en lessons learned.

Workshop Piaget voor Programmeurs: ontwikkelstadia van studenten

Erik Barendsen - Radboud Universiteit Nijmegen

Leren programmeren is lastig; hoe je studenten hierbij het beste kunt helpen is een vraag die veel docenten en didactici bezighoudt.Professor Raymond Lister ontdekte dat je verschillende stadia (à la Piaget) kunt karakteriseren in het leren programmeren, in termen van de basisvaardigheden ‘traceren’ en ‘beredeneren’. Als je zou weten in welk stadium een student zit, dan zou je die student ‘op maat’ kunnen bijstaan.Dit idee is veelbelovend, maar vanwege de arbeidsintensieve manier van diagnostiseren nog niet bruikbaar in de onderwijspraktijk. Daarom doen we in Nijmegen samen met studenten onderzoek naar een alternatieve test om het leerstadium van studenten te voorspellen.In deze workshop verkennen we de stadia en de testmethoden.

presentatie Motivatie in je lessen (en een handige tool daarvoor)

Ruud Greven - Saxion Hogescholen

Nadat ik 8 jaar werkzaam was als docent bij de opleiding HBO-ICT ben ik begonnen aan de master Leren en Innoveren. Voor mijn afstuderen daarvan heb ik onderzoek gedaan naar het motiveren van studenten.In deze presentatie ga ik in op de uitkomsten van het onderzoek, een model voor motivatie (Het ARCS model), concrete tips om studenten te motiveren en ik zal de ontwikkelde tool tonen. Na deze sessie kun je direct aan de slag met het beter motiveren van scholieren/studenten in je lessen. De tool is in de eerste instantie gericht op programmeerlessen, maar hij wordt uitgebreid voor andere doeleinden.

Workshop LERARENREGISTER EN NASCHOLING VOOR HET ONDERWIJS

Aad van der Drift - Onderwijscoöperatie

Met ingang van 1 augustus 2017 is de wet beroep leraar van kracht. Leraren moeten aantonen bevoegd en bekwaam te zijn. Dat laatste gaat onder andere via nascholingscursussen.Op het gebied van digitale vaardigheden is er nog heel wat in te halen in het onderwijs.Deze sessie gaat over de wet en de praktische invulling daarvan voor het onderwijs.

Workshop Het InnovatieLab, een hybride leeromgeving.

Ben Visscher, Reza Esmaili - ROC van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam

In deze presentatie zal ingegaan worden op het onstaan (de why) van het InnovatieLab, wat we hiermee willen bereiken en hoe we het vorm gegeven hebben. Aan de hand van een concreet voorbeeld willen we de successen en de dillema's delen met de deelnemers aan de workshop.

Workshop Challenges voor activerend onderwijs over computernetwerken

Pieter-Tjerk de Boer - Universiteit Twente

Aan de Universiteit Twente gebruiken we sinds enkele jaren "challenges" om de studenten actief bezig te laten gaan met het onderwerp computernetwerken. Daarin dagen we de student uit om in een beperkte tijd een zo goed mogelijke oplossing te maken voor een deelprobleem in het vakgebied, in de vorm van een stuk computercode. Deze wordt onmiddelijk automatisch getest, resulterend in feedback die de student kan gebruiken om de uitwerking te verbeteren, en een score waardoor er competitie ontstaat. Beide aspecten werken motiverend, en de studenten zijn enthousiast.
We gaan de Challenges via het Internet beschikbaar maken voor gebruik op andere onderwijsinstellingen.
In de presentatie gaan we samen een stukje van zo'n challenge beleven.

presentatie An automated approach for learning programming

Tony Busker, Giuseppe Maggiore - Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Rotterdam CMI

Teaching programming is hard. Teaching programming to students with no programming experience is even harder.For this reason, two years ago the Hogeschool Rotterdam started with a large-scale experiment: mixing online intelligent tools with traditional didactics. At the core of this experiment is GrandeOmega: a web-application which does not just provide content to students, but which is also capable of providing students with real-time, accurate feedback in order to assist learning.The HRO is now working with GrandeOmega with hundreds of first and second-year students, with results far beyond expectations. Students are learning more, passing harder exams, and expressing more satisfaction.

presentatie Specialisatie Big Data Technologies voor software ingenieurs

Jan Stroet, Evert Duipmans - Saxion, Epy Drost, Saxion Hogescholen

De afgelopen 4 jaar is bij de opleiding Informatica van Saxion een  specialisatie uitgevoerd op het gebied van Big Data Technologies.
Bij de opleiding HBO-ICT/Software Engineering van Saxion wordt nu een  nieuwe specialisatie van 30 EC ontwikkeld op het gebied van Big Data Technologies. Deze specialisatie wordt uitgevoerd  in het eerste semester van het 4-de studiejaar. In de presentatie wordt verteld hoe, op basis van de opgedane ervaringen, de huidige specialisatie wordt opgezet en ingericht.
Aan bod komen o.a.:
• de structuur van de specialisatie,
• de keuzes die er gemaakt zijn m.b.t. data engineering en data science,
• de manier waarop  het onderwijs vormgegeven wordt.
• samenwerking met het bedrijfsleven

Workshop Opportunities and Challenges in using Learning Analytics for

Marcel Schmitz - Hogeschool Zuyd

Leren is momenteel belangrijk voor iedere generatie. Momenteel is het mogelijk om data te verzamelen over elk leerproces. Er zijn kansen en mogelijkheden als we studenten en docenten een beter inzicht geven over het leergedrag van de studenten over elke leeractiviteit. In een ontwerpgericht onderzoek wordt er een oplossing ontwikkeld waarbij het dashboard voor de studenten en docenten een belangrijk element is. Denk en bouw mee aan een mogelijke invulling van zo’n dashboard en ervaar daarmee een stukje ontwerpgericht onderzoek.

presentatie Ready player one – gaming in het onderwijs

Jop Wielens - NHL Stenden Hogeschool

Wat maakt het programmeren van games nou anders als het ontwikkelen van software. Wat komt er allemaal bij kijken om een toffe game te ontwikkelen. In deze presentatie bespreek ik mijn ervaringen als spel ontwikkelaar en de ervaringen van het begeleiden van studenten die zelf games bouwen.

Workshop Minor Data Science bij de Hogeschool Rotterdam

Tony Busker, Mortaza Shoae Bargh - Hogeschool Rotterdam

Het vakgebied Data Science is momenteel volop in bloei en data scientists zijn zeer gezochte kandidaten zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven. Het wordt steeds gangbaarder voor (overheids)organisaties om gegevens uit verschillende bronnen (devices) en (informatie)systemen te verzamelen en deze vervolgens met geavanceerde technieken (denk aan datamining/machine learning) te analyseren. Dit met het praktische oogmerk om bijvoorbeeld processen efficiënter te maken, de dienstverlening aan burgers en klanten te verbeteren of uit te breiden en ‘intelligentere’ producten te ontwikkelen.

presentatie Learning analytics voor stages&werkplekleren

Esther van der Stappen - Hogeschool Utrecht

Er is veel ICT-ondersteuning voor klassikaal onderwijs. Ontwikkelingen zoals blended learning, technology-enhanced learning, flipping the classroom en learning analytics kent iedereen. Maar voor het leerproces dat buiten de (hoge)school plaatsvindt, is maar weinig ICT-ondersteuning beschikbaar. Bij de HU hebben we onderzoek gedaan naar dit soort technologie, wat geresulteerd heeft in een (open-source) stage-app en ontwerpprincipes voor dergelijke technologie. In deze presentatie demonstreren wij deze app en denken we samen na op welke manier deze app learning analytics mogelijk maakt voor de student die stageloopt, de docentbegeleider én de opleiding als geheel, terwijl de privacy van de student vanaf het begin in het ontwerp is meegenomen.

Workshop Improving Engagement of Students in Software Engineering

Tanja Vos - Open Universiteit

We will present the ERASMUS+ IMPRESS project, the goal of this project is to introduce gamification to software engineering education. One the one hand, gamified content that covers theoretical software engineering concepts in engaging, interactive quiz-like material suitable for classroom usage will be provided. On the other hand, puzzle games where players engage with software quality assurance techniques as part of interactive game play will be developed. Advanced data analytic techniques will be used to provide feedback to learners and teachers, and to support the automated generation of interactive material linked through engaging storylines.

Workshop Hoe leren wij studenten agile problemen oplossen?

Dan Greve - Hogeschool Utrecht, HAN / Hogeschool Arnhem en Nijmegen

In de ICT praktijk wordt veel agile gewerkt. Ook in het onderwijs zijn al positieve ervaringen opgedaan. Toch gaat het niet vanzelf goed. ’’Scrum is simpel, er goed mee leren werken complex’’. Zo moeten docenten meerdere teams van onervaren studenten tegelijk begeleiden en beoordelen. Problemen moeten anders worden aangesneden en onderzocht dan met de waterval. De vraag is dan wat werkende ontwerpprincipes zijn zodat studenten agile leren werken in de opleiding. Daarover gaat mijn net opgestarte promotieonderzoek. In de workshop gaan we ervaringen met begeleiding en beoordeling van agile projecten uitwisselen. Het zou mooi zijn als daar onderzoekscases en deelnemers aan mijn focusgroep ‘opleiden van agile engineers’ uit voort komen.

Workshop Ethical Design: Applying the IoT Design Manifesto

Justus Sturkenboom - Hogeschool van Amsterdam

Ethical Design: Applying the IoT Design Manifesto (hierna IDM) is een interactieve workshop waarin deelnemers het IDM leren toepassen tijdens analyse van een bestaande IOT-toepassing. We schoppen af met een uitleg van het IDM, een set van regels welke is opgesteld om ontwerpers/ontwikkelaars te helpen ethische keuzes te maken gedurende een ontwikkeltraject. Na kennismaking met het IDM passen we de regels toe op een hedendaagse IOT-toepassing door gebruikmaking van drie lenzen: status quo/ pessimistisch/ optimistisch waarmee deelnemers in teams een drieluik ontwikkelen. We raden deelnemers aan hun eigen IOT-toepassingen mee te nemen maar we hebben natuurlijk een aantal goede voorbeelden.

presentatie ICT Lyceum

Ron Matena - Hondsrug College

ICT Lyceum: Projectmatig samenwerken en netwerken
Het ICT Lyceum is een initiatief van het Hondsrugcollege samen met Stenden Hogeschool voor havo- en vwo-leerlingen. Vanuit de interesse voor IT werken de leerlingen praktisch, in teamverband en projectmatig aan de diverse onderdelen binnen dit vakgebied. Van het programmeren van MicroB!ts en het maken van Apps tot het beheersen van de basis digitale vaardigheden en ontwikkelen van Domotica-oplossingen. Creativiteit, oplossingsvermogen, samenwerken en een sterke verbinding met de praktijk zijn kernwoorden die het ICT Lyceum goed beschrijven. Opdrachten vanuit het bedrijfsleven staan centraal in de ontwikkeling van de kennis en vaardigheden van de leerlingen.

Workshop Welke overtuigingen over je vakgebied heb jij?

Laura Benvenuti - Hogeschool van Amsterdam

(en zijn je collega’s het met je eens?)Informatici van uiteenlopende richtingen kunnen behoorlijk met elkaar van mening verschillen over de doelen die zij nastreven in de les, over kwaliteitscriteria voor onderwijs en over de status van kennis. In deze workshop onderzoeken wij de overtuigingen van informatica docenten over de zin en onzin van het onderwijs dat zij verzorgen. Wij gaan met elkaar in discussie en sluiten af met een terugblik, onderbouwd met bestaande literatuur over dit onderwerp.

presentatie Saxion Parttime School/ HBO-ICT Business

Wilma Koopman - Saxion, Epy Drost

Een leven lang leren zien we niet alleen als opdracht, maar vooral ook als kans en uitdaging. Hoe grijp je die kans en hoe ga je de uitdaging succesvol aan? Als student én als werkgever? Hoe kies je de juiste opleiding, module of cursus? En hoe combineer je studie met werk en gezin? Wij weten hoe. We zijn niet voor niets dé scholingspartner van Oost-Nederland.- Leven Lang Leren: innovatief, flexibel deeltijdonderwijs met en voor het werkveld.- Modulair onderwijs: multidisciplinair, gedeeltelijk gezamenlijk onderwijs (sector- en clustermodulen).Daarnaast modulen voor één opleiding (opleidingsmodulen)- Combinatie online leeromgeving, lessen, praktijkomgeving.- Flexibel: keuze in tempo en (binnen randvoorwaarden) volgorde modulen.

presentatie OMNIO: Business Modelling met studenten voor de Minister

Stijn Hoppenbrouwers, Thea van der Geest - HAN Informatica Communicatie Academie (ICA), Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

In de loop van 2017 werd door de HAN (ICA) in opdracht van het toenmalige ministerie I&M een onderzoek uitgevoerd naar de beleving en uitvoering van werkprocessen m.b.t. de omgevingswetgeving. Daarvoor trokken we zes lange dagen het land in om met een team van 8 mensen (waaronder 5 studenten) 70 ambtenaren systematisch te bevragen. Daarbij werden, volgens een zorgvuldig ontworpen procedure, door de studenten meer dan 80 procesmodellen gemaakt samen met de ambtenaren. De vergaarde informatie is intussen geanalyseerd en de bevindingen opgeschreven, en we zullen ook stil staan bij de projectinhoud en methodiek, maar ons gaat het hier om de ervaring met de studenten: leerzaam, intensief, en erg prettig!

presentatie Software for Science, minor, summerschool and internships.

Marten Teitsma - Hogeschool van Amsterdam

In Software for Science individual students or teams of students conduct research on the use of cutting edge computer technology to assist scientists in their experiments. One of the pillars of scientific research is its reproducibility. Due to the extensive use of software and specific hardware this is more and more problematic. Best practices for scientific programming will be taught and realised in projects for renown scientific institutes such as CERN or ASTRON. As of 10 March 2017 the Amsterdam University of Applied Sciences is an associate member of the ALICE collaboration which is part of CERN.By choosing specific competences to develop, each student creates an individual path for personal growth in the technical and social domain.

presentatie Pragmatiek van onderzoekend vermogen in de ICT praktijk

Dan Greve, Koen van Turnhout - Hogeschool Utrecht, HAN / Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Het leven van een ICT-er wordt beheerst door vragen. Professionals ontwikkelen pragmatische routines om deze onderzoeksvragen te beantwoorden. Daarbij richten ze zich op antwoorden die goed genoeg zijn. Over grondige onderzoeksmethoden is veel bekend. Over pragmatische strategieën die ICT professionals gebruiken om efficiënt op een antwoord te komen is echter nauwelijks onderzoek te vinden. Om hier zicht op te krijgen hebben we onderzocht welke pragmatische onderzoeksstrategieën beginnende ICT professionals gebruiken. Daarvoor hebben we interviews gehouden met een breed pallet aan ICT alumni met 3-5 jaar werkervaring. In deze workshop presenteren we de resultaten en gaan we in gesprek over de gevolgen voor het HBO-ICT onderwijs.

Workshop Conceptual independence voor adaptieve systemen

René Bakker, Debbie Tarenskeen, Roel De Man, Michel Hansma - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Bedrijven als VitalHealth, Mendix, code24, SOULVE en Thinkwise maken onderhoudbare IT toepassingen en systemen waarbij vaak impliciet Conceptual independence wordt toegepast. Dat geldt ook voor organisaties die toepassingen op OpenEHR ontwikkelen. Als Conceptual independence wordt toegepast dan zijn de resulterende IT systemen uitbreidbaar, aanpasbaar en is ook een technologieverandering eenvoudig door te voeren. Conceptual independence stelt eisen aan IT-architectuur en programmacode. Deze aanpak blijkt in de praktijk snel aan betekenis te winnen. Voor het IT-onderwijs is Conceptual independence van belang als nieuwe richting om de onderhoudbaarheid van systemen te versterken.Aanleiding is hetpromotieonderzoek van Tarenskeen.

Workshop Unraveling the fourth industrial revolution

Dominique Nijssen - Hogeschool Zuyd

We staan aan de vooravond van de vierde industriële revolutie waar technologische ontwikkelingen de maatschappij enorm zullen veranderen. Maar waar hebben we het dan eigenlijk over? Hoe ziet de toekomst uit? Wat zegt de wetenschap hierover? En wat en hoe denkt men over smart cities, wat zijn de ontwikkelingen?

Workshop Javascript frameworks: gezonde biodiversiteit of wildgroei?

Bart Barnard - Hanzehogeschool Groningen

Zo ongeveer het laatste decennium zien we het ene na het ander javascript-framework opkomen en (vaak) weer tenondergaan. Heeft een organisatie net al haar client-code omgezet naar jquery, moet alles weer in Angular. En wanneer dat framework eindelijk helemaal is geïmplementeerd, komen ze weer met iets als Vue en React. En moeten we eigenlijk niet ook over naar javascript op de server? En gebruiken we dan daarvoor node.js, of iets anders...?Om deze en vergelijkbare redenen komen studenten informatica tijdens hun opleiding in aanraking met een diversiteit aan javascript-frameworks en -technieken. De meest recente survey van stackoverflow laat zien dat javascript wereldwijd de meest gebruikte programmeertaal is; wat niet vreemd is, gezien de wildgroei aan client- en serverside frameworks die van deze taal gebruik maken. Hierdoor dringt z.

presentatie TeamPlayZ Framework voor teams in innovatieve projecten

Herman Voortman - Saxion, Epy Drost, Aventus, ROC van Twente

De presentatie laat een operationeel Framework (webapplicatie) zien dat gebruikt wordt binnen Saxion Smart Solutions Centrum.

Een visueel aantrekkelijke webapplicatie geeft op basis van 8 essentials diverse tips, todo's, werkvormen voor een team en het werkproces binnen dynamische (stuiterende) innovatieve omgevingen.

De tips zijn afkomstig uit de bedrijfs en didactische ervaring van Herman Voortman, voormalig IT projectmanager en sinds 7 jaar docent HBO-ICT

De onderliggende dbase is open te stellen en kan zo interactief meegroeien met de laatste vragen, problematiek en ontwikkelingen.

Via de tips wordt er doorverwezen naar 60 boeken en bronnen.

Ik wil de applicatie laten zien en interactie t.b.v. verdere ontwikkeling/samenwerking.

Workshop Leren van Provoceren

Jille Treffers, Jasper Jeurens, Koen van Turnhout, Marjolein Regterschot - HAN / Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Vaak weet een opdrachtgever bij IT projecten precies wat hij wil, maar weet hij niet precies wat hij nodig heeft. Daarvoor is namelijk naast begrip van het probleem, ook kennis van de oplossingsruimte nodig.Provotyping is de kunst van het met provocerende wegwerpprototypes los krijgen van informatie over de behoeften en scope bij fuzzy end design waarbij tegelijkertijd opdrachtgevers zonder scherp zicht op het oplossingsveld geholpen worden hun referentiekader te vergroten.Onze onderzoeksgroep werkt al een aantal jaar met provotypes bij het achterhalen van requirements bij IT projecten. Ook in het onderwijs worden provotypes gedoceerd als onderzoeksmethode. We presenteren onze best practices en de valkuilen die we zijn tegengekomen.

Workshop Big Systems, een derdejaars thematieksemester

Henk Plessius, Berend Wilkens - Hogeschool Utrecht, Hogeschool Utrecht

In studiejaar 3 en 4 van de Utrechtse HBO-ICT hebben studenten de gelegenheid eigen keuzes te maken en zich te specialiseren in hun interessegebied via een thematieksemester. Van de studenten wordt in een thematieksemester verwacht dat ze als ‘T-shaped professionals’ in staat zijn in complexe, multidisciplinaire situaties een integrale aanpak te kiezen en daarbij hun professional skills in kunnen zetten.
In de presentatie wordt ingegaan op de opbouw, organisatie en inhoud van zo’n thematieksemester: Big Systems. In deze thematiek wordt van studenten verwacht dat ze de architectuur van een bestaand systeem kunnen doorgronden en beschrijven en het systeem op onderdelen kunnen aanvullen, technisch (met hardware en/of software) of in werkwijzen.

Workshop VISIE DIGITALE GELETTERDHEID, WERKEN AAN EEN CURRICULUM

Aad van der Drift, Ramon Moorlag - Onderwijscoöperatie, Ds. Pierson College

Digitale geletterdheid staat volop in de belangstelling. Vakvereniging i&i is in het najaar van 2017 gevraagd een visie op dit vak te geven. Na consultatie van leden en samenwerking in een werkgroep is met tot een visie hierop gekomen.In de presentatie wordt die visie toegelicht en nader uit de doeken gedaan hoe de vakvereniging hier werkt. Tevens zal aandacht worden besteed aan de vakinhoudelijke kant als mede aan de problemen voor een goede invulling in het onderwijs.

presentatie MBO keuzedeel Voorbereiding HBO Stedendriehoek/Twente ICT

John Tutert, Jan Wolf, Gerben ten Buuren - Saxion, Epy Drost, Aventus, ROC van Twente

Met ingang van het studiejaar 2016-2017 krijgt iedere MBO-opleiding te maken met keuzedelen binnen de opleiding (vergelijkbaar met minoren binnen het HBO). Deze keuzedelen mogen scholen zelf invullen. Vanaf schooljaar 2020-2021 gaan keuzedelen volwaardig meetellen voor het behalen van een mbo-diploma. In de stedendriehoek (Deventer, Apeldoorn) en Twente is door docenten van ROC Aventus en ROC van Twente en Saxion (HBO) gezamenlijk gewerkt aan keuzedeel voorbereiding HBO voor MBO niveau 4 speciaal voor ICT-Beheerder, Netwerkbeheerder en Applicatieontwikkelaar. In de presentatie wordt toelichting gegeven over het doorlopen proces van het bouwen van het keuzedeel en de structuur van het keuzedeel. Hierna is discussie op basis van stellingen.

Workshop Onderwijs met VR&AR

Wouter Brinksma - NHL Stenden Hogeschool

Hoe maken we (digitale) lessen nog beter en aantrekkelijker met VR&AR? We gaan kijken naar de toepassingen hiervan en de techniek erachter, met gebruik van de smartphone. Ontdek dit en meer bij deze workshop!

presentatie ICT talenten zijn verschillend van persoon tot persoon

Machteld Scholvinck - Haagse Hogeschool

"Voor HBO-ICT is het normaal dat iedere havist en mbo’er met oprechte interesse om van ICT zijn of haar beroep te maken, een faire kans krijgt om zijn talent tot t-shaped professional te ontwikkelen. Het staat in onze missie dat we t-shaped ICT professionals opleiden, waarbij de ‘t’ staat voor talent. Talenten zijn verschillend van persoon tot persoon, leerroutes, toetswijzen enz zullen wij daarop moeten aanpassen, en niet andersom, dat alle studenten in onze malletjes passen. Dit is de ultieme uitkomst van inclusief onderwijs, waar De Haagse Hogeschool voor staat."

presentatie De Toekomst van Digitaal Forensisch Onderzoek

Vincent van der Meer - Hogeschool Zuyd

De samenleving digitaliseert in rap tempo. Het gebruik van mobiele devices, Internet of Things, Cloud-toepassingen in ieders leven groeit explosief. Digitaal bewijsmateriaal wordt vluchtiger van aard, meer gefragmenteerd en in steeds meer forensische onderzoeken relevant. Ook in dit complexe ecosysteem blijft het verzamelen van bewijsmateriaal belangrijk. Hoe kan het Digitaal Forensisch Onderzoek deze onstuimige groei bijbenen?

presentatie Smart Vision for UAVs

Jaap van de Loosdrecht - NHL Stenden Hogeschool

Smart Vision for UAVs (drones) focust op het toevoegen van meerwaarde door geautomatiseerd intelligent gebruik van Computer Vision en Data Science technologie op UAVs. Onderzoek naar zowel het automatiseren van visuele inspecties als het automatiseren van het vliegproces, zodat er uiteindelijk geen grondpiloot meer nodig is. Onderzoeksprojecten in de precisielandbouw, windturbine-inspectie, glastuinbouw en magazijnen maken gebruik van oa (hyperspectrale) camera’s en Deep Learning. De Twirre-architectuur voor autonoom vliegen wordt ontwikkeld op basis van low-cost commodity componenten. De NHL Stenden Hogeschool heeft zich als eerste hogeschool gecertificeerd tot ROC-houder (drone operator) en mag met drones tot 25kg vliegen.

Workshop Kinderen leren programmeren

Jos Linneman - Friesland College

Kinderen leren programmeren Studenten pedagogisch werk leren leerlingen van de basisschool spelenderwijs programmeren. Hoe gaat dit in zijn werk? Welke resultaten levert dit op?

presentatie Inzicht in complexe fenomenen door leren programmeren

Martijn Stegeman - Universiteit van Amsterdam

We presenteren een cursus programmeren in Python voor beta's. Het is geen cursus zoals informatici kennen: programmeren wordt neergezet als een tool om wetenschappelijke fenomenen inzichtelijk te maken uit bijvoorbeeld de biologie, natuurkunde en economie. Daarnaast is de cursus bedoeld om zelfstandig te volgen door scholieren, studenten en wetenschappers, en daarom is er veel uitleg, en zijn er filmpjes en oefeningen. Tijdens deze sessie nodigen we deelnemers uit om ideeën voor nieuwe cases bij te dragen (misschien wel uit hun eigen cursus!) en kennis te maken met de cases die wij aanbieden. We laten ook de handleiding zien voor docenten en leraren die meteen aan de slag willen met hun leerlingen of studenten.

presentatie “Is het einde van het programeertijdperk inzicht?”

Jaap van de Loosdrecht - NHL Stenden Hogeschool

De duizelingwekkende snelle ontwikkelingen rond Deep Learning zullen een disruptieve impact hebben op de manier waarop we software ontwikkelen. De trend hierbij is dat zowel het programmeren van specifieke applicaties als het traditioneel gebruik van statistiek vervangen wordt door Deep Learning. Hierbij wordt een wiskundig model getraind aan de hand van veel voorbeelden. Gaat Deep Learning het traditionele programmeren vervangen?

Workshop Informatietechnologie

Carla van den Brandt - Van den Brandt Onderwijsinnovatie

Een presentatie door leerlingen en hun docent over Informatietechnologie, een nieuw algemeen vormend vak voor vmbo gemengde en theoretische leerweg. Het vak is een voorbeeld van een meer praktisch vak voor 'de mavo'. Het vak heeft alleen een Schoolexamen. Elke school mag het nu aanbieden. De ontwikkelscholen gebruiken een activerende didactiek. Elke leerling kan in eigen tempo werken. Leerlingen kunnen zich ook verder verdiepen in een richting van hun voorkeur, bijvoorbeeld in vormgeving of programmeren.

presentatie Waarom het e-CF de toekomst heeft

Henk Plessius, pascal ravesteijn - Hogeschool Utrecht

Sinds 2016 is het European e-Competence Framework (e-CF, zie http://www.ecompetences.eu) de Europese standaard om IT-competenties te beschrijven. Een kwalitatief onderzoek bij een 15-tal organisaties heeft inzicht gegeven in de motieven van organisaties om het e-CF te gaan gebruiken voor hun IT-medewerkers (zie onze publicatie in AGConnect nummer 7, september 2017, pp. 41-43).
In de presentatie wordt ingegaan op deze motieven en wat er gebeurd is in de organisaties na invoering. Een in de interviews veel gehoorde vraag is om inzichtelijk te maken aan welke (e-CF) competenties cursussen en opleidingen in de IT bijdragen. De presentatie zal afgesloten worden met een discussie over de kansen die dit biedt voor de IT-opleidingen en IT-opleiders.

Workshop Toolkit en kaartenset hbo onderzoeksonderwijs in ict

Jan Dirk Schagen, Koen van Turnhout, Wilco Bonestroo, Ralph Niels - Haagse Hogeschool, HAN / Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Saxion Hogescholen

De 'methodenkaart praktijkonderzoek’ ref wordt vaak gebruikt bij het onderwijs in onderzoeksvaardigheden op het hbo. Een wiki (ictresearchmethods.nl) met onderzoeksmethoden dient ter ondersteuning van dit onderwijs.
In deze workshop presenteren we naast een vernieuwde wiki een fysieke kaartenset voor het onderwijs in onderzoeksvaardigheden speciaal voor ict-opleidingen in het hbo.
De 52 speelkaarten zijn verdeeld over de 5 onderzoeksruimtes en bieden de student een overzicht van veelgebruikte onderzoeksmethodes in het ict-domein.
Na een korte introductie willen we met een kleine opdracht de praktische toepassing van deze kaartenset aan de deelnemers laten ervaren.

Workshop Programmeerpaspoort

Jan Salvador van der Ven, Hylke Faber, Eelco Braad, Marlou Hospes - Stichting Groningen Programmeert, Hanzehogeschool Groningen, Lectoraat User-Centered Design,Openbaar Onderwijs Groningen

In het basisonderwijs wordt steeds vaker aandacht besteed aan programmeren, of aan computational thinking als onderdeel van leerlijn digitale geletterdheid. De niveauverschillen tussen kinderen hierin zijn groot, mede doordat sommige kinderen zelf al thuis bezig zijn met programmeren. Dit maakt het ingewikkeld voor leerkrachten om de lesstof af te stemmen op het niveau van de leerling. Stichting Groningen Programmeert heeft, samen met studenten van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool, een programmeerpaspoort ontwikkeld waarin de voortgang van leerlingen wordt bijgehouden en dynamisch de meest leerzaamste lessen voor kinderen selecteert. In deze sessie demonstreren we het resultaat en vertellen we over onze ervaringen.

presentatie Nederland nr 1 op het gebied van Cyber Security Opleidingen

Sjoerd Veltman - ROC van Amsterdam

Ik geef een presentatie over onze Privaat Publieke Samenwerking Cyber Security.
Hierin brengen wij onderwijs, overheid en organisaties samen met als doel NL is Nr1 op het gebied van Cyber Security Opleidingen. Wij investeren in onderwijsontwikkeling en stageplaatsen.

Workshop IT-studenten werven is fun

Francisca Fouchier, Victor Peters - Alfa-college, Stenden Hogeschool

Sla de nerds even over, denk creatief, denk logisch, denk gedurende 12 minuten even anders over het vak programmeren.

Kijk ernaar alsof het geen technisch vak is. Zie en ervaar hoe een ander beeld en andere taal veel nieuw, fris en aanstormend talent naar de AO-opleiding kunnen trekken.

Dit is hard nodig, want de vele nieuwe IT-ontwikkelingen vragen om meer diversiteit in dit vakgebied.

Workshop Internet Of Things met Packet Tracer

Yvan Rooseleer, Hans Blankendaal - Stichting NASC, Netherlands Academy Support Centre

Kennismaking met de mogelijkheden van het programmeren van IoT toepassingen in Python met behulp van een simulatieprogramma (Packet Tracer).

Workshop De toekomst van het onderwijs: flexibilisering en ICT

Bauke de Boer - HZ University of Applied Sciences

We gaan naar een informatiesamenleving toe, inclusief het onderwijs. Docenten ICT kunnen daarin een toonaangevende rol vervullen: ze begrijpen de ICT die aan de verandering ten grondslag ligt. Waaruit bestaat die verandering, is die kenbaar? Wat is ervoor nodig? Hoe zet je die veranderkundig in? Is er al een glimp van wat ICT daarin nog kan gaan betekenen? Een inspirerende workshop over een radicale onderwijsvisie, waarin je zelf ook aan de slag gaat. Voor voorlopers, visie-verantwoordelijken en anderen die out-of-the-box willen.

Bauke de Boer is docent HBO-ICT. De afgelopen jaren gaf hij o.a. veranderkunde en was hij onderzoeker voor een innovatieve onderwijsomgeving. Van achtergrond is hij onderwijsbestuurskundige.

presentatie Agile education: Scrum als didactische werkvorm

Rody Middelkoop - HAN / Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Vanaf 2016 zijn we bij de HAN (HBO-ICT) gestart met "agile education": het toepassen van agile raamwerken zoals Scrum in de klas (eduScrum) zodat studenten zelf verantwoordelijk worden voor hun eigen leerproces. Studenten plannen, schatten, evalueren en voeren zelf leeractiviteiten uit binnen gestelde timeboxes (sprints) en afgesproken kwaliteitscriteria (de definition of done en de definition of fun in eduScrum). Scrum als onderwijsaanpak dus en niet als lesstof!

Workshop The Future teacher

Katrien Bernaerts, Inge Donkervoort - Toll-net, Integrat-Ed

The Future Teacher 3.0 as a bridge to accessible and customised adult education is een Erasmus+project. Binnen het project wordt er gewerkt aan 4 outputs: Digital Thermometer, compass, digital journey en sharing/reusing materials. Tijdens deze presentatie nemen we jullie mee doorheen deze 4 outputs.

De Digital Thermometer is een vragenlijst die bestaat uit een beperkt aantal vragen op vlak van ICT-beleid en visie, het gebruik van tools en digitale leermiddelen. De vragenlijst peilt naar de reeds verworven competenties van de leraar. Deze kan gebruikt worden in alle onderwijsniveaus en is gebaseerd op het Europees framework Digcomp for Educators (Europese Comissie). De resultaten gebruiken om een professionaliseringsplan op te stellen.

Workshop Leer al gamend (beter) communiceren

Martin van Kollenburg - Stichting Praktijkleren

Binnen het Europese project RAGE, zijn in samenwerking met Stichting Praktijkleren, twee games ontwikkeld om de communicatieve vaardigheden van de ICT-studenten te verbeteren. Samen met een aantal roc’s zijn beide games getest en is door de Open Universiteit onderzocht of studenten daardoor beter zijn geworden in communicatie.
De eerste game, Space Modules is een single-player game en richt zich op de basis van communicatie. De tweede game, IT Alert!, is een multi-player game en richt zich op groepscommunicatie.
In deze presentatie worden beide games besproken en gedemonstreerd, wordt ingegaan op de uitdagingen bij de ontwikkeling van de games en het onderzoek, en uiteraard ook de resultaten!
*RAGE = Realizing an Applied Gaming Eco-system

Workshop Codasium, het nieuwe programmeeronderwijs binnen het VO?!

Luc van Leeuwe - Lyceum Kralingen

ICT wordt steeds belangrijker. Als we kijken naar het codeer-/programmeeronderwijs in po/vo lopen we als land achter op ontwikkelingen in andere landen (b.v. Engeland).
Wij als school zien codeer-/programmeeronderwijs niet alleen als een middel ICT-vaardig(er) te worden, maar ook als middel andere competenties te ontwikkelen (logisch denken, analyseren, plannen, samenwerken, etc.). Competenties die horen bij wereldburgerschap.
Wij als school willen graag het codeer-/programmeeronderwijs in Nederland (po/vo) stimuleren, daarom zijn we gestart met het aanbieden/ontwikkelen van codeer-/programmeeronderwijs vanaf brugklas t/m eindexamenjaar.

We delen graag onze kennis/ervaring. We zijn benieuwd naar kennis/ervaring en ideeën van anderen.

Werkvorm: interactieve workshop

Workshop Betapunt Noord: Programmeren in Noord Nederland

Jan Salvador van der Ven, Hylke Faber - Stichting Groningen Programmeert, Hanzehogeschool Groningen

Voor basisscholen is het lastig om een goede keuze te maken uit het groeiend aanbod van materialen en lesprogramma’s voor programmeeronderwijs. Om scholen bij hun keuze te helpen brengt Bètapunt Noord, samen met scholen en leerkrachten, het beschikbare aanbod aan programmeerlessen in kaart. Dit resulteert in een kieswijzer voor programmeeronderwijs die is gebaseerd op daadwerkelijke ervaring van leerkrachten die in de klas met de lesstof hebben gewerkt. In deze sessie zullen we verslaan over de aanpak, alsmede een demonstrate geven van de gecreeerde kieswijzer.

presentatie Keynote

Felienne Hermans - Technische Universiteit Delft

Felienne is universitair docent aan de Technische Universiteit Delft, waar ze onderzoek doet naar programmeren voor iedereen, van spreadsheetgebruikers tot jonge kinderen. Felienne’s grootste passie in het leven is om haar enthousiasme voor programmeren met anderen te delen. Ze geeft wekelijks les in programmeren op een school in Rotterdam. Ze organiseert de Joy of Coding-conferentie, een conferentie voor developers in Rotterdam, die het plezier en de kunst van programmeren promoot. Felienne is ook host op SE-radio, een van de meest populaire software podcasts op het web.
Als ze niet aan het programmeren, bloggen of lesgeven is, dan is ze vast Lindy Hop aan het dansen, aan het hardlopen of een bordspelletje aan het doen.

Workshop De afwezigheid van meisjes in het Nederlandse Informatica-on

Cocky Booij - VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek

Presentatie over de afwezigheid van meisjes in het Nederlandse Informatica-onderwijs met de vraag ‘wat doen we fout’ en vooral ‘hoe kan het beter’. Met internationale vergelijking en onderzoeksgegevens. Met als voorbeelden van succesvolle initiatieven om meisjes én juffen enthousiast te maken voor computational thinking en coding.

Workshop Bouwstenen voor praktijkgericht onderzoek

Esther Hageraats, Danny Plass - Saxion Hogescholen

Al het onderzoek dat HBO-ers doen staat rechtstreeks ten dienste aan het beroepsproduct dat wordt gemaakt. Onderzoekend vermogen en onderzoekende houding moeten een normaal aspect worden van het hele beroepsproces. Om het onderwerp een natuurlijke plek te geven, zet de opleiding HBO-ICT van Saxion bouwstenen in die docenten kunnen inzetten in projecten en andere modules met een praktijkgerichte component. Bouwstenen zijn kleine stukjes onderwijs rond één workshop waarin studenten specifieke vaardigheden leren. Een bouwsteen bevat kennisclips, hulpmiddelen en praktijkgerichte oefeningen.
We willen deze werkwijze laten zien en bespreken of dit een idee voor landelijk uitwisselen van bouwstenen.

Workshop Betrouwbare Digitale toetsing

Harro Medema - Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

In het kader van de digitale hogeschool streeft de NHL Stenden naar meer digitaal toetsen. In deze workshop gaan we kijken naar welke best practice er is op het gebied van digitaal toetsen en hoe je zorgt voor een betrouwbaar, valide en transparant toetsproces. Zowel toetsbeleid als practische invulling komen hierbij aan bod.

Workshop 21e eeuwse vaardigheden in het HBO-ICT onderwijs

Gert Draaisma - NHL Stenden Hogeschool

Steeds vaker valt de term: 21st century skills. Deze skills zou de huidige student nodig hebben om klaar te zijn voor de banen van de toekomst. Wat zijn deze skills? Zijn dit nieuwe skills en welke zijn van toepassing voor HBO-ICT studenten? Docenten zullen dan ook deze skills zich eigen moeten maken en een leerlijn uit kunnen zetten incl. toetsing. Hoe kijkt het bedrijfsleven tegen deze skills aan? Deze presentatie poogt een antwoord te geven op bovenstaande vragen.

Workshop Modelleren en simuleren bij informatica op school

Natasa Grgurina - Rijksuniversiteit Groningen

TBA

Workshop Intervisie: IT systemen ontwerpen met vallen en opstaan

Hans Dekkers - Universiteit van Amsterdam

Intervisie: hoe help je studenten te leren van fouten en falen

Met IT kunnen we op radicaal andere en betere wijze onze doelen bereiken. Op basis van een visie ontwerpen we een (IT) systeem. Vaak zonder betrouwbaar beeld van de nieuwe werkwijze.
Het is lastig om te leren wat er echt nodig is. Feedback is beperkt en onbetrouwbaar. Er is geen proces dat garandeert dat we het goed doen.
Wil je dit goed leren te doen, dan vereist dat nieuwe denkstrategieën: conceptualiseren, reflectie, doordenken, .... Het vereist dat je accepteert dat je het niet weet en dat je je eerste oplossingen weer los moet laten.
Leren van fouten is cruciaal. Echter falen demotiveert. Hoe helpen we studenten daar doorheen te komen.

Workshop Informatica VO vernieuwd: ‘User Experience’

Ingrid Breymann, Jan-Willem van 't Klooster - Universiteit Twente

"In deze workshop maak je kennis met het lesmateriaal voor het keuzedomein ‘user experience’ dat vanuit de Universiteit Twente met scholen in de regio en SLO wordt ontwikkeld. Naast kennismakingsopdrachten en een theoriegedeelte zal dit bestaan uit projectcasussen waarvan er twee op het gebied van sociale robotica zijn ontwikkeld, getest en geëvalueerd.Binnen deze workshop• Verken je met ons het domein ‘User Experience’,• Ga je zelf aan de slag met het nieuw ontwikkelde lesmateriaal,• Delen we de evaluaties van de project casussen ‘Sociale Robots in de Ouderenzorg’ en ‘Gezichtsuitdrukkingen’,• Bediscussiëren we ideeën, conclusies en het geplande vervolg,• Kun je het materiaal mee naar huis nemen om zelf uit te proberen in de les.

Workshop Ontwerpen van een onderwijsprogramma (curriculum)

Carla van den Brandt - Van den Brandt Onderwijsinnovatie

Ontwerpen van een onderwijsprogramma (curriculum) of van een projectopdracht of lesopdracht over IT/Media.Deze workshop is interessant voor vakken en/of profielen waarin IT en Media expliciet voorkomen, maar is ook interssant voor andere profielen.Ik denk aan de nieuwe profielvakken MVI (Media Vormgeving en ICT) en D&P (Dienstverlening en Producten), maar ook aan de nieuwe algemeen vormende vakken voor vmbo gemengde en theoretische leerweg Informatietechnologie en Technologie&Toepassing.De workshop is ook interessant voor alle andere profielvakken (richting Zorg, Techniek, Economie en Groen).

Workshop Ontwikkel je eigen Bluetooth Low-Energy device

Wouter van Kleunen - Saxion, Epy Drost

In deze workshop ga je, in tweetallen, aan de slag met het ontwikkelen van een Bluetooth Low Energy device met behulp van de MBED online embedded-software omgeving en het Nordic ontwikkelbord.

Je ervaart hoe eenvoudig het is om een embedded-software te ontwikkelen met MBED en hoe eenvoudig het is om het platform draadloos aan een smartphone te koppelen. Wij laten zien dat de ontwikkelomgeving eenvoudig is dat het ook studenten en leerlingen hier snel mee aan de slag kunnen. Voor de workshop is enige kennis van C++ gewenst. De workshop is geschikt voor iedereen die nog nooit met embedded systemen hebben gewerkt.

Workshop Methodenmarkt voor afstudeerders

Lambert Zaad - HAN Informatica Communicatie Academie (ICA)

We bieden een workshop aan waarin we de Methodenmarkt van ICA (HAN) introduceren. De Methodenmarkt bieden we aan onze afstudeerders en hun bedrijfsbegeleiders aan als een finale en gerichte voorbereiding om het succes van het afstudeerproject te vergroten. Deze bijeenkomst van een halve dag is gepland in de tweede week van het afstuderen.
Tijdens de Methodenmarkt is er aandacht voor het ontwerpgericht onderzoeksproces en kunnen de student, samen met de begeleider, een workshop volgen om een methode uit te werken die zij nodig hebben voor hun afstudeeropdracht. Daarnaast is het een goede manier om de bedrijven waar onze studenten afstuderen inzicht te geven in onze aanpak van ontwerpgericht onderwijs m.b.v. de Methodenkaart.

Workshop Kansgericht ontwerpen

Marjolein Regterschot, Jasper Jeurens, Koen van Turnhout, Jille Treffers - HAN / Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Bij het HAN Centrum IT + Media voeren wij een deel van onze projecten uit door kansgericht ontwerpen. Kansgericht ontwerpen gebruiken we om een vaag probleem te verkennen, waarvan het nog niet duidelijk is wat de eindoplossing is. Een opdrachtgever wil een gezonde leefstijl digitaal ondersteunen, dit kan op verschillende manieren worden ingevuld.

Inmiddels hebben we diverse projecten uitgevoerd waarbij we kansgericht ontwerpen. Hoe zetten wij dit in en hoe kan het helpen bij het zoeken naar een juiste oplossing voor opdrachtgever en eindgebruiker?

presentatie Gebruik van publieke cloudvoorzieningen in het onderwijs

Rienk van der Ploeg - Hogeschool Utrecht

Herkent u het onderstaande?
Onze hbo-ict studenten hebben een laptop, de beschikking over veel (gratis) software en toegang tot Internet voor online toepassingen. Helaas is niet alle software op die manier toegankelijk, maar daarvoor heeft de onderwijsinstelling praktijklokalen met pc's ingericht. Dat laatste heeft nadelen: Software klopt niet altijd, roostering is lastig, kosten zijn hoog en vooral: de student kan de opdrachten niet maken wanneer hij/zij dat wil.
Dat kan anders door gebruik te maken van een publieke cloudprovider als Amazon Web Services (AWS), MS Azure of Google Cloud Platform (GCP).
Bent u benieuwd wat daarbij nieuwe mogelijkheden, maar ook de beperkingen kunnen zijn? Dan vormt u de doelgroep voor deze presentie.

Workshop Emerging Technologies Workshop

Yvan Rooseleer, Hans Blankendaal - Stichting NASC, Netherlands Academy Support Centre

Kennismaking met de mogelijkheden van Python en API’s voor het managen van computernetwerken

presentatie CheckPy: studenten testen hun eigen code

Jelle van Assema, Vera Schild - Universiteit van Amsterdam

In 2016 zijn wij bij de Universiteit van Amsterdam een online programmeervak gestart. Omdat het een cursus is zonder contactmomenten hebben wij CheckPy ontwikkeld. CheckPy is een Python module voor het nakijken van en voor het geven van feedback op Python code. Studenten kunnen CheckPy zonder hulp installeren en gebruiken. Inmiddels is CheckPy in gebruik bij vijf inleidende programmeervakken op de UvA. In deze sessie presenteren en bediscussiëren we hoe studenten CheckPy gebruiken en ervan leren. We besteden ook aandacht aan hoe docenten door middel van CheckPy consistenter kunnen nakijken, en we bediscussiëren hoe de vakken zijn veranderd onder invloed van CheckPy.

Workshop “Voor ’t echie” Bedrijfsprojecten in het onderwijs

Frank de Jooden, Teun Lucassen - Hogeschool Windesheim

Samenwerking met het bedrijfsleven is voor alle HBO-ICT opleidingen erg belangrijk. Op Windesheim geven we hier invulling aan door op zo veel mogelijk plekken in het curriculum studentenprojecten voor echte opdrachtgevers uit te voeren. Op deze manier bereiken we meer motivatie en een rijkere leerervaring voor onze studenten. Dit betekent een andere manier waarop je het onderwijs inricht en hoe je met bedrijven omgaat.
Om deze samenwerking te faciliteren heeft HBO-ICT Windesheim onder haar docenten twee relatiebeheerders aangesteld. In deze sessie nemen zij je mee in de wijze waarop ze dit vormgeven.

presentatie Meer studentes in techniek? Netwerk Dresscode!

Anne Bartilla, Dieuwertje Schuur - Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Rotterdam CMI

Dresscode is het netwerk voor vrouwelijke studenten van de opleidingen Informatica, Technische Informatica en Creative Media&Game Technologie aan de Hogeschool Rotterdam. Doel van het netwerk is om het percentage vrouwelijke studenten dat instroomt en de studie afmaakt aanzienlijk te verhogen.
In Nederland is een gebrek aan studentes die voor een technische studie kiezen. Zonde, want de arbeidsmarktperspectieven voor ICT-gerelateerde beroepen zijn zeer goed. Het hbo-onderwijs heeft dan ook een belangrijke rol bij het opleiden van de benodigde werknemers en dit aantrekkelijker te maken voor studentes.
In onze presentatie laten we zien hoe we te werk zijn gegaan en reiken tips aan om ook daarmee aan de slag te gaan. Een netwerk, dat werkt!

Workshop HBO-I Domeinbeschrijving Bacherlor of ICT 2018

Frens Vonken - Fontys Hogescholen

Hoe ontwikkelen HBO bachelor programma's in het ICT domein zich vakinhoudelijk, welke rol spelen professional skills daarbij en hoe verhouden ze zich tot AD en Professional Master programma's?
In de zomer van 2018 brengt het HBO-I de nieuwe geactualiseerde versie van haar Domeinbeschrijving Bachelor of ICT uit. Daarin wordt antwoord gegeven op bovenstaande vragen.
De nieuwe domeinbeschrijving is vakinhoudelijke geactualiseerd, een beschrijving van professional skills is toegevoegd, AD en Professional Master programma's worden gepositioneerd en de relatie met e-CF wordt toegelicht.
In deze bijdrage wordt kort het proces van totstandkoming toegelicht. Daarna wordt in deelgroepen inhoudelijk ingegaan op overwegingen en gemaakte keuzes en wordt hierop feedback gevraagd.

Workshop Blockchain en het onderwijs

Timothy Sealy - Saxion, Epy Drost

In 2017 steeg de verwachting van blockchain technologie, net als de bitcoin koers, naar ongekende hoogte. Voorstanders geloven dat de technologie de manier waarop we interacteren met machines, organisaties en elkaar fundamenteel zal veranderen. Een verzekering afsluiten wordt niks anders dan een ‘smart contract’. En de zelfrijdende auto die jou naar je bestemming brengt heeft een eigen wallet waar je de ritprijs naar mag overmaken. Tegenstanders wijzen – terecht – op de problemen van de technologie die de schaalbaarheid ervan erom beperken. Kunnen we de energieconsumptie voor het borgen van de integriteit van de blockchain nog verantwoorden in een tijd van groeiende milieubewustheid? En is de transactionele aard wel breder toe te passen?

presentatie Automatisch programmeeropdrachten nakijken met DomJudge

Tom van der Zanden - Universiteit Utrecht

DomJudge is een systeem om automatisch programmeeropdrachten na te kijken. Het systeem is oorspronkelijk ontwikkeld voor gebruik bij programmeerwedstrijden, maar sinds 2010 gebruiken wij het ook voor practicumopgaven binnen de bacheloropleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht. Inmiddels is het gebruik uitegroeid naar maar liefst 10 verschillende vakken; zowel binnen de opleiding als bij serviceonderwijs.
In dit praatje zal ik vertellen over onze ervaringen met het gebruik van automatisch nakijken in het algemeen (en DomJudge in het bijzonder), en over de voor- en nadelen ervan. Ook is er voor de deelnemers de mogelijkheid om zélf een programmeropdracht te maken en te laten nakijken door DomJudge.

presentatie Waar komen onze afgestudeerden terecht? Een analyse.

Jan Dirk Schagen, Hogeschool van Amsterdam - Haagse Hogeschool, Peter van de Wijden

De ervaringen van het traceren van onze afgestudeerden willen we delen in de vorm van een handreiking en tool waarmee men het Alumni-beleid kan ondersteunen.
In een eerder project Arbeidsmarktanalyse is er onderzoek gedaan naar conflicterende inzichten in de arbeidsmarkt. Op basis van documenten van het CBS, ROA, UWV en rapporten van Nederland-ICT en DIALOGIC is een overzicht geschetst van de problematiek van het interpreteren van cijfers. Naast dit literatuuronderzoek is er op kleine schaal een analyse gemaakt waar studenten zijn gaan werken. Voor de HHS, HvA, HL en InHolland-Diemen hebben we inventarisaties gemaakt met behulp van social media, om de afgestudeerden te traceren, en zo de bedrijfsnaam en functieomschrijving te traceren.

presentatie Op weg met de onderzoeksleerlijn

Peter Schuszler, Koen van Turnhout, Christian Köppe - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Bij de Informatica Communicatie Academie (ICA) van de Hogeschool van Arnhem Nijmegen (HAN) zijn we vanaf 2013 bezig om de onderzoeksleerlijn in te voeren in ons ICT- en CMD-onderwijs. Na vier jaar vonden we het tijd voor een eerste evaluatie. Deze evaluatie is uitgevoerd onder docenten (gesprekken) en studenten (enquête). In de laatste fase hebben we de resultaten gecombineerd en hieruit adviezen geformuleerd voor de docententeams waarmee zij verder aan de slag kunnen. De evaluatie ​geeft een goed beeld van waar we nu staan en op welke punten verbeteringen mogelijk zijn. De presentatie is niet alleen interessant vanwege de resultaten, maar zeker ook voor deelnemers die zelf met de implementatie van een onderzoeksleerlijn bezig zijn.

Workshop Ontofylogenetische tertiaire retentie: machine learning in h

Johan Blok, Marion Dam - Hanzehogeschool Groningen

Mensen hebben altijd de omgeving gebruikt om hun problemen inzichtelijk te maken. Zo wordt in de Meno van Plato het zand gebruikt om de stelling van Pythagoras letterlijk inzichtelijk te maken: pas wanneer iemand de vierkanten en driehoeken in het zand voor zich ziet, is hij in staat om de gevolgtrekking te maken dat de som van het kwadraat van beide driehoekszijden gelijk is aan het kwadraat van de hypothenusa.De Franse techniekfilosoof Bernhard Stiegler heeft het in dezen over een ontofylogenetische tertiaire retentie: het fenomeen dat de mens naast het geheugen van de soort en het geheugen van het individu nog een derde geheugen heeft, dat zich laat persisteren door de techniek. Om te weten wat we vorige week dinsdag deden, raadplegen we ons (online) dagboek; om te weten wanneer de trein naar Groningen gaat, raadplegen we de website.

presentatie Getting more students “Test Infected”

Niels Doorn - Stenden Hogeschool

Improving education on unit testing leads to a quick win in bridging part of the gap between the software industry and the skill set of graduates. Not only does unit testing improve the functional quality of software, it often leads to better quality code and a better understanding of the problem a programmer tries to solve.

Goal of my research is to improve introductory programming courses in such a way that more students become ‘test infected’, in other words, they become motivated in such a waythat they are not satisfied with an assignment or project before they have a complete and running test suite.

During this presentation I present my research and would like to discuss your experiences and approaches on this subject with you!

Workshop Professional skills en de HBO-I domeinbeschrijving 2018

Hanriette Ruigt, Dan Greve - Haagse Hogeschool

In de HBO-I-domeinbeschrijving 2018 wordt aandacht besteed aan de professional skills. Deze zijn onlosmakelijk verbonden met de ICT-beroepstaken. Hoe is de beschrijving tot stand gekomen? Wat wordt er beschreven? Op welke wijze kan de beschrijving gebruikt worden? De bijeenkomst begint met een toelichting op het thema. Daarna willen we in discussie-vorm inventariseren hoe skillsdocenten en onderwijsontwikkelaars de nieuwe beschrijving van de professional skills denken te gaan gebruiken. Mogelijk kunnen we stappen zetten richting meer uitwisseling en samenwerking op het skillsvlak landelijk nivo.

presentatie KrasLamp: A refactoring-assistant for K-12 students

Alaaeddin Swidan - Technische Universiteit Delft

In KrasLamp we present an automatic web-assistant that provides instantaneous refactoring suggestion to students about their code, while they are coding in Scratch. In software engineering, refactoring is the operation of changing existing code for the sake of making it easier to maintain and understand in the future. With KrasLamp, we aim at introducing higher level concepts of software engineering to K-12 students so that they can create cleaner code rather than any code. The tool is designed to handle particular code smells: bad naming, long scripts, duplicate code, and dead code. The tool is provided as a web-extension, and a student, in theory, can click the extension anytime he wants some feedback about the smelliness of his code.

presentatie Keynote

Paul Curzon - Universiteit Londen

Zijn focus ligt momenteel op de menselijke fout, waardoor hij zijn werk versterkt op de verificatie van hardware / software systemen naar menselijke computersystemen. Het idee is om de menselijke exploitanten van dergelijke interactieve systemen te overwegen als onderdeel van het systeem onder controle, waardoor systematische menselijke fout, niet alleen software- en hardwarefout, binnen de reikwijdte van de aanpak wordt gebracht. Paul is met name aan het onderzoeken van het gebruik van formele modellen van menselijk gedrag op basis van resultaten van cognitieve psychologie bij het ontwerpen van interactieve systemen. Dit werk is een samenwerking met UCL Interaction Center. Vragen die zij onderzoeken, zijn onder meer: ‘Hoe kunnen formele modellen van menselijk gedrag de basis vormen van verificatiemethoden die ontwerpfouten kunnen opsporen.

Workshop Curricula bijhouden in een Curriculumdatabase

Michael Franssen - Fontys Hogescholen

Veel HBO opleidingen leggen hun eindtermen van hun curricula vast op basis van het HBO-i raamwerk. Vervolgens wordt verantwoording over dit eindniveau afgelegd door de bijbehorende prestatie-indicatoren te koppelen aan de vakken.
Als het aantal afstudeerrichtingen toeneemt wordt dit al gauw complex, temeer omdat ook alle documenten die hierop betrekking hebben consequent moeten worden bijgewerkt bij curriculumwijzigingen.
Bij Fontys Hogeschool ICT is hiervoor een tool ontwikkeld, waarin de curricula en hun verantwoordingsmodel zijn vastgelegd en waarin de documentatie automatisch actueel wordt gehouden.

presentatie Designing an Android App Development Course using 4C/ID

Marco Marcellis - Hogeschool van Amsterdam

Op de hogeschool van Amsterdam is een vak ontwikkeld om Android apps te leren bouwen. Hierbij is gekozen voor het 4C/ID model. Het vak heeft al diverse keren gedraaid in de voltijd en deeltijd en we krijgen veel positieve reacties van de studenten. Het idee is om de leeromgeving iteratief en incrementeel steeds meer aan te laten sluiten bij de principes van 4CID-model. Graag deelt de spreker de huidige leeromgeving (http://www.android-development.online/) met u en laat hij zien hoe diverse principes uit het 4CID-model zijn toegepast om studenten Android te leren.

Workshop Digitale Klasse Games

Hylke van Dijk, Steven de Rooij en Anne Rohn - NHL Stenden Hogeschool

Spelen is de oervorm van leren. In het huidige onderwijs gebruiken we spelen echter voornamelijk voor informeel leren. Het blijkt lastig om het instrument spel of game meetbaar en effectief in te zetten. De onderwerpen die men in een spel aan de orde kan stellen zijn eindeloos, maar het is lastig om antwoorden te vangen en te waarderen.
In een workshop van een uur, Digitale Klasse Games, gaan we aan de hand van een speciaal ontwikkeld canvas kijken we hoe u spellen in de klas kunt spelen en daar een meetbaar effect van een zekere klasse aan kunt verbinden. Digitale klasse games geven bovendien de mogelijkheid het begrip klas op te rekken tot ver buiten het schoolgebouw.

Workshop Geintegreerd toetsen van onderzoek

Koen van Turnhout, Peter Schuszler, Danny Plass - HAN / Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Saxion

Als we onderzoek willen toetsen grijpen we vaak naar het onderzoeksplan en onderzoeksrapport als middelen. Dat wringt, want veel ICT-ers in de beroepspraktijk gebruiken deze documenten helemaal niet, zelfs niet als ze heel innovatief werk doen. In deze bijdrage kijken we daarom naar alternatieven. We brengen de discussie rondom het onderzoeksrapport als middel om onderzoek te toetsen in kaart en we verkennen of we een alternatief kunnen formuleren dat een betere voorbereiding vormt op de daadwerkelijke beroepspraktijk: de stepping stones.

presentatie HU afstuderen: trending topics HBO-ICT

Roelant Ossewaarde, Dorine Tamis - Hogeschool Utrecht

HBO-ICT van Hogeschool Utrecht is een brede
bachelor. Onze studenten komen na hun opleiding te werken in heel
verschillende omgevingen.

HU-studenten schrijven een afstudeervoorstel waarin zij de inhoud
beschrijven van hun afstudeerstage. In die voorstellen staat ook hoe onze studenten en afstudeerbedrijven denken over
hun toekomst. Als opleiding willen we in vogelvlucht
overzien waar onze afstudeerders mee bezig zijn.

We hebben meer dan 100 afstudeervoorstellen geanalyseerd middels met
text mining om kernthema's te ontdekken. We presenteren de resultaten,
bespreken wat de trending issues zijn op de werkplek van morgen, en hoe dat relateert aan onze eigen
visie op onderwijs en onze opleiding.

presentatie Iterative Grading – Motiveren door continu beoordelen

Christian Köppe, Rody Middelkoop - HAN / Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Iterative Grading is een manier van beoordelen, waarbij de student herhaaldelijk een beoordeling mag aanvragen (of krijgt) die direct in een persoonlijk overzicht verwerkt wordt. Verbeteringen van al voldoende onderdelen worden gestimuleerd. De verwachting is dat dit een motiverend effect heeft. Het combineert formatief en summatief toetsen op een transparante manier, is deels student-gedreven, biedt goed inzicht in de individuele voortgang via een dashboard en kan de werklast voor docenten verspreiden.

In deze presentatie laten we zien hoe we in een HBO-ICT deeltijdsemester Iterative Grading hebben ingezet, hoe het semester is verlopen en welke conclusies we hebben kunnen trekken over de toepassing van Iterative Grading.

presentatie Privacy Onderwijs bij de Informatica Opleidingen

Mortaza Shoae Bargh, Tony Busker, Sunil Choenni - Hogeschool Rotterdam

In deze presentatie schetsen we hoe we binnen de minor ‘Data Science’ aan de Hogeschool Rotterdam de kernconcepten in het vak “data protectie methoden” (voor het beschermen van privacy) vorm hebben gegeven. Tevens zullen we in de presentatie reflecteren op onze aanpak, de behaalde resultaten en ‘lessons learned’. Tenslotte, zullen we een pleidooi houden om de kernconcepten verder in te bedden in het HBOi onderwijs.

Workshop ‘Garfield als oplossing voor rekenproblemen’

Ate de Boer - Effectief Onderwijs

Het huidige rekenonderwijs schiet voor veel leerlingen in Nederland tekort. Zeker voor leerlingen met specialistische onderwijsbehoeften. Longitudinaal onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) , onder leiding van prof. dr. A.J.J.M. Ruijssenaars en prof. Dr. A.E.M.G. Minnaert, toont aan dat een substantieel deel van de Nederlandse leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs cruciale rekenfundamenten (rekendrempels) niet in voldoende mate beheerst. Daardoor wordt het werkgeheugen voor het oplossen van deelsommen gebruikt en niet voor een strategie of oplossing van een bewerking. Stagnatie in de rekenontwikkeling en frustratie bij leerlingen en betrokkenen is het gevolg.

Workshop Activerende didactiek met praktische ‘unplugged’ werkvormen

Renske Smetsers, Martin Bruggink - Radboud Universiteit Nijmegen, Technische Universiteit Delft

Unplugged werkvormen bieden docenten uit onder- en bovenbouw een handvat om leerlingen op een actieve manier de kracht van informatica te laten ervaren. Het gaat om werkvormen waarbij geen computers worden gebruikt en waarbij de nadruk ligt op concepten zoals algoritmen en programmeren. Leerlingen leren op een efficiënte wijze over deze concepten en krijgen zo inzicht in de werking van de ICT in de wereld om hen heen. Tijdens de workshop zullen de deelnemers kennis maken met enkele reeds geteste, unplugged werkvormen door deze zelf, alsof ze leerling zijn, te beleven. De deelnemers kunnen na afloop van de workshop nog meer voorbeelden en materialen vinden op de website www.informaticaunplugged.nl.

presentatie Afstudeerprojecten in ICT-onderwijs

Splunter van Sander, Jorg Brunner - Universiteit van Amsterdam

Wat zijn belangrijke randvoorwaarden afstuderen in de ICT? Wat doen Nederlandse BSc ICT gerichte opleidingen, en opleidingen met grote aantallen studenten? Waar liggen de mogelijkheden bij bedrijven? Waar liggen innovatiemogelijkheden?

De BSc opleidingen met ICT richtingen zijn populair en maken een sterke groei door. Veel onderwijsvormen kunnen meegroeien, maar bij elk afstudeerproject is een inhoudelijk academisch expert betrokken. Hoe kun je, vanuit de opleiding, grip krijgen op de groei van studenten met afstudeerprojecten met behoud van kwaliteit?

Jorg Brunner en Sander van Splunter geven hun ervaringen als afstudeercoördinatoren voor de opleidingen Informatica, Kunstmatige Intelligentie en Informatiekunde aan de UvA.

Workshop Flip de voorbereiding

Jille Treffers, Theo Theunissen, Niek van Diepen, René Bakker - HAN / Hogeschool Arnhem en Nijmegen

De voorbereiding van een flipped classroom les vergt veel tijd. Een vrij groot percentage van de ingeleverde opdrachten moet door de docent vóór elke les bekeken worden om een goed beeld te krijgen van waar de klas behoefte aan heeft.
Om die voorbereidingstijd te verkorten is een tool ontwikkeld die afdwingt dat studenten bij het inleveren aangeven hoe tevreden ze zelf zijn met hun uitwerking of antwoord. De uitkomsten van de zelfbeoordelingen worden met kleurcodes in een tabel verzameld. Op deze manier heeft de docent in een oogopslag duidelijk welke opdrachten volgens de studenten zelf voor problemen zorgen.

Workshop Kijkje in een keuken: ingrediënten voor beroepsondersteunend

Johan Blok, Bas Heijne - Hanzehogeschool Groningen

De voorbije paar jaar heeft het praktijkgericht onderzoek een belangrijke positie ingenomen binnen het hoger onderwijs. De realisatie en implementatie van een beroepsproduct is niet langer voldoende en afdoende om het HBO-niveau van de informaticastudent te valideren – een onderzoekende houding en insteek zijn minstens net zo belangrijk.

Veel hogescholen en hogere opleidingen worstelen met deze dubbele opdracht: het werkveld is in de regel minder geïnteresseerd in een onderzoek dan in een realisatie en studenten zijn vaak te weinig geneigd hun keuzes en ontwerpbeslissingen met een onderzoekende houding te aanschouwen. Desondanks zien we dat een dergelijke houding in toenemende mate essentieel is voor de HBO alumnus, zeker daar waar het een MVP of een PoC betreft.

In deze presentatie wordt ingegaan op de vraag hoe we beroepsondersteu

Mis Deze sprekers niet
en schrijf je nu in voor NIOC 2018