Krijn Hoogendorp

Workshop

Workshop: Het Internet of Things in het onderwijs

Krijn Hoogendorp
ROC van Amsterdam

“Het Internet of Things (IoT) is onmiskenbaar een grote ontwikkeling in de gedigitaliseerde wereld. Er zijn al zo’n 15 miljard things met elkaar verbonden via het internet. Kennis van IoT is niet alleen van belang voor IT professionals. Vele andere beroepsgroepen krijgen er mee te maken; van gezondheidszorg tot logistiek, van planologie tot watermanagement. In deze workshop wordt uitgelegd hoe praktijk en theorie van IoT onderwezen kan worden aan studenten.
Deelnemers in het bezit van een laptop kunnen zelf aan de slag met sensoren en een microcontroller. Hiervoor moet de Arduino IDE software geïnstalleerd zijn “