Sprekers

Dit zijn de presentaties die zouden worden gegeven op maandag 26 oktober en dinsdag 27 oktober 2020 in Emmen.

Op de CVI Events App kunt u zien op welke dag en in welke ruimte de presentatie gehouden wordt

What could possibly go wrong?
Arne Padmos
Hanzehogeschool Groningen

De Stage-App voor Online Stagebegeleiding
Esther van der Stappen
Hogeschool Utrecht

Eend + vliegtuig + blij gezicht = Ons nieuwe Agile onderwijs
Swen Peter Ekkebus, Ernst Bolt en Arjen Jansen
Hogeschool Windesheim

Projecten met studenten: zo doen wij dat.
Teun Lucassen en Frank de Jooden
Hogeschool Windesheim

Ervaringen in 100% agile project onderwijs in jaar 1
Gert van Hardeveld
Hogeschool Utrecht

Wat is de natuurlijke manier van testen van studenten?
Niels Doorn en Harrie Passier
NHL Stenden Hogeschool en Open Universiteit

Become a crime digger – operation Sledgehammer
Niels Doorn, Victor Peters en Jeroen Pijpker
NHL Stenden Hogeschool

Inclusief en flexibel afstuderen bij HBO-ICT in Zwolle
Jan Nauta
Hogeschool Windesheim

Hacking education with Capture The Flag gamification
Daniel Meinsma
Haagse Hogeschool

Op reis met nieuw projectonderwijs – Agile in Education
Jeroen Pijpker, Victor Peters en Niels Doorn
NHL Hogeschool

Het ontwerpen van de HAN Master Applied Data Science
Stijn Hoppenbrouwers
HAN Informatica Communicatie Academie (ICA)

De cloud in ICT-onderwijs
Tim Waters
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

DBE in ICT: de student nu eindelijk in de lead?
Frederik van der Meulen en Niels Doorn
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en NHL Stenden Hogeschool

SERF: een gestructureerde opgavenbank voor OO opgaven
Harrie Passier
Open Universiteit

Tips voor effectieve zelfstudie
Nadine van Dormolen en Renée van Doorn
Hogeschool Rotterdam

Instappen in het DOT-Framework: een behoefteninventarisatie
Koen van Turnhout en Danny Plass
Hogeschool Utrecht en Saxion /ACT

Hardware inzetten bij cursorisch onderwijs
Wouter Bergmann Tiest
Hogeschool Rotterdam

Didactiek bij data science onderwijs en onderzoek
Peter Becker en Hugo Benne
Haagse Hogeschool

Durf te dromen: aansluiting mbo-hbo
Bert Stoffers en Niels Doorn
Drenthe College en NHL Stenden Hogeschool

PRIO, thema Educatie en ICT
Robert Schuwer
Fontys Hogescholen

Arduino. Een cross-over project
Bert Stoffers
Drenthe College

Privacy Quotient: Data en de Eindgebruiker
Koen van Turnhout en Erik Hekman
Hogeschool Utrecht

Leren code te verbeteren met automatische feedback
Hieke Keuning
Hogeschool Windesheim

Geintegreerd leren in de propedeuse: toepassen en feedback
Peter Becker, Marjolijn de Jager en Mirabai Vosteen
Haagse Hogeschool

Maak een programmeerles in 60 minuten!
Jan Salvador van der Ven, Hylke Faber en Marinka Bakker
Haagse Hogeschool

Afstudeertafels bij HBO-ICT@Hanze
Ronald van Dijk en Johan Blok
Hanzehogeschool Groningen

Agile software development voor startende HBO-ICT studenten
Dan Greve, Wouter Leenards en Jan van van Rouwendal
Hogeschool Utrecht en Hogeschool Windesheim

Ontwikkel framework voor agile projectonderwijs met Scrum
Dan Greve
Hogeschool Utrecht

‘Overcoming (Big) Gaps in Big Data’ – Een brainstormsessie.
Harro Medema en Martin Bosgra
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en NHL Stenden Hogeschool

Wat betekent het als we ICT-artifacten intelligent noemen?
Johan Blok
Hanzehogeschool Groningen

Kan Augmented Reality bijdragen aan Leren Assembleren?
Debbie Tarenskeen en Mischa Corsius
HAN / Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Vrijwilligers leren zelf dorpswebsites te onderhouden
Niek van Diepen
HAN / Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Praktische Predictie
Maya Sappelli
HAN / Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Agile werken: duh! Professional skills: huh?
Loek van der Linde
HZ University of Applied Sciences

Een kijkje in de nieuwe generatie ICT examens
Gijs Noordergraaf
Stichting Praktijkleren

Ethisch handelen in design & development: niet in je eentje!
René Bakker, Ralph Niels, Emine Tuzkapan, Chris van Uffelen
HAN/ Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Open leermaterialen zoeken, maken en delen in Wikiwijs
Danny Plass, Koen van Turnhout, Jan Dirk Schagen en Esther Hageraats
Saxion /ACT, Hogeschool Utrecht en HBO-I

De belemmeringen voor open leermaterialen en hun oplossingen
Danny Plass, Koen van Turnhout, Robert Schuwer en Jan Dirk Schagen
Hogeschool Utrecht, Fontys Hogescholen en HBO-I

De brede bachelor HBO-ICT als hefboom hybride leeromgeving
Sandra van Steenvelt
Haagse Hogeschool

Watch me now!
Marcella Veldthuis en Niek van den Bos
Haagse Hogeschool

Stepik in het programmeeronderwijs
Pascal van den Bosch
Haagse Hogeschool

Duurzaam programmeren, wat is dat?
Peter Mazereeuw
Hogeschool Rotterdam

De ‘levelkaart’ binnen de opleiding Applicatieontwikkelaar
Harm Steenbergen
Drenthe College

Gegevens privacybescherming: Bruikbare en efficiënte techniek
Afshin Amighi
Hogeschool Rotterdam

Toetsing van Flexibel Hoger Onderwijs
Michael Franssen
Fontys Hogescholen

Hoe Azure en DevOps in een global setting in te richten?
Job Habraken en Gerda In in het Veld
Haagse Hogeschool

ICT Lyceum: Een succesvolle samenwerking tussen VO en HBO
Raymond Blankestijn
NHL Stenden Hogeschool

Oefenen met traceren van code (en meer) in 7 toetsjes
Martijn Stegeman
Universiteit van Amsterdam

Codasium; programmeeronderwijs in onder- én bovenbouw (VO)
Luc van Leeuwe
Lyceum Kralingen

Blended learning voor Android app development
Marco Marcellis
Hogeschool van Amsterdam HBO-ICT

Robocup: hoe werken robots, studenten en docenten samen?
Teade Punter
Fontys ICT

De invloed van Psychologisch Kapitaal op studie-uitval
Annette van Rooij
Hogeschool Rotterdam

Persoonlijk leren in de Multidisciplinaire minor VR
Kees Rijsenbrij en Lisette Vonk
Hogeschool van Amsterdam HBO-ICT

Game Development
Eric Klok en Remco van Swieten
Hogeschool van Amsterdam HBO-ICT

Deeltijd HBO-ICT bij de HvA
Workshop
Iraj Khaksar en René Bliekendaal

Meer vrouwen bij HBO-ICT, wie denkt er met ons mee?
Jantina Huizenga en Lisa van der Plas
Hogeschool van Amsterdam HBO-ICT

Applied Artificial Intelligence aan de HvA
Pascal Wiggers en Ferry Rietveld
Hogeschool van Amsterdam

Mixed Reality met de Hololens als broedplaats voor nieuwe IC
Jurrien Bijhold
Hogeschool Leiden

Challenge week; een stijle leercurve door gamification
Lynn Epping en Roland Westveer
Hogeschool Leiden

Efficiënt en betekenisvol HBO onderwijs in kantoortuinen
Klaas Mollema
Hogeschool Leiden

De Hardware Heaven: Een interactieve onderwijsbeleving
Jeroen de Meij
Hogeschool Leiden

Computer Science Certificate
Shirley de Wit
VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek

Gender inclusief onderwijs
Shirley de Wit
VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek

Workshop: Het Internet of Things in het onderwijs
Krijn Hoogendorp
ROC van Amsterdam

Integratie Data Science in HBO-ICT
Manuel Magallon en Mischa Beckers
HZ University of Applied Sciences

Het nieuwe examenprogramma informatica in het voortgezet onderwijs
Jos Tolboom en Frans Peeters
Hanzehogeschool Groningen

#nocode #noglory
Rimmert Zelle
HZ University of Applied Sciences

#nocode #noglory vervolg
Rimmert Zelle
HZ University of Applied Sciences

Basecamp & Level up: Leren vanuit levensechte hele taken
Linda van den Broek en Tijmen Leurs
Hogeschool Utrecht

TekkieWorden
Viktor Bos en Ruben Nieuwenhuis
Amsterdam Economic Board en TechConnect

Grip op formatieve waardering van 21st century skills
Marten Jan van Olphen
Pijnenburg Techniek Scouting

Opleiden tot inclusieve ICT-professionals
Thea van der Geest
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Toolbox Gender include IT
Symen van der Zee
Saxion Hogescholen

Afstuderen bij HBO-ICT  HvA en uitwisseling met andere HBO-ICT opleidingen
Willem Brouwer
Hogeschool van Amsterdam HBO-ICT

TeachForAmsterdam
Viktor Bos en Ruben Nieuwenhuis
Amsterdam Economic Board en TechConnect

Lucter et Emergo
Gert van Hardeveld
Hogeschool Utrecht

Associate Degrees
Frank Schreurs
Hogeschool INHOLLAND

Applied Quantum Computing
Marten Teitsma
Hogeschool van Amsterdam HBO-ICT

Mbo-hbo doorstroomactiviteiten
Hans van Stam
Fontys Hogeschool ICT

Data Science in het HBO-i-onderwijs
Martijn Jansen
Hogeschool Utrecht

Studying IT in Emmen: a retrospect from an international student
Michela Karunakalage
NHL Stenden Hogeschool

Pubquiz
Niels Doorn
NHL Stenden Hogeschool

Tijd is een Illusie…
Stefan van Dockum
Avans Hogeschool

“Omgaan met 21ste -eeuwse vaardigheden in een leeromgeving voor techniekonderwijs”
Hans Vries
Saxion Hogescholen

UX design en Usability testing in de klas
Jan van ‘t Klooster
Universiteit Twente

ICT-onderwijs nog nodig in self educated wereld?
Martijn Schuurmans
Avans Hogeschool

Het nieuwe paradigma: KENNIS IN STELLING
Hans Frederik
Vrije Universiteit

WO doorstroom vanuit het HBO
Joris Geurts
Fontys ICT