Jos Tolboom

Lezing

Het nieuwe examenprogramma informatica in het voortgezet onderwijs

Jos Tolboom
Hanzehogeschool Groningen

Informatica is een volwaardig examenvak op de havo en het vwo sinds 1998. Het is een profielkeuzevak voor NT en een keuzevak voor de andere profielen. Vanaf dit schooljaar is er een geheel nieuw examenprogramma. Er is een vaardigheden domein en een verplicht kernprogramma met vijf domeinen. Daarnaast zijn er twaalf keuzedomeinen waar leerlingen of de school een keuze uit moeten maken. Voor deze keuzedomeinen zijn voorbeeldmodules ontwikkeld door de SLO. Tijdens deze sessie praten we het HBO en het WO bij over de nieuwe inhoud van het vak informatica in het voortgezet onderwijs.