Marten Teitsma

Lezing

Applied Quantum Computing

Marten Teitsma
Hogeschool van Amsterdam HBO-ICT

In de afgelopen jaren is er een enorme vooruitgang m.b.t. Quantum Computing gerealiseerd. Hoewel een commercieel beschikbare Quantum Computer niet wordt verwacht binnen vijf jaar is het wel zaak klaar te zijn wanneer deze er wel komen. Verder werpt de mogelijkheid tot decryptie door een Quantum Computer zijn schaduw al vooruit en is het belangrijk Quantum Secure te zijn. De Hogeschool van Amsterdam heeft al een aantal cursussen hierover ontworpen en gaat volgend jaar een minor Quantum Computing aanbieden.