Marten Jan van Olphen

Workshop

Grip op formatieve waardering van 21st century skills

Marten Jan van Olphen
Pijnenburg Techniek Scouting

Hoe borg en waardeer je formatief de 21st century skills van het PO – VO – MBO in een doorlopende ontwikkellijn, verlaag je de toetsstress, verrijk je het pedagogisch en didactisch handelen van de docent(en). Om jongeren goed voor te bereiden op het vervolgonderwijs en arbeidsmarkt van morgen is het belangrijk dat deze vaardigheden een plek krijgen in het onderwijs. Het antwoord hierop is de SkillsMETER.org