Frederik van der Meulen

Workshop

DBE in ICT: de student nu eindelijk in de lead?

Frederik van der Meulen en Niels Doorn
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

“Binnen de NHL Stenden Hogeschool is een nieuwe onderwijsconcept ontwikkeld, genaamd Design Based Education (DBE). De IT-opleidingen gaan hier in 20-21 mee aan de slag.

Speerpunten hierin zijn o.a. multidisciplinair samenwerken tussen student, opleidingen en werkveld, co-creatie en persoonlijk leiderschap van de student. De IT-opleidingen hebben hieraan een eigen invulling gegeven, met als basis de HBO-I domeinbeschrijving. De student heeft de mogelijkheid een persoonlijke unieke leerroute te kiezen tijdens zijn/haar studieperiode.

Wij presenteren ons concept en zijn vooral benieuw naar best-practices, tips en tricks.

Denk mee met ons concept DBE!