Niels Doorn

Workshop

Wat is de natuurlijke manier van testen van studenten?

Niels Doorn
NHL Stenden Hogeschool

“Aangezien software steeds belangrijker wordt in onze maatschappij, is het noodzakelijk dat het testen van software ook goed aangeleerd wordt in het (hoger) onderwijs. Het doel van dit onderzoek is het verbeteren van het onderwijs op dit gebied.

Deze presentatie gaat over de eerste stap van dit onderzoek: op welke manier testen studenten hun software voordat dit onderwerp in het curriculum aan bod is gekomen. Voor een deel repliceren we hiermee een onderzoek van Kolikant. Zij ontdekte dat studenten vaak een andere kijk hebben op wat correcte code is, wat kan leiden tot misconcepties.

We hebben ons gericht op de aanpak van studenten. Tijdens deze interactieve presentatie laten we de aanpak en de resultaten van dit onderzoek zien.”