Johan Blok

Lezing

Wat betekent het als we ICT-artifacten intelligent noemen?

Johan Blok
Hanzehogeschool Groningen

“De nieuwe opleving van AI en de succesvolle toepassing daarvan heeft er toe geleid dat een steeds grotere diversiteit aan ICT-artifacten veelvuldig als intelligent’ of ‘smart’ beschreven worden. Deze lezing biedt een verkenning van de volgende vragen:
– Welke verschillende betekenissen kunnen we hierin onderscheiden?
– Wat zijn de conceptuele problemen die hierachter schuil gaan?
– Wat zijn de gevolgen hiervan voor de rol van ICT artifacten in de samenleving?”