Michael Franssen

Workshop

Toetsing van Flexibel Hoger Onderwijs

Michael Franssen
Fontys Hogescholen

Bij Fontys Hogeschool ICT wordt onder meer Open Onderwijs aangeboden. Binnen Open Onderwijs kan de student zelf bepalen hoe én wat hij wil leren binnen het HBO-i competentieraamwerk. Standaard toetsen is hierbij dan ook niet mogelijk: wat er moet worden getoetst verschilt immers per student en de manier waarop een en ander is aangeleerd ook. Bij FHICT is daarvoor een aparte toetsmethodiek geïmplementeerd die het mogelijk maakt om deze studenten op een uniforme manier individueel te toetsen en ook het eindniveau te borgen.