Thijs Creusen

Lezing

De ‘levelkaart’ binnen de opleiding Applicatieontwikkelaar

Thijs Creusen
Drenthe College

Deze presentatie gaat over gepersonaliseerd onderwijs aan de hand van een levelkaart. De levelkaart is opgebouwd uit een raster van levels en leerlijnen, waarbinnen leerdoelen en opdrachten/projecten zijn gedefinieerd. Studenten kunnen in hun eigen tempo en met het maken van eigen keuzes de levelkaart doorlopen op weg naar hun diploma. Deze aanpak wordt gecombineerd met ‘Leren op afstand’ (LOA). De opleiding Applicatieontwikkelaar van Drenthe College heeft inmiddels 2 jaar ervaring met de levelkaart en deelt graag haar bevindingen. Presentatie door Harmen Steenbergen, opleidingscoördinator.