Koen van Turnhout

Workshop

Instappen in het DOT-Framework: een behoefteninventarisatie

Koen van Turnhout en Danny Plass
Hogeschool Utrecht

Veel ICT-opleidingen werken inmiddels met het DOT-Framework en/of het ICT research methods pack om hun onderzoeksleerlijnen mee te stutten. Hoewel het framework en de bijbehorende tools duidelijk tegemoet komen aan een behoefte komen er twee thema’s steeds terug. (1) Benutten we de mogelijkheden van het framework goed genoeg en (2) hoe zetten we docenten op het spoor van het gebruiken van het framework. We nodigen zowel docenten die pas sinds kort met het framework werken als docenten die het al jaren gebruiken uit om met elkaar in gesprek te gaan. Samen inventariseren en beantwoorden we veel gestelde vragen over het Framework.